Handicap International – Madagascar

Handicap International, Madagascar

Dr Marie van het Betsako gezondheidscentrum samen met Pilar van Handicap International (Madagascar) (Foto)

Dr Marie van het gezondheidscentrum Betsako samen met Pilar van Handicap International

Januari 2017 markeerde de lancering van de samenwerking van UCB met Handicap International in Madagascar (HI) met de doelstellingen van de uitrol van een epilepsie-bewustzijnsprogramma in 14 dorpen in vier districten in de regio’s Boeny en Analanjirofo. HI’s hoofddoelstelling is activiteiten ontwikkelen zodat gemeenschappen epilepsie en de oorzaken van deze chronische ziekte beter leren begrijpen en in staat zijn om mensen die leven met epilepsie en vaak uitgesloten en gestigmatiseerd worden juist te omarmen. Het programma zal ook onderwijsplatforms voor leerkrachten opzetten en jonge kinderen stimuleren om hun vrienden die met epilepsie leven te leren begrijpen, waardoor hun integratie wordt verbeterd.

Omdat het project nog in de kinderschoenen staat, moet er nog veel basiswerk verricht worden voordat aan de uitvoering van het programma kan worden begonnen. Dit omvat een bekrachtiging door het Ministerie van volksgezondheid en lokale overheden. Na het identificeren en informeren van bepaalde gemeenschappen over het komende epilepsieproject werden werving en training van personeel opgepakt.

Handicap International (Logo)
Dr Sylvia van het gezondheidscentrum Anborovy (Madagaskar) (Foto)

Dr Sylvia in het gezondheidscentrum Anborovy, Madagascar

Parallel aan de uitrol van de epilepsie-bewustzijnscampagne lanceert HI ook een onderzoek naar de kennis, houding en praktijken van de bevolking in Malagasy en gezondheidswerkers met betrekking tot epilepsie in het algemeen. De resultaten van dit onderzoek zullen dienst doen als basis voor de uitvoering van het project, aangezien het als doel heeft om de kennis te vergroten en een positieve verandering te bieden in houding en praktijken ten opzichte van epilepsie.

Tijdens de eerste fase van het project ervoer HI een aantal uitdagingen. Ruig terrein, afgelegen dorpen, een beperkt aantal gezondheidswerkers en dorpsartsen, en een epidemie van de pest in de tweede helft van 2017, beïnvloeden de uitrol van het programma.