Gemeenschappen

UCB zet zich in om een positieve invloed te creëren in de gemeenschappen over de hele wereld waar patiënten leven.

Koudougou, Burkina Faso

Koudougou, een Belgische organisatie zonder winstoogmerk, is twaalf jaar geleden opgericht door vier UCB-collega’s. De missie is om vrouwen en kinderen in afgelegen dorpen van Tiibin en Wappasi, Burkina Faso, te ondersteunen met landbouwactiviteiten en het opleiden van kinderen. De afgelopen vier jaar hadden UCB-medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen. Dit jaar deden 10 collega’s mee aan de Koudougou-missie (van de in totaal 25 deelnemers) om te helpen bij de animatie in een kamp voor 80 schoolkinderen, en het planten van hagen ter bescherming van fruit en groente op de zeven hectare van land dat het afgelopen jaar is aangekocht. Een groot succes!

Hélène, Pascal en Benjamin, UCB (Foto)

Hélène, Pascal en Benjamin, UCB

Arnaud en Aline, UCB (Foto)

Arnaud en Aline, UCB

Arnaud en Aline, UCB (Foto)

Arnaud en Aline, UCB

Epilepsie Bewustzijnscampagne, België

Fracarita Belgium, onze MVO-partner, organiseerde een bewustzijns- en inzamelingscampagne in België voor de behoefte aan behandeling van epilepsie in Afrika. Tijdens de lancering van de campagne waren meer dan 200 vertegenwoordigers/animatoren van zo’n 110 scholen (verpleging, primair en voortgezet onderwijs, zowel algemeen als speciaal), psychiatrische centra, speciale opleidingscentra en verpleeghuizen van de Broeders van Liefde in Vlaanderen aanwezig. De lancering omvatte een korte paneldiscussie over epilepsie in Afrika, een demonstratie van de epilepsie virtual reality experience, een EEG-demonstratie en diverse thematische workshops voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast is een campagnevideo over epilepsie, gefaciliteerd door UCB, gelanceerd. Zo’n 13 500 mensen die werken op locaties van Broeders van liefde (scholen, psychiatrische ziekenhuizen, ouderenhuizen en centra voor kinderen met een handicap) en zo’n 25 000 studenten, patiënten en cliënten die deze faciliteiten bezoeken kwamen in contact met deze campagne tijdens de vastenperiode.

Campagnewebsite (Nederlands)

Mensen die de vrijwilligersbeurs bijwonen (Icoon)

200

Vertegenwoordigers/animatoren van Broeders van Liefde in Vlaanderen waren aanwezig tijdens de lancering van de epilepsiebewustzijnscampagne

Children’s Day, Brazilië

Carolina, Ricardo, Ricardo, Cleia en Sabrina, UCB (Foto)

Carolina, Ricardo, Ricardo, Cleia en Sabrina, UCB

Collega’s uit Brazilië organiseerden een interne campagne om cadeaus, kleding, eten en persoonlijke items te verzamelen voor een lokaal weeshuis dat zorgt voor kinderen die zijn verstoten door hun familie of misbruik hebben meegemaakt. Het weeshuis is het thuis van kinderen tussen de 1 en 16 jaar. Met behulp van maatschappelijk werkers is dit erop gericht de kinderen terug naar huis te krijgen en indien dat niet mogelijk is, te laten adopteren.

Bezoek verpleegtehuis, China

Onze collega’s van UCB China organiseerden een serie bezoeken aan het Yat-sen verpleeghuis in Shanghai gedurende het jaar. Bezoeken vielen samen met belangrijke Chinese feestdagen en festivals waardoor de oudere inwoners de warmte van de maatschappij konden voelen.

Zo ging het leiderschapsteam van UCB China dit jaar naar het verpleeghuis Yat-sen om Nieuwjaar te vieren. Daarnaast namen vrijwilligers van UCB inwoners mee tijdens het festival Chong Yang, een van de belangrijkste traditionele Chinese festivals – en een speciale dag voor de ouderen – om te kijken naar traditionele Chinese opera’s die lijken op waar ze naar keken toen ze jong waren. De vrijwilligers hebben ook kleine cadeaus gedeeld die zo’n 50 jaar geleden populair waren, waardoor de inwoners van het verpleeghuis zich weer jong konden voelen!

You can change the Story, België

Gebaseerd op de Take a Second. Safety First gedragsveiligheidscampagne (gericht op verhogen van bewustzijn over belangrijke oorzaken van ongelukken) die al twee jaar loopt, lanceerde UCB de You can change the Story-campagne in 2017, waarbij medewerkers werden uitgenodigd om proactief melding te doen van en te handelen bij gevaarlijke situaties die ze bij UCB constateren. Locaties over de hele wereld gebruiken het thema om locatiespecifieke activiteiten te organiseren gericht op het feit dat elke persoon kan bijdragen aan een veiliger werkplek, overeenkomstig onze overtuiging dat we het moeten zien, beheersen, oplossen en doen.