Talent en beoordeling

Een Talent- en Organisatiebeoordeling is ontworpen om de belangrijkste talenten in onze organisatie te identificeren en actieplannen te produceren om ze te ontwikkelen, behouden en betrekken. Het proces leidt ook tot zicht op onze talentpijplijn om succes te identificeren en voor te bereiden op onze meest bedrijfskritische posities. Uiteindelijk ondersteunt dit het langetermijnsucces van het bedrijf. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in dit proces en profiteren er direct van. Het maakt ook de identificatie van capaciteitsbehoeften voor het bedrijf mogelijk.

De beste talenten onder de werkenemers geïdentificeerd door UCB (Icoon)

262

Toptalenten vastgesteld door UCB onder beoordeelde medewerkers
Medewerkers beoordeeld in 2016 (Icoon)

93%

Van de medewerkers van UCB zijn beoordeeld tijdens de Prestatiebeoordelingsfase aan het einde van het jaar

In totaal waren 5 215 medewerkers onderwerp van de Talent- en Organisatiebeoordeling van 2017, afgerond in november 2017. In totaal zijn 1 842 medewerkers geïdentificeerd met hoge potentie, met 262 medewerkers als Toptalenten.

UCB wordt ook gedreven door een cultuur van hoge prestaties. Daarvoor wordt een jaarlijks Prestatiemanagement-proces gehanteerd waarmee medewerkers zich kunnen concentreren op waarde-gedreven acties en resultaten, en direct doorlopende feedback kunnen zoeken om bij te kunnen dragen aan UCB's strategische prioriteiten gedurende het jaar.

Eind januari 2018 zijn de bijdragen van 93% van de UCB-medewerkers onderzocht binnen de fase van de Eindejaarsprestatiebeoordeling. Medewerkers worden beloond en krijgen erkenning voor hun persoonlijke bijdragen aan het succes van het bedrijf.