Talent en diversiteit

Bij UCB zijn de betrokkenheid van medewerkers en een inspirerende werkcultuur van vitaal belang.

In 2017 bleef de betrokkenheid van medewerkers hoog en gebaseerd op wat mensen bij elkaar brengt – de toewijding van UCB aan patiënten – terwijl de brede diversiteit van de mensen van UCB over de hele wereld werd ingezet.

Een efficiënte werkcultuur vraagt om het actief delen en verzamelen van inzichten van patiënten en andere belanghebbenden. Een natuurlijk geïnspireerd delen om zich te verbinden en samen te werken voor het gezamenlijk creëren en vormgeven van een andere toekomst van een duurzaam welzijn in de samenleving is van het allergrootste belang.

Diversiteit & Inclusie-logo (Logo)

UCB gaat door met Diversiteit- & inclusie-initiatieven in diverse landen en op verschillende niveaus van de organisatie met lopende ondersteuning van het topmanagement. De vaardigheid van UCB om de werkwijze van haar medewerkers uit verschillende landen en met een verschillende achtergrond te begrijpen en onze stevige toewijding om waarde te creëren voor mensen met een ernstige ziekte zijn de bouwstenen van het bedrijf dat ons verenigt.

De vastberadenheid van UCB om diversiteit en inclusie te bevorderen en gelijke kansen op werk te bieden is geïntegreerd in onze culturele agenda en wordt beschouwd als een kracht van ons bedrijf. Wij werven en ontwikkelen talenten van over de hele wereld met 76 nationaliteiten in onze wereldwijde vestigingen. Een groeiend aantal van onze wereldwijde medewerkers heeft een leidinggevende op een andere locatie. Een diep inzicht in de culturele omstandigheden is daarom belangrijk en medewerkers worden uitgenodigd om na te denken over culturele verschillen en diversiteit en deze te integreren in hun dagelijkse activiteiten.

Met volledige toewijding van het topmanagement zullen we in de komende jaren doorgaan met onze culturele reis, gericht op culturele openheid en het koesteren van een klimaat van inclusie en constant leren.

UCB heeft de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op uitvoerend niveau verbeterd van 16%-84% in 2008 naar 29%-71% in 2017.

In landen waar meer dan 150 mensen werkzaam zijn, d.w.z. Brazilië, China, Duitsland, Japan, Mexico, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de V.S. is 82% van het leiderschapsteam afkomstig uit het land zelf en is de verdeling tussen vrouwen en mannen respectievelijk 36% en 64%. Dit is vergelijkbaar met de gegevens van 2016.

Aan het einde van 2017 bedroeg de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Raad van Bestuur 31%-69% en in het directiecomité 25%-75%.