Sociaal en medewerker

Collega's die deelnemen aan de interactieve ethieksessie, UCB (Foto)

Collega’s die deelnemen aan een interactieve ethieksessie, UCB

Bij UCB hebben we een aantal sociale en medewerkersregels geïmplementeerd die grenzen aangeven voor acceptabel gedrag en richtlijnen zijn voor beste praktijken in bepaalde werksituaties die in lijn zijn met onze cultuur. Enkele van deze beleidsregels staan hieronder:

 • Gedragscode
 • Anti-omkoping en anticorruptie
 • Business Compliance Policy
 • Acceptabel gebruik van IT
 • Wereldwijd beleid voor de bescherming van persoonsgegevens
 • Nalevingsbeleid
 • Beleid van UCB voor gezondheid, veiligheid en milieu en wereldwijde standaarden
 • Beleid: Personeel en opleiding

De betrokkenheid van het personeel is beheerd en doorlopend verbeterd door verschillende processen, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • robuuste jaarlijkse HR-processen die talentontwikkeling bevorderen, prestatie verhogen en passende organisatorische planning waarborgen, zoals bouwen aan toekomstige mogelijkheden en succes;
 • ontwikkeling en reguliere beoordeling van de totale bijdragen om een gebalanceerde, concurrerende vergoeding te waarborgen die de gewenste resultaten heeft ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie, en het waarborgen dat medewerkers en hun gezinnen adequaat gedekt zijn tijdens belangrijke gebeurtenissen in hun leven;
 • werknemersprestatiebeoordelingen met de verwoording van verwachte waarden en gedrag;
 • ontwikkelingsgesprekken en plannen ondersteund met adequate en doorlopende medewerkerstraining (training & opleiding, en leren tijdens het werk, coaching en mentoring);
 • periodiek onderzoek en feedback van betrokkenheid van medewerkers; en,
 • welzijnsinitiatieven op vestigingen en bij partners, zoals bijvoorbeeld gezondheidsscreening, burn-out bewustzijn, faciliteiten voor gezondheid op de werkplek, gezond eten, afspraken voor flexibel werken, programma’s voor ondersteuning van medewerkers, en basis medewerkersvoordelen als zorgverzekering.

Bij UCB is het belangrijkste sociale en medewerkers­risico de uitdaging om belangrijke leiderschapsprofielen, kritieke expertise in een zeer gespecialiseerde en gereguleerde complexe industrie en concurrerende talentmarkt aan te trekken, te behouden en te betrekken. Dit zou kunnen leiden tot verlies van collectieve mogelijkheden, invloed hebben op operationele efficiency en implementatie­strategie, wat leidt tot niet optimale resultaten.

Onika, François, Carola en Maria, UCB (Foto)

Onika, François, Carola en Maria, UCB

Daarnaast de risico’s gekoppeld aan een personeels­bestand dat zich niet voldoende bewust is van de specifieke nalevingsvereisten die betrekking hebben op hun functie, afdeling of de biotechnische omgeving als geheel, dat op zijn beurt kan leiden tot reputatie- en wettelijke risico’s voor het bedrijf en de ontwikkeling en productie van zijn producten. Dit omvat eveneens fiduciaire risico’s en databeveiligings­risico’s, zoals malware-aanvallen en beheer van vertrouwelijke en gevoelige gegevens.

Tenslotte is er het risico niet in staat te zijn om een gezonde en veilige omgeving te bieden waar het welzijn van de medewerker niet voldoende ondersteund of gepromoot is, of waar werkplek­gevaren niet worden beheerd of voldoende gecommuniceerd worden aan het personeel, wat leiden kan tot veiligheidsincidenten of niet optimale gezondheid van medewerkers, zowel fysiek als mentaal.

De resultaten van de sociale en medewerkersregels zoals hierboven beschreven zijn talrijk. Deze omvatten (1) een reductie en beperking van sociale en medewerkersrisico’s; (2) een personeelsbestand dat werkt in overeenstemming met gedefinieerde bedrijfswaarden, wat leidt tot een gezonde bedrijfscultuur waar medewerkers kunnen bloeien en optimaal profiteren; (3) een verhoogde betrokkenheid van medewerkers, resulterend in een grotere discretionaire inspanning en een hoger niveau van strategische ontwikkeling; (4) doorlopende ontwikkeling en behoud van UCB-talent resulterend in grotere organisatorische mogelijkheden, innovatie en concurrentievoordeel; (5) een verhoogd begrip van de zakelijke en nalevingsomgeving, resulterend in verhoogd ethisch en nalevingsgedrag en praktijken; (6) veilige en gezonde medewerkers die kunnen werken in een positieve werkomgeving; en (7) focus van medewerkers over hun bijdrage tot UCB’s patiëntstrategie, met de verzekering dat zij, en hun gezinnen, goed gedekt zijn in het geval van ziekte, handicap, overlijden en pensioen.

Om ons succes te meten zijn de relevante KPI’s weergegeven in de GRI G4 indicatoren van Duurzaamheid, categorieën ‘Medewerkers­betrokkenheid’ en ‘Laboratorium­praktijken en degelijk werk’.