Talent, opleiding en het delen van kennis

Opleidingsinitiatieven en kennisuitwisseling zijn cruciaal voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

Elk jaar creëert de opleidingsafdeling trainings­programma’s voor persoonlijke en technische ontwikkeling. Dit waarborgt dat UCB over de essentiële vaardigheden blijft beschikken om de door patiënten verkozen biofarmaceutische leider te worden die het leven van mensen met ernstige ziekten transformeert. Training en ontwikkeling is de basis voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelen van nieuwe competenties en doorlopende verbetering voor onze mensen.

UCB Learning Day (Foto)

UCB Learning Day

Lei, UCB (Foto)

Lei, UCB

UCB blijft gebruikmaken van een gemengde aanpak van opleiding. Hoewel veel van de opleidingen interactief zijn en online of onder leiding van een instructeur/klassikaal plaatsvinden, is UCB ook voorstander van opleidingen op de werkvloer en coaching en mentoring.

In 2017 heeft UCB € 13,1 miljoen geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Gemiddeld profiteerden onze medewerkers van 19,5 uur training (trainingsuren voor vrouwen en mannen zijn respectievelijk 44% en 56%), wat in totaal 159 100 uur was. Er werd in totaal 2 857 uur besteed aan opleiding over de gedragscode. Dit omvat de beleidslijnen over mensenrechten die relevant zijn voor UCB.

Er zijn twee nieuwe verplichte trainingen, Malware- en Phishingbewustzijn, geïntroduceerd waarbij 89% van de medewerkers beide modules succesvol hebben afgerond.

Daarnaast is een nieuwe versie van de Data Privacy-training geïmplementeerd, waarbij ook 89% de training hebben voltooid.