Bereik

Gegevens met betrekking tot personeelszaken worden geconsolideerd voor alle UCB bedrijven over de hele wereld die zijn geïntegreerd voor onze financiële rapportage, ongeacht hun activiteiten (onderzoeks- of industrielocaties, filialen, hoofdkantoor).

Het rapport voor duurzaamheid bevat de gegevens van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

Het Jaarverslag 2016, inclusief het Duurzaamheidsrapport, werd gepubliceerd op 26 februari 2017.

Talenten

In de personeelsveranderingen per medewerkersorganisatie, die begin 2015 zijn doorgevoerd, werden medewerkers gehergroepeerd onder de volgende vier pijlers van patiëntwaarde: Functies voor patiëntwaarde; praktijken voor patiëntwaarde; eenheden voor patiëntwaarde en bedrijfsactiviteiten voor patiëntwaarde. De functies voor patiëntwaarde hergroeperen de medewerkers van talent en bedrijfsreputatie, financiën, juridische zaken, bedrijfsstrategie & ontwikkeling, publieke zaken en interne audit, kwaliteitsborging, gezondheid/veiligheid/milieu en geneesmiddelenbewaking. Medewerkers van de eenheid voor patiëntwaarde bot en immunologie worden gerapporteerd als één entiteit, evenals de praktijken voor patiëntwaarde, die ook als één entiteit worden gerapporteerd.

De berekening van het personeelsverloop is gebaseerd op het totale aantal medewerkers dat vrijwillig is vertrokken of wegens ontslag, pensionering of overlijden in dienst, gedeeld door het totale aantal medewerkers.

Nieuwkomers zijn medewerkers met een nieuwe functie of een vervanging; inactieve medewerkers (teruggekeerd uit langdurig ziekteverlof, loopbaanonderbreking, sabbatical of ouderschapsverlof) werden niet meegerekend.

Vertrokken zijn medewerkers met een beëindigd contract, pensioen en overlijden in dienstverband, waarbij inactieve medewerkers niet werden meegerekend.

Training

In 2016 heeft UCB een nieuw Opleidingsbeheersysteem geïmplementeerd waarmee meer in detail de opleidingsuren van onze medewerkers kunnen worden bijgehouden. Opleidingsuren worden zowel voor on-line e-opleidingen als klassikale opleidingen en door een instructeur geleide cursussen bijgehouden met een algemene schatting van opleidingsuren per cursus. Al onze verplichte bedrijfstrainingen (opleidingen die voor alle of de meeste UCB-medewerkers relevant zijn) moeten tweejaarlijks worden afgerond.

Studenten, leercontracten en stagiairs werden niet opgenomen in de gegevens over opleiding.

Geografische aanwezigheid

De regionale indeling is als volgt:

  • Europa: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (V.K.).
  • Verenigde Staten (V.S.)
  • Internationale markten: Australië, Brazilië, Canada, China, Hongkong, India, Japan, Mexico, Oekraïne, Rusland, Taiwan, Turkije en Zuid-Korea

Gezondheid en veiligheid op het werk

Gegevens over gezondheid en veiligheid op het werk zijn van toepassing op 99% van de mensen die werkzaam zijn bij UCB.

Milieu

De planeetgegevens worden geconsolideerd voor alle productie- en onderzoekscentra, het hoofdkantoor en filialen uit Brazilië, China, India, Italië, Japan, Duitsland, Mexico, Rusland en de Verenigde Staten. Deze groep omvat 90% van de medewerkers van UCB, in vergelijking met een dekking van 86% vorig jaar.

Voor elk van deze gegevens wordt vermeld of het rapportageniveau van UCB deze vereisten geheel of gedeeltelijk dekt.

De volgende notities werden toegevoegd tijdens de verificatie en consolidatie van de gegevens:

  • In Atlanta (V.S.) en Monheim (Duitsland) worden er gebouwen verhuurd aan derden en zijn er geen afzonderlijke elektriciteitsmeters geïnstalleerd. Als gevolg daarvan wordt het verbruik overschat, waarvoor de impact niet betrouwbaar kan worden gemeten.
  • De berekening van de directe CO2-emissies die het gevolg zijn van het aardgasverbruik in 2017 houdt rekening met de hoge of lage verbrandingswaarden van het gas. Vanaf 2016 worden de conversiefactoren gebruikt die zijn gepubliceerd in versie 7.51 van de ‘Bilan Carbone’ richtlijnen. Voorheen werden conversiefactoren gebruikt die werden gepubliceerd door de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn ‘2006 Richtlijn voor het schatten en rapporteren van broeikasgasemissies’ en de ‘Conversiefactoren voor bedrijfsrapportage’ die in 2013 werden gepubliceerd door het Britse ministerie van milieu, voeding en plattelandszaken (Department of Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA) in: Methodologiedocument voor emissiefactoren. De nieuwe factoren werden gekozen om consistent te zijn met een CO2 -inventaris die UCB in 2015 heeft uitgevoerd en zijn gebaseerd op de Bilan Carbone-methode.
  • Gezien het feit dat een groeiend percentage elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen werden de emissies van CO2 als gevolg van elektriciteitsverbruik berekend op basis van marktconforme equivalenten van CO2 voor de verbruikte elektriciteitsmix zoals gerapporteerd door de locaties van UCB. Wanneer de specifieke verhouding niet beschikbaar was voor een bepaalde locatie werden standaard de locatiespecifieke verhoudingen van het International Energy Agency (IEA) voor 2017 toegepast. Conversiefactoren die worden gebruikt voor de berekening van de CO2 -emissies die zijn veroorzaakt door zakenreizen per vliegtuig houden rekening met stralingsforcering.
  • In totaal wordt 91% van het door UCB geproduceerde afval teruggewonnen en de methoden waarmee afval wordt teruggewonnen zijn geclassificeerd overeenkomstig bijlage B van de EU-richtlijn 2008/98/EU.
  • De andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope-3) die worden gerapporteerd onder GRI-indicator EN17 houden verband met binnen- en buitenlandse vliegreizen door medewerkers van UCB die actief zijn in 30 landen (Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, China (inclusief Hongkong), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, het V.K., de V.S., Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland).