Energie

Dit jaar daalde het totale energieverbruik met 5%; het gebruik van gas en elektriciteit werd verminderd met respectievelijk 9% en 4%.

De veranderingen in energieverbruik werden mede veroorzaakt door de bovenstaande wijzingingen in het bereik van de rapportage, door veranderende productievolumes van UCB in het algemeen en door schommelingen in de weersomstandigheden (met impact op de behoefte aan koeling en/of verwarming). De toename in het gebruik van brandstof komt doordat de Braziliaanse activiteiten voor het eerst in de rapportage zijn opgenomen.

Energiebesparing (Icoon)

7 135 GJ

Van de huidige energiebesparing door projecten voor energie-efficiëntie
Hernieuwbare elektriciteit verbruikt (Icoon)

92%

Van de elektriciteit verbruikt door UCB afkomstig van hernieuwbare bronnen

Energiebesparende initiatieven die in 2017 werden gerealiseerd, leverden een herhaalde energiebesparing van 7 135 gigajoule, wat 0,9% van het scope 1 en scope 2 energieverbruik van UCB bedraagt. Er werden energie­besparings­projecten voltooid in de locaties in Bulle (Zwitserland), Braine-l'Alleud (België) en Saitama (Japan). Belangrijkste bijdragen waren een optimalisatie van de Multicolumn Continuous Chromatography (MCC)-apparatuur die gebruikt is op de chemische productielocatie in Bulle (Zwitserland) en verbeteringen in energie-efficiëntie bij de distributie van vloeistoffen op de chemische productielocatie in Braine l’Alleud (België) en in het microbiële inactivatieproces bij de biofabriek in Bulle (Zwitserland).

In 2017 was meer dan 92% van de door UCB verbruikte elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen en waren zes UCB-locaties volledig afhankelijk van groene elektriciteit, d.w.z. Bulle (Zwitserland), Monheim (Duitsland), Atlanta (V.S.), Slough (V.K.), Braine-l’Alleud en Brussel (België). Elektrische bronnen zijn zonne-energie, wind en waterkracht en ook biomassa. 

Elektriciteit opgewekt door UCB via zonnepanelen (Icoon)

2 336 GJ

Elektriciteit opgewekt door UCB via zonnepanelen
CO2-uitstoot door zakenreizen (Icoon)

54 987

Ton CO2 -emissies door zakenreizen

UCB genereerde 2 336 GigaJoule aan elektriciteit via zonnepanelen in Braine-l’Alleud (België) en Bulle (Zwitserland), een toename van 52% in vergelijking met 2016 door de installatie van extra panelen in Braine l’Alleud (België).

De totale CO2 -emissies van scope 1 en scope 2 zijn met 17% verminderd; emissies van scope 1 zijn gedaald met 5%, terwijl emissies van scope 2 met 46% werden verlaagd. Deze verminderingen zijn voornamelijk te danken aan de afstoting van de locatie in Shannon (Ierland) in het tweede kwartaal van 2016, de vernieuwingsprojecten op diverse productielocaties en het feit dat 92% van de gebruikte energie nu uit hernieuwbare bronnen komt.

Zakenreizen, die CO2-emissies van scope-3 veroorzaken, resulteerden in een CO2-uitstoot van 54 987 ton, een stijging van 1% ten opzichte van 2016.