Wereldgezondheidsorganisatie – Mozambique en Myanmar

Wereldgezondheidsorganisatie, Mozambique

Juan, de psychiatrische technicus die voor Judite zorgt in het Matola provinciaal ziekenhuis (Mozambique) (Foto)

Juan, de psychiatrische technicus die zorgt voor Judite in het Matola Provincial Hospital

Wereldgezondheidsorganisatie – Mozambique

Epilepsie is een groot gezondheidsprobleem, waarbij meer dan 80% van de mensen in landen met lage en middeninkomens geen toegang heeft tot behandeling. Mensen worden vaak gestigmatiseerd, uitgesloten van hun gemeenschappen of scholen of basale mensenrechten ontzegd.

Ondanks beperkte gespecialiseerde middelen in het land zelf is er onder de sterke leiding van het team van de afdeling Geestelijke gezondheidzorg van het Ministerie van Volksgezondheid grote vooruitgang geboekt bij de integratie van epilepsie in het primaire gezondheids­zorgsysteem. In de afgelopen vier jaar heeft het team vertrouwen bevorderd en opgebouwd met de administratieve autoriteiten en gezondheidswerkers van diverse gemeenschappen. Het resulteerde in een uniek en sterk netwerk van toegewijde coördinatoren van 16 deelnemende gezondheidsdistricten, dat heeft bijgedragen aan het bouwen van een epilepsienetwerk van opgeleid gezondheidspersoneel.

Trainingssensibiliseringssessies over epilepsie georganiseerd (Icoon)

823

Bewustwordingsbijeenkomsten voor epilepsievoorlichting georganiseerd in de gemeenschappen
Overleg van personen die leven met epilepsie (Icoon)

32 130

Consulten met mensen die leven met epilepsie

Het inspirerende leiderschap, de sterke betrokkenheid en heldere communicatie van de Minister van Volksgezondheid hebben bijgedragen aan het opstellen van een geïntegreerde blauwdruk voor epilepsie, het creëren van een krachtig gezondheids­informatie­systeem en het opnemen van epilepsie in het gezondheids­programma voor niet-overdraagbare ziekten. Een schoolprogramma met de ondersteuningvan de Minister van Gezondheid is ontworpen om bewustzijn te bevorderen voor epilepsie en betrokkenheid bij epilepsie bij kinderen, en dit door een tekenwedstrijd.

In 2017 werden in de gemeenschappen van de 16 gezondheidsdistricten 823 bewustwordings­bijeenkomsten over epilepsie georganiseerd en hierbij waren er meer dan 246 000 mensen aanwezig. Bovendien heeft het implementatieteam de opleiding van gezondheidswerkers en zorgverleners in de gemeenschap verder versterkt, waardoor 32 130 consultaties van mensen met epilepsie konden worden uitgevoerd, wat meer dan het dubbele is in vergelijking met 2015.

De sleutel tot succes is bouwen aan betrokken gemeenschappen die het verschil willen maken voor mensen met epilepsie.

Wereldgezondheidsorganisatie, Myanmar

Nyomi, met epilepsie (Foto)

Nyomi met epilepsie

Wereldgezondheidsorganisatie – Myanmar

De behandeling van epilepsie is lang verwaarloosd gebleven in volksgezondheidsprogramma’s, ondanks de hoge ziektelast, de grote gevolgen voor mensen die ermee te maken hebben en de beschikbaarheid van een kosteneffectieve behandeling.

Verplegend personeel in het Lewe gezondheidscentrum, Myanmar (Foto)

Verplegend personeel in het Lewe-gezondheidscentrum, Myanmar

Het team van het Hope for Epilepsy-initiatief in Myanmar is blijven bouwen aan de uitgebreide ervaring van het Myanmar National Epilepsy Coordinating Committee (NECC).

Tot nu toe heeft personeel van in totaal 2 139 gezondheidscentra nieuwe of bijgewerkte epilepsietraining gehad. De NECC voert per kwartaal supervisie uit op de projecten in 10 townships. Daarna kan het getrainde personeel op lokaal niveau toezicht houden op de plaatselijke gezondheidsfaciliteiten. Tot nu toe hebben 7 965 gezondheidsopleidingen 131 751 mensen samengebracht.

Er was een toename van 88% in het aantal initiële en opvolgconsulten, met 444 mensen die voor de eerste keer de diagnose epilepsie kregen. Vanaf de behandeling daalde het aantal aanvallen met 50% en werd de kwaliteit van leven met 78% verbeterd.

Als resultaat van de brede acceptatie van het Hope for Epilepsy-initiatief wordt de verlaging in de behandelingstoegang kloof in de dorpen verder doorgezet.