BDC van het Chinese Rode Kruis – China

De samenwerking Health and Hope Fund tussen het Business Development Center (BDC) van het Rode Kruis in China en UCB is gestart in 2013.

De gespecialiseerde training van dorpsartsen van etnische minderheden is verplaatst naar de hoofdsteden van kansarme provincies. Met sterke ondersteuning van de provinciale overheid, overheidsdiensten voor gezondheidszorg, het lokale Rode Kruis en academische instituten ontvingen in totaal 1 079 dorpsartsen theoretische en praktische training tijdens elf trainingsprogramma’s in acht provincies. De impact van deze trainingsprogramma’s is significant geweest, met meer dan 500 000 dorpelingen die profiteerden van de verhoogde kennis en vaardigheden (direct voordeel), en zo’n 20 000 dorpsartsen die kennis kregen via een gedeeld leerplatform voor dorpsziekenhuizen (indirect voordeel). Gezien deze inspanningen ondersteunt het Health and Hope Fund het lopende overheidsinitiatief om een basisstelsel voor gezondheidszorg op te zetten, gericht op het verlenen van hoogwaardige zorg op gemeenschapsniveau.

Dorpsartsen opgeleid (Icoon)

>500 000

Dorpelingen profiteerden van de training

De gezondheidslast van de vergrijzende bevolking is wereldwijd een belangrijke uitdaging en de situatie in China vormt daarop geen uitzondering. China heeft al de grootste bevolking van ouderen en ook een van de snelst vergrijzende samenlevingen ter wereld, wat belangrijke uitdagingen oplevert voor duurzame gezondheid en economische en sociale ontwikkeling. Om de opleidingskloof te verkleinen, volgden 759 verpleegkundigen van verzorgingstehuizen in meer dan 300 districten een 12-daagse opleiding in Chengde en Kumming en 741 verpleeghuisdirecteuren een 5-daagse opleiding in Peking.

Brandon Drew (Foto)

Betekenisvol werk kan niet worden gedaan zonder goede partners in het land zelf zodat het werk door kan gaan, maar die partners moeten ook geloven in onze toewijding aan hun.

Brandon, UCB
BDC-logo (Logo)

De impact van de intense training wordt gemeten door het aantal oudere mensen dat verzorgd wordt in de verzorgingshuizen. Geschat wordt dat meer dan 200 000 ouderen hebben geprofiteerd van de aanwezigheid van personeel in het trainingsprogramma en ook het kennisdeelplatform voor verplegend personeel in de ouderenhuizen leverde een sneeuwbaleffect op het gebied van kennis op.

In 2017 heeft het Orchestrate-leiderschapsprogramma het bezoek van zes toekomstige leidinggevenden van UCB aan China georganiseerd om inzicht te krijgen in het raakvlak tussen de behoeften van medisch achtergestelde gemeenschappen, kansarme mensen die leven met epilepsie en hun families, de duurzaamheid van de betrokkenheid van UCB bij MVO-activiteiten en ethisch en verantwoordelijk zakelijk gedrag.

Daarnaast heeft Phoenix Metropolis Media als onderdeel van hun MVO-bijdrage tijdens de China Epilepsy Day een epilepsievideo uitgezonden op hun buitenschermen in vijf grote steden van China met een bereik van meer dan 23 000 000 mensen. De video toonde diverse kinderen uit de provincie GuangXi, en Li Ting (Olympisch Goud,) en Li Rao als Ambassadeurs van Liefde voor kinderen met epilepsie. Phoenix MultiMedia bood de uitzendtijd gratis aan als onderdeel van hun MVO-programma.