Milieugegevens

GRI-G4 Indicator

Definitie

Eenheid

2016

2017

EN 3

Totaal

Totaal verbruik van gas, stookolie & brandstof voor voertuigen

Gigajoule

854 906

810 771

 

Gas

Gasverbruik

Gigajoule

484 297

441 255

 

Stookolie

Verbruik stookolie

Gigajoule

13 674

28 559

 

Brandstof voor voertuigen

Brandstofverbruik utilitaire voertuigen

Gigajoule

106

130

 

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik

Gigajoule

356 829

340 827

EN 6

Bespaarde energie

Energie bespaard door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Gigajoule

7 492

7 135

EN 8

Water

Totaal volume water

m3

704 310

663 359

 

Leidingwater

m3

509 314

443 431

 

Grond- en oppervlaktewater

m3

194 996

219 928

EN 15

Directe broeikasgassen emissies – scope 1

Elektriciteit

Ton CO2

0

0

 

Gas

Ton CO2

27 569

25 118

 

Olie

Ton CO2

846

1 753

EN 16

Indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

Elektriciteit

Ton CO2

10 936

5 888

 

Gas

Ton CO2

0

0

 

Olie

Ton CO2

0

0

EN 17

Andere indirecte emissies broeikasgassen – scope 3

Zakenreizen

Ton CO2

54 651

54 987

EN 23

Afvalverwijdering

Totaal gewicht aan afval

Ton

8 712

7 090

 

Totaal gewicht aan afval dat niet wordt hergebruikt

Ton

227

606

 

Totaal gewicht aan afval dat wordt hergebruikt

Ton

8 486

6 484

 

Subtotalen

Ton

 

 

 

Subtotaal van afval dat wordt hergebruikt als brandstof of als ander middel voor energieopwekking (EU-code afvalterug­winning R1)

Ton

2 789

2 368

 

Subtotaal van afval teruggewonnen door terugwinning of regeneratie van oplosmiddelen (EU-code afvalterug­winning R2)

Ton

2 699

2 416

 

Subtotaal van afval teruggewonnen door recyclage /terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (EU-code afvalterug­winning R3)

Ton

1 295

1 116

 

Subtotaal van afval teruggewonnen door recyclage/terugwinning van anorganische stoffen die geen metalen zijn (EU-code afvalterug­winning R5)

Ton

1 603

394

 

Subtotaal afval teruggewonnen volgens andere methoden (EU-codes afvalterug­winning R4, R6 & R9)

Ton

99

190

EN 24

Totaal aantal en volume van belangrijke lekken

Aantal

 

0

0

 

Volume

Ton

0

0

EN 25

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval zoals gedefinieerd door de plaatselijk geldende voorschriften

Ton

5 527

5 017

 

Niet-gevaarlijk afval

Ander vast afval (met uitzondering van emissies en afvalwater)

Ton

3 186

2 073