Ontwikkeling van talent en leiderschap

In 2017 heeft UCB haar programma’s voor leiderschapsontwikkeling voortgezet om de nieuwe en bestaande leiders van UCB te helpen voorbereiden op succesvolle prestaties in toekomstige functies. De programma’s brengen leiders uit de gehele organisatie samen in een leeromgeving die hen vertrouwd maakt met bedrijfs- en leiderschapsconcepten, waardoor zij zich beter uitgerust voelen voor huidige en toekomstige leiderschapsfuncties. Deze leertrajecten duren 6 tot 9 maanden waarin deelnemers kunnen netwerken, samenwerken en van elkaar kunnen leren, waardoor een afstemming ontstaat in hoe ze leven en onze strategie voor het leveren van waarde aan patiënten leiden.

Alex, Pieter, Dirk, Francisco, Alexandra en Anisa, UCB (Foto)

Alex, Pieter, Dirk, Francisco, Alexandra en Anisa, UCB

Het Accelerate-programma is dit jaar geheel opnieuw opgezet, waardoor onze eerstelijns leidinggevenden onze Patiëntwaardestrategie beter kunnen uitdragen en leiden. In tegenstelling tot voorgaande jaren verwelkomen we nu zowel directe als indirecte leiding­gevenden, om ons zo aan te kunnen passen aan verzoeken van onze organisatie. Tachtig mensen startten deze nieuwe cursus, terwijl nog eens 75 de vorige versie afrondden. In totaal deden 830 collega’s uit heel UCB in de afgelopen vijf jaar mee.

Het Navigate-programma breidt zich uit met een transitie van manager van anderen tot manager van managers of functioneel leiderschap; het programma is nu in ontwikkeling, om zo betere afstemming en consistentie te krijgen binnen al onze leiderschaps­programma’s en onze Patiëntwaarde­strategie. In totaal hebben 310 leidinggevenden de opleiding in de afgelopen vijf jaar afgerond.

Dit jaar werden er weer MVO-activiteiten geïntegreerd in het Orchestrate-leiderschapsprogramma, omdat het belangrijk was om een platform te creëren voor duurzaam en ondernemend leiderschap. Het Orchestrate-programma zet het succes van de voorgaande jaren voort, door 20 toekomstige UCB-leidinggevenden te betrekken, met in totaal 72 deelnemers in de afgelopen vijf jaar. Deelnemers zijn geconfronteerd met sociaal ondernemerschap, innovatie en samen­werkende economieën in San Francisco, met MVO-verantwoord ondernemerschap in patiënt-activiteiten in afgelegen delen van China en Rwanda, en ze eindigden de reis met een diepe focus op zelfbewustzijn, nederigheid en authenticiteit als leidinggevenden van de organisatie. De groepen waren voornamelijk gericht op:

  • waarde creëren voor twee MVO-initiatieven door toepassen van socio-culturele antropologie voor het begrip van openbare gezondheid en individuele gezondheidsbehoeften van kansarme mensen met epilepsie;
  • uitvoeren van etnografisch onderzoek door observeren en interviewen van kleine groepen mensen om zo de meervoudige aspecten van de ziekte te begrijpen;
  • interviewen van mensen met epilepsie, hun gezinnen, gemeenschapsleden, gezondheidswerkers en traditionele artsen over de betekenis, de overtuiging, het gevoel en de praktijken met betrekking tot epilepsie.

Zonder uitzondering waren alle deelnemers aan Orchestrate enthousiast en erg onder de indruk en toonden ze zich buitengewoon gevoelig voor de behoeften en toekomst van patiënten die leven in een omgeving met beperkte middelen.