Talent en gemeenschapsdata

GRI-G4 Indicator

Definitie

Eenheid

2016

2017

*

Vanaf 2017 wordt Japan gerapporteerd onder Internationale Markten

**

In 2016 werden Immunologie en Ostelogie samen gerapporteerd

09

Totaal personeelsbestand

Aantal werknemers per 31 december

Aantal

7 563

7 478

 

Personeelsbestand naar geslacht

Vrouwelijke en mannelijke medewerkers

Aantal vrouwen

3 751

3 721

 

% vrouwen

50

50

 

Aantal mannen

3 812

3 757

 

% mannen

50

50

 

Personeelsbestand naar geslacht & leeftijd

Vrouwelijke en mannelijke medewerkers naar leeftijdsgroep

Aantal vrouwen

3 751

3 721

 

≤ 29 jaar

341

316

 

30-≤ 39 jaar

1 269

1 190

 

40-≤ 49 jaar

1 360

1 388

 

≥ 50 jaar

781

827

 

Aantal mannen

3 812

3 757

 

≤ 29 jaar

262

225

 

30-≤ 39 jaar

1 114

1 059

 

40-≤ 49 jaar

1 432

1 398

 

≥ 50 jaar

1 004

1 075

10

Personeelsbestand naar regio

Europa/Japan/VS/Internationale markten

Aantal

 

 

 

Europa

4 284

4 416

 

Japan

399

*

 

Verenigde Staten

1 156

1 121

 

Internationale markten

1 724

1 941

 

Personeelsbestand naar regio en geslacht

Europa/Japan/VS/Internationale markten

% vrouwen/mannen

 

 

 

Europa

49/51

50/50

 

Japan

22/78

*

 

Verenigde Staten

55/45

56/44

 

Internationale markten

53/47

47/53

 

Personeelsbestand naar arbeidsovereenkomst

Medewerkers

Aantal

 

 

 

Vast contract

6 720

6 681

 

Vastgestelde-termijn contract

843

797

 

Personeelsbestand naar arbeidsovereenkomst en geslacht

Vrouwen en mannen met een vast contract

% vrouwen/mannen

49/51

50/50

 

Personeelsbestand naar functie werknemer

Technische operators, administratie/ondersteuningsmedewerkers, verkopers, managers en hogere kaderleden

Aantal

 

 

 

technische operators

414

435

 

administratie/ondersteuningsmedewerkers

844

845

 

verkopers

2 104

1 862

 

managers

4 071

4 190

 

hogere kaderleden

130

146

 

Personeelsbestand naar werknemersorganisatie

Patient value functies, eenheden, activiteiten en praktijken

Aantal

 

 

 

Patient Value Functions (“Patiënt Waarde Functies”)

1 119

996

 

Patient Value Practice (“Patiënt Waarde Praktijk”)

622

788

 

Patient Value Unit (“Patiënt Waarde Eenheden”)

 

 

 

New Medicines

507

511

 

Immunologie

**

830

 

Osteologie

**

76

 

Neurologie

1 346

1 270

 

Patient Value Operations (“Patiënt Waarde Activiteiten”)

1 499

1 228

 

Patient Value Technical Operation (“Patiënt Waarde Technische Activiteiten”)

1 667

1 779

LA01

Rekrutering naar geslacht, leeftijdsgroep en regio

Geslacht, leeftijdsgroep en regio (zie afzonderlijke tabel)

Aantal

 

 

 

vrouwen

524

476

 

mannen

532

405

 

Vertrekkende medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep en gebied

Geslacht, leeftijdsgroep en gebied (zie afzonderlijke tabel)

Aantal

 

 

 

vrouwen

616

479

 

mannen

624

455

 

Verloop

Aantal (vrijwillig/onvrijwillig) vertrekkende medewerkers gedeeld door het totale personeelsbestand

%

16

12

LA06

LTIR

Lost Time Incident Rate
(Frequentiegraad)

Aantal incidenten dat leidde tot minimaal één verloren dag binnen een periode van 12 maanden, per miljoen gewerkte uren

2.04

1.48

 

LTSR

Lost Time Severity Rate
(Ernstgraad)

Aantal dagen dat verloren werd ten gevolge van een arbeidsongeval binnen een periode van 12 maanden, per duizend gewerkte uren

0.04

0.04

LA09

Aantal uren opleiding per categorie en geslacht medewerker

Aantal uren training per categorie medewerkers: technische operators, administratie/ondersteuningsmedewerkers, verkopers, managers en kaderleden

Aantal uren vrouwen/mannen

 

 

technische operators

49/54

57/54

 

administratie/ondersteuningsmedewerkers

21/33

20/35

 

verkopers

10/9

8/8

 

managers

16/17

19/21

 

kaderleden

9/7

17/13

LA 01
Nieuwkomers naar geslacht, leeftijdsgroep en regio (2017)

 

Vrouw

 

Man

Geslacht, leeftijdsgroep (jaar) en regio

≤29

30-≤49

≥50

Total

 

≤29

30-≤49

≥50

Total

Europa

75

141

22

238

 

47

137

27

211

Verenigde Staten

4

59

18

81

 

0

33

17

50

Internationale markten

38

113

6

157

 

34

98

12

144

Subtotaal

117

313

46

476

 

81

268

56

405

LA 01
Vertrekkende medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep en regio (2017)

 

Vrouw

 

Man

Geslacht, leeftijdsgroep (jaar) en regio

≤29

30-≤49

≥50

Total

 

≤29

30-≤49

≥50

Total

Europa

18

82

48

148

 

14

83

52

149

Verenigde Staten

0

64

28

92

 

0

61

16

77

Internationale markten

54

175

10

239

 

47

148

34

229

Subtotaal

72

321

86

479

 

61

292

102

455