Talent

UCB koestert de diversiteit van haar talenten. Voor UCB is het van essentieel belang om toegewijde medewerkers in te zetten bij de uitvoering van strategieën vanuit een sterke verbondenheid en samenwerking, innovatie en terugkoppeling, zodat UCB haar verplichtingen met succes kan nakomen en patiënten superieure en duurzame waarde kan verstrekken.

UCB-medewerkers wereldwijd (Icoon)

Talent, cultuur en integratie

Bij UCB zien we culturele integratie als essentieel. Hiertoe zijn in al onze filialen bepaalde maatregelen genomen om culturele diversiteit en integratie te waarborgen die het inzicht in besluitvormingsprocessen, het stellen van prioriteiten en de omgang tussen mensen mogelijk maken. Dit bevordert ook de aanvaarding, integratie en het opzetten van een intensief netwerk; het fundament voor het ondersteunen van de zakelijke doelstellingen van UCB. In overeenstemming met deze zienswijze hebben diverse medewerkers van UCB uit verschillende landen ook opdrachten in verschillende delen van de wereld aangenomen.

UCB aanwezigheid (Icoon)

36

Aantal landen waarin UCB aanwezig is
Medewerkers per regio
Markten per regio (Grafiek)