Betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en liefdadigheid

Als deel van onze inzet voor patiënten ondersteunt UCB een aantal programma’s voor patiënten en hun families.

In 2017 heeft UCB wereldwijd ruim € 7 miljoen besteed aan sponsoring van en donaties aan maatschappelijke organisaties, waaronder € 1,6 miljoen voor de MVO-initiatieven voor patiënten. Er werd ook een uitzonderlijk bedrag van € 1 miljoen toegekend aan het UCB Societal Responsibility Fund van de Koning Boudewijnstichting om de nieuwe MVO-initiatieven te ondersteunen voor mensen met epilepsie in landen die over weinig middelen beschikken.

Sponsoring voor gemeenschappen en goede doelen over de hele wereld (Icoon)

€ 7 miljoen

Sponsoring van maatschappelijke organisaties