Bereik van de rapportage

Energieverbruik van het wagenpark van UCB (anders dan werkvoertuigen) en de gerelateerde CO2 -uitstoot is nog niet opgenomen in het rapport. In 2017 is de milieu­voetafdruk van de productielocatie in Shannon (Ierland), die in het tweede kwartaal van 2016 is afgestoten, niet langer opgenomen in de milieu­prestatie­rapportage. Gegevens van energieverbruik voor de vestigingen in Moskou en Sao Paulo zijn echter voor het eerst meegenomen om zo 90% dekking te krijgen van UCB’s wereldwijde activiteiten. Vernieuwings­projecten die op diverse productielocaties plaatsvonden hadden invloed op onze ecologische voetafdruk.

UCB Filiaal in Brazilie (Foto)

UCB vestiging in Brazilië

UCB Filiaal in Madrid (Foto)

UCB vestiging in Madrid

UCB heeft een beter inzicht verkregen in de steeds belangrijker wordende ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten, zowel upstream als downstream, waardoor we de ecologische voetafdruk van de volledige waardeketen van UCB beter kunnen aanpakken bij het vaststellen van de Science Based Targets. Meer dan 20 contractproductieorganisaties (CMO’s) hebben gerapporteerd over belangrijke milieu-indicatoren.

Zoals reeds beschreven krijgen initiatieven om de logistieke processen van de wereldwijde toeleverings­keten groener te maken de prioriteit. Als eerste stap in de richting van scope 3 rapportage werden de emissies van broeikasgassen gerelateerd aan zakenreizen opgenomen in dit rapport.