GRI G4 indicatoren van Duurzaamheid

Algemene standaard openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png Volledige openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png Gedeeltelijke openbaarmaking

β Indicatie dat Standaard publicatie-item extern gewaarborgd is

Categorie: Strategie en analyse

01

Verklaring van de CEO

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan de belanghebbenden

Categorie: Organisatieprofiel

03

Naam van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

UCB: waarde creëren voor patiënten
Brief aan de belanghebbenden

04

Voornaamste merken, producten en diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Zie 2017 Jaarverslag

05

Locatie van het hoofdkwartier van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Zie 2017 Jaarverslag

06

Aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen waar de organisatie belangrijke bedrijfsactiviteiten heeft of die specifiek relevant zijn voor de duurzaamheidsonderwerpen uit dit rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag
Bereik

07

Eigensdomsstructuur en rechtsvorm

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Zie 2017 Jaarverslag

08

Afzetmarkten (inclusief geografische details, sectoren en type klanten en begunstigden)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

09

Omvang van de organisatie, inclusief

 

 

 

 

Totaal aantal werknemers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

 

Totaal aantal activiteiten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

 

Netto-verkoopcijfers (voor organisaties uit de privésector) of netto-inkomsten (voor organisaties uit de openbare sector)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

 

Totale kapitaalstructuur uitgesplitst in eigen vermogen en passiva (voor organisaties uit de privésector)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

 

Hoeveelheid aan producten of verleende diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Zie 2017 Jaarverslag

10

Medewerkers

 

 

 

 

Totaal personeelsbestand naar arbeidsovereenkomst en geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

 

Totaal vast personeelsbestand naar arbeidsovereenkomst en geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

 

Totaal aantal werknemers per regio en geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

 

Belangrijke schommelingen van het personeelsbestand

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Talent en gemeenschapsdata

11

Het percentage van alle werknemers gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn specifiek per land

12

De toeleveringsketen van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Inkoop, productie en toeleveringsketen

13

Significante wijzigingen tijdens de verslagperiode wat betreft de omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Bereik

14

Beschrijf op welke manier het voorzorgsbeginsel wordt toegepast door de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Milieu-voetafdruk en naleving

15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en maatschappelijke handvesten, beginselen of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of ondersteunt

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Mensenrechten
Gesprekken met belanghebbenden

16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals vakverenigingen) en nationale of internationale organisaties die belangen behartigen, waarbij vooral wordt verwezen naar lidmaatschappen op het niveau van de organisatie

 

 

 

 

Bekleedt een positie in het bestuursorgaan

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

Neemt deel aan projecten of comités

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

Verstrekt een aanzienlijke financiering buiten de normale lidmaatschapsbijdragen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

Beschouwt het lidmaatschap als strategisch

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

Categorie: Geïdentificeerde materiële aspecten en grenzen

17

Entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of gelijkwaardige documenten en rapporteringen of een entiteit is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening of gelijkwaardige documenten van de organisatie niet wordt gedekt door het rapport.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Zie 2017 Jaarverslag

18

Afbakening van de materiële aspecten

 

 

 

 

Het proces om de inhoud van het rapport en de afbakening van de aspecten te bepalen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

 

Hoe de organisatie de rapportagebeginselen voor het definiëren van de inhoud van het rapport heeft toegepast

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

19

Identificatie van de materiële aspecten in het proces voor het bepalen van de inhoud van het rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gebieden van betrokkenheid koppelen aan materiële aspecten en aan SDG’s

20

Belanghebbenden en materiële aspecten

 

 

 

 

Lijst van entiteiten of groepen entiteiten opgenomen in G4-17 waarbij het aspect niet materieel is of de lijst van entiteiten of groepen entiteiten opgenomen in G4‑17 waarbij het aspect materieel is

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

 

Specifieke beperking voor de grenzen van de aspecten binnen de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

21

Voor elke materieel aspect, rapportering van de afbakening van de materiële aspecten buiten de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

22

Effect van herformuleringen van informatie verstrekt in vorige rapporten, en de reden voor dergelijke herwerkingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Er werden geen herwerkingen uitgevoerd

23

Significante wijzigingen ten opzichte van vorige periodes bij de draagwijdte of afbakening

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Bereik

Categorie: Betrokkenheid van belanghebbenden

24

Lijst van relevante groepen belanghebbenden die door de organisatie zijn ingeschakeld

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

25

De basis voor identificatie en selectie van belanghebbenden

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

26

De benadering van het betrekken van belanghebbenden, inclusief de mate van het contact per type en per groep belanghebbenden, en een indicatie of de betrokkenheid specifiek te maken heeft met het voorbereidingsproces van het rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

27

Belangrijkste onderwerpen en bezorgdheden die werden aangehaald bij het overleg met de belanghebbenden, en hoe de organisatie gereageerd heeft op die belangrijke onderwerpen en kwesties, inclusief door rapportage en het rapporteren van groepen belanghebbenden die de belangrijke onderwerpen en kwesties hebben aangehaald

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

Categorie: Rapportprofiel

28

Verslagperiode voor de versterkte informatie (zoals fiscaal of kalenderjaar)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Bereik

29

Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Bereik

30

Verslaggevingscyclus (zoals jaarlijks, tweejaarlijks)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Bereik

31

Het contactpunt voor vragen over het verslag en de inhoud ervan

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Contacten

32

De “in overeenstemming”-optie waar de organisatie heeft gekozen, verder toegelicht met de GRI Content Index voor de gekozen optie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

UCB: waarde creëren voor patiënten
Rapportageprincipes

 

De verwijzing naar het Externe Veiligheidsrapport, als het rapport extern is geverifieerd. GRI beveelt het gebruik van een externe audit aan, maar dit is geen vereiste om “in overeenstemming” te zijn met de Richtlijnen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

33

Het beleid van de organisatie en de huidige praktijk met betrekking tot het zoeken naar externe verificatie van het rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

 

De omvang en basis van verstrekte externe verificatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

 

Relatie tussen de organisatie en de verstrekkers van de verificatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

 

Of het hoogste bestuursorgaan of senior executives betrokken zijn bij het zoeken van verificatie voor het duurzaamheidsverslag van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheid

Categorie: Bestuur

34

De bestuurstructuur van de organisatie, inclusief de comités van het hoogste bestuurslichaam. Identificeer comités die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieugerelateerde en maatschappelijke aspecten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

Categorie: Ethiek en integriteit

56

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Bouwen aan een flexibele organisatie

Specifieke standaard openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png Volledige openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png Gedeeltelijke openbaarmaking

β Indicatie dat Standaard publicatie-item extern gewaarborgd is

Categorie: Economisch

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf.

 

 

 

 

 

Aspect: Economische aspecten

EC1

Rechtstreeks gegenereerde en gedistribueerde economische waarde

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

EC3

Draagwijdte van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Zie 2017 Jaarverslag

 

 

 

 

 

Aspect: Aanwezigheid op de markt

EC6

Proportie senior management afkomstig uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Talent en diversiteit

Categorie: Milieu

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf, met name in de afdelingen Gezondheid, Veiligheid en Milieu als bij leveranciers, contractproductieorganisaties en distributeurs.

 

 

 

 

 

Aspect: Energie

EN3

Energieverbruik binnen de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Energie
Milieugegevens

EN6

Vermindering van het energieverbruik

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Energie
Milieugegevens

 

 

 

 

 

Aspect: Water

EN8

Totale wateronttrekking per bron

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Water
Milieugegevens

 

 

 

 

 

Aspect: Emissies

EN15

Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Energie
Milieugegevens

EN16

Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Energie
Milieugegevens

EN17

Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Energie
Milieugegevens

 

 

 

 

 

Aspect: Afvalwater en water

EN23

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Afval
Milieugegevens

EN24

Totaal aantal en volume van significante lekkage

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Milieugegevens

EN25

Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Milieugegevens

Categorie: Sociaal

Subcategorie: Laboratoriumpraktijken en degelijk werk

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf onder leiding van de afdeling Talent en Bedrijfsreputatie.

 

 

 

 

 

Aspect: Werkgelegenheid

LA1

Totaal aantal nieuwe medewerkers en verloop naar leeftijdsgroep, geslacht en regio

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

 

 

 

 

 

Aspect: Gezondheid en veiligheid op het werk

LA6

Type letsels en graden van letsels, beroepsziektes, uitvaldagen en verzuim en het totale aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gezondheid en veiligheid
Talent en gemeenschapsdata

LA7

Arbeiders met een verhoogd risico tot beroepsziekten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gezondheid en veiligheid

 

 

 

 

 

Aspect: Opleiding en training

LA9

Gemiddeld aantal uren per jaar dat een werknemer besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent, opleiding en het delen van kennis
Talent en gemeenschapsdata

LA11

Percentage werknemers die worden opgevolgd omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling, onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Talent en beoordeling

 

 

 

 

 

Aspect: Diversiteit en gelijke kansen

LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van werknemers per werknemerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Talent en gemeenschapsdata

Subcategorie: Mensenrechten

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf onder leiding van de afdeling Talent en Bedrijfsreputatie en de Juridische afdeling

 

 

 

 

 

Aspect: Investering

HR2

Totaal aantal uren personeelstraining over beleid of procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Verantwoorde en ethische bedrijfsvoering
Talent, opleiding en het delen van kennis

 

 

 

 

 

Aspect: Non-discriminatie

HR3

Totaal aantal voorvallen van discriminatie en de genomen correctieve acties

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Geen voorvallen

 

 

 

 

 

Aspect: Kinderarbeid

HR5

Bedrijfsactiviteiten en leveranciers die geïdentificeerd werden met een significant risico op gevallen van kinderarbeid en maatregelen getroffen om bij te dragen aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Verantwoorde en ethische bedrijfsvoering
Mensenrechten

 

 

 

 

 

Aspect: Belgische wetgeving

HR*

Aantal bevindingen in audits van leveranciers en partners met betrekking tot mensenrechten en resultaten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Mensenrechten

HR**

Aantal bevindingen in integriteit vanwege de zorgvuldigheid van nieuwe leveranciers en partners met betrekking tot mensenrechten en resultaten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Mensenrechten

Subcategorie: Sociaal

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf onder leiding van de afdeling Talent en Bedrijfsreputatie en de Juridische afdeling.

 

 

 

 

 

Aspect: Anticorruptie

SO3

Totaal aantal en percentage van activiteiten dat werd beoordeeld op risico’s die verband houden met corruptie en de geïdentificeerde significante risico’s

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Verantwoorde en ethische bedrijfsvoering
Mensenrechten

SO4

Communicatie en opleiding over het anticorruptiebeleid en -procedures

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Anti-omkoping en anticorruptie

SO5

Bevestigde voorvallen van corruptie en ondernomen acties

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Anti-omkoping en anticorruptie

 

 

 

 

 

Aspect: Publiek beleid

SO6

Totale waarde van politieke bijdragen per land en ontvanger/begunstigde

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

 

 

 

 

Aspect: Concurrentiebelemmerend gedrag

SO7

Totaal aantal legale acties met betrekking tot concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel en monopolistische praktijken en hun resultaat

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

 

 

 

 

Aspect: Naleving

SO8

Monetaire waarde van significante boetes en geheel van niet-monetaire sancties voor het niet-naleven van wetten en regelgevingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gesprekken met belanghebbenden

 

 

 

 

 

Aspect: Belgische wetgeving

SO*

Aantal bevindingen in audits van leveranciers en partners over anti-omkoping en anti-corruptie en uitkomsten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Anti-omkoping en anticorruptie

SO**

Aantal bevindingen in integriteit vanwege de zorgvuldigheid van nieuwe leveranciers en partners met betrekking tot anti-omkoping en corruptiebestrijding en uitkomsten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Anti-omkoping en anticorruptie

Subcategorie: Productverantwoordelijkheid

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf onder leiding van de afdelingen Globale Registratiezaken, Geneesmiddelenbewaking en Informatie-intelligentie en integriteit.

 

 

 

 

 

Aspect: Gezondheid en veiligheid van de klanten

PR1

Percentage significante categorieën van producten en diensten waarvoor de impact op gezondheid en veiligheid worden beoordeeld voor mogelijke verbeteringen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

PR2

Totaal aantal voorvallen van niet-naleving van de richtlijnen en vrijwillige codes over de impact op gezondheid en veiligheid van producten en diensten tijdens hun levenscyclus, ingedeeld volgens resultaat

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

Aspect: Bijsluiters en etikettering van producten en diensten

PR3

Type informatie over een product en dienst die vereist is door de procedures van de organisatie voor de informatie en het label van de producten en diensten, en percentage significante categorieën van producten en diensten die aan dergelijke informatievereisten dienen te voldoen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

PR5

Resultaten van enquêtes over klantentevredenheid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Productverantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

Aspect: Marketingcommunicatie

PR6

Verkoop van verboden of omstreden producten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

PR7

Totaal aantal voorvallen van niet-naleving van de richtlijnen en vrijwillige codes over marketingcommunicatie, inclusief reclame, promotie en sponsoring, ingedeeld volgens resultaat

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

Aspect: Privacy van de klanten

PR8

Totaal aantal onderbouwde klachten over inbreuk op de privacy van klanten en verlies van klantengegevens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

Subcategorie: Toegang tot zorg voor personen die leven met epilepsie in kansarme landen

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door de afdeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

 

 

 

 

AC1

Totaal aantal personen met epilepsie die gemakkelijker toegang hebben tot onderwijs, diagnose en behandeling in geselecteerde landen of provincies

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Toegang verlenen tot epilepsiezorg in ontwikkelingslanden

AC2

Totaal aantal personen uit gemeenschappen die hebben deelgenomen aan bewustwordingsprogramma’s over epilepsie in de geselecteerde landen of provincies

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Toegang verlenen tot epilepsiezorg in ontwikkelingslanden

AC3

Totaal aantal zorgverleners die hebben deelgenomen aan opleidingsprogramma’s over neurologie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Toegang verlenen tot epilepsiezorg in ontwikkelingslanden

Subcategorie: Betrokkenheid van medewerkers

Transparantie over de managementaanpak van materiële kwesties

Voor elk van de hieronder omschreven aspecten kan een verklaring waarom dit aspect voor UCB materieel is, worden teruggevonden in het rapport zelf. Die materiële aspecten worden beheerd door functies die de wereldwijde verantwoordelijkheid dragen voor het bedrijf onder leiding van de afdelingen Talent en Bedrijfsreputatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

 

 

 

 

EE1

Aantal (percentage) medewerkers dat heeft deelgenomen aan UCB Voices

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

UCB Voices

EE2

Aantal (percentage) medewerkers dat de verplichte opleidingsprogramma’s heeft gevolgd

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Talent, opleiding en het delen van kennis

EE3

Aantal initiatieven georganiseerd door medewerkers ter ondersteuning van milieuduurzaamheid en sensibilisering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gemeenschappen

EE4

Aantal initiatieven ter ondersteuning van de MVO-patiënteninitiatieven van UCB in landen met gelimiteerde middelen georganiseerd door medewerkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Bedrijfsdonaties

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png Volledige openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png Gedeeltelijke openbaarmaking

β Indicatie dat Standaard publicatie-item extern gewaarborgd is