Toegang verlenen tot epilepsiezorg in ontwikkelingslanden

(Materieel aspect 4)

Toegang tot epilepsiezorg in landen met beperkte middelen (Icoon)

Toegang tot epilepsiezorg in lage- en middeninkomenslanden blijft een complexe uitdaging bieden voor de volksgezondheid. Door het gebrek aan gekwalificeerde gezondheidswerkers en ziektebewustzijn zijn mensen met chronische ziekten kwetsbaarder voor armoede en sociale uitsluiting. Bovendien zijn er in deze arme landen veel verschillende belemmeringen voor hoogwaardige epilepsiezorg.

In de afgelopen vijf jaar heeft het team van UCB voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) samen met partners van de zes lopende initiatieven in Afrika en Azië strategieën verder uitgewerkt door informatie uit te wisselen tussen verschillende initiatieven. Dit heeft geleid tot een versnelde waarde­creatie voor kansarme personen die leven met epilepsie.

In dit verband heeft UCB de vier hoekstenen van de MVO-strategie geformuleerd:

  1. het creëren van inclusieve onderwijsplatforms over epilepsie voor gezondheidswerkers, die vaak beperkte kennis hebben over de ziekte, de oorzaken en behandelingsmogelijkheden;
  2. het uitbreiden en versnellen van lokale bewust­wordings­programma’s over epilepsie als chronische ziekte, om de aanvaarding en integratie van personen die leven met epilepsie te vergroten binnen hun familie, school en sociaal en economische netwerk;
  3. het verbeteren van de toegang tot diagnose en behandeling (binnen de behandelingsrichtlijnen van de landen) die holistische zorg biedt; en
  4. het oprichten van een academisch neurologie­platform om een nieuwe generatie van onderzoekers en neurologen op te leiden als een duurzame basis voor de zorginfrastructuur van het land.
Ann Gudiens, UCB (Foto)

MVO ging minder over een goed doel dan over bewust werken, met volledig bewustzijn van de realiteit en uitdagingen, zodat verbeteringen realistisch en incrementeel zijn.

Ann, UCB