Betrouwbaarheid

Om een externe beoordeling te verkrijgen van de betrouwbaarheid van de gegevens en de zorgvuldigheid van onze rapportageprocedures werd PwC gevraagd specifieke verificaties uit te voeren van bepaalde financiële, maatschappelijke en VGM-indicatoren.

Hun betrouwbaarheidsverklaring waarin het verrichte werk, de naleving van de GRI G4-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage en conclusies worden beschreven, zijn zoals vereist overhandigd aan het auditcomité als de gepaste vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van UCB.

De betrouwbaarheidsverklaring zal worden gepubliceerd als onderdeel van het 2017 rapport over duurzaamheid.