Milieubeheer en duurzaamheid

(Materieel aspect 3)

Milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap (Icoon)

UCB’s doel is om medicijnen te ontwikkelen en te maken voor mensen met ernstige ziektes op de meest duurzame manier die mogelijk is. Hierbij is UCB vastberaden om de ambities uit het Akkoord van Parijs te halen die zijn afgesproken op de 21ste editie van de Conference of the Parties (COP21), met de ondertekening van de Science Based Targets Engagement Letter.

Deel van de strategie van UCB is om onze koolstofvoetafdruk, ons watergebruik en ons afval drastisch te verminderen. Een strikt en uitgebreid actieplan met als doel in 2030 koolstofneutraal te zijn werd door het Executief Comité goedgekeurd in 2016. Absolute doelen om de uitstoot van broeikasgassen met 35% te verlagen per 2030 en met 70% per 2050, het waterverbruik met 20% te laten dalen en afval met 25% per 2030 zijn vastgelegd.

Onze ambitie en onze ondersteuning van het Akkoord van Parijs zijn onderschreven door de ondertekening van de Science Based Targets Engagement Letter door CEO Jean-Christophe Tellier in juli 2017.

Het Executief Comité heeft zijn goedkeuring gegeven aan een strikt en uitgebreid actieplan om in 2030 koolstofneutraal te zijn, met inbegrip van reductie- en compensatiemechanismen.