Gezondheid en veiligheid

In 2017 bleef UCB de risicodomeinen die tijdens regelmatige beoordelingen van gezondheid en veiligheid werden geïdentificeerd beheren. Deze beoordelingen werden ook uitgevoerd bij belangrijke contract­productie­organisaties.

In 2015 is UCB een driejarig programma gestart om intrinsiek veilige installaties te creëren en de opleiding van medewerkers te verbeteren en dit werd voortgezet in 2017.

Een aantal specifieke sociale en medewerkersregels en -processen, in relatie tot gezondheid &veiligheid, zijn geïmplementeerd bij UCB. Deze omvatten:

  • invoering van gecertificeerde beheersystemen voor gezondheid & veiligheid op industriële locaties, om risico’s passend te kunnen beheren;
  • periodieke noodoefeningen, met externe interventieteams, om klaar te zijn voor ons gezondheids- & veiligheidsprogramma;
  • uitvoeren van reguliere interne en externe inspecties, beoordelingen en consulten resulterend in passende acties voor verbetering waar nodig.

Daarnaast zijn minimale gezondheids- & veiligheidsvereisten gedefinieerd om consistente toepassing binnen de groep te waarborgen. Gezondheids- & veiligheidscriteria worden ook opgenomen in de wereldwijde bouwkundige standaarden (voor bewustzijn en algehele consistente toepassing van standaarden). Een eerste driejarig stappenplan ter versterking van het programma voor arbeidshygiëne heeft de nodige positieve resultaten opgeleverd.

Door de inherente aard van een industrieel veiligheids­programma (zoals potentiële niet-naleving of menselijke fouten ondanks strenge veiligheidsmaatregelen) is er een potentieel risico van het in gevaar brengen van medewerkers, eigendommen of het algemene publiek (omliggende gemeenschappen), wat kan leiden tot mogelijk verlies van levens en/of meer juridische blootstelling, wat weer een negatieve impact kan hebben op de reputatie van UCB.

Hoewel het ontwerp van installaties en high-tech apparatuur steeds veiliger wordt, worden er ook nog steeds beheersystemen voor gezondheid & veiligheid toegepast en wordt ’veilig gedrag’ actief gepromoot. De systemen op de locaties van Bulle, Slough en Zhuhai zijn 0HSAS18001-gecertificeerd. De doelstelling is een toegenomen veiligheidsbewustzijn en een reductie van het aantal en de ernst van mogelijke incidenten waarbij medewerkers van UCB of andere belanghebbenden betrokken zijn die aanwezig zijn of in de buurt wonen van UCB-activiteiten.

Gebaseerd op de Take a Second. Safety First gedragsveiligheidscampagne (gericht op verhogen van bewustzijn over belangrijke oorzaken van ongelukken) die werd gelanceerd in 2015, lanceerde UCB de You can change the Story-campagne afgelopen jaar, waarbij medewerkers werden uitgenodigd om pro-actief melding te doen van en te handelen bij gevaarlijke situaties die ze bij UCB constateren.

UCB-poster (Grafiek)

De volgende stappen omvatten (1) de uitrol van een wereldwijde Welzijnsstrategie gericht op bijv. een verhoogd bewustzijn van gezondheid &veiligheid en eigenaarschap bij alle UCB-activiteiten; (2) de beoordeling van de culturele rijpheid van de gezondheids- &veiligheidsprogramma’s op alle industriële locaties; en (3) de lancering van gedragsmatige veiligheidsprogramma’s op alle industriële locaties (gebaseerd op de hierboven genoemde campagnes die in 2015 en 2017 werden gelanceerd).

In verband met de prestatie-eisen is de frequentie-graad (Lost Time Incident Rate, LTIR, GRI-G4 LA6) voor 2017 berekend op 1,48 incidenten met meer dan een dag afwezigheid per miljoen gewerkte uren. De ernst-graad (Lost Time Severity Rate, LTSR) werd berekend als 0,04 dag verloren per 1 000 gewerkte uren. In 2017 waren er geen sterfgevallen ten gevolge van werkgerelateerde ongevallen. UCB heeft geen activiteiten waarbij medewerkers een verhoogd risico of een verhoogde blootstelling aan beroepsziekten hebben.