Richting koolstofneutraliteit

Het is de ambitie van UCB om de activiteiten die we direct beïnvloeden CO2-neutraal te maken per 2030. Deze ambitie omvat alle emissies van UCB’s scope 1 en scope 2 en een deel van de scope 3 emissies, betreffende activiteiten die worden uitgevoerd op UCB-locaties (zoals productonderzoek, ontwikkeling en productie), de distributie van UCB-producten, apparaten en verpakking, UCB’s wagenpark, zakelijk reizen, woon-werkverkeer van medewerkers, enz.

Onze acties zijn zowel gericht op CO2-reductie als op koolstofcompensatie-mechanismes. Als richtlijn zal 80% van onze inspanningen gerelateerd zijn aan de reductie van onze CO2-uitstoot, terwijl 20% gericht zal zijn op CO2-compensatie. Als onderdeel van ons Science Based Targets-initiatief worden doelstellingen voor de scope 3 emissies, die nog niet zijn opgenomen in bovenstaande, vastgesteld in 2018. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op onze leveranciers en contractproductieorganisaties voor productie.

De waardeketen betrekken
De bevoorradingsketen betrekken (Grafiek)

Wij streven ernaar onze koolstofvoetafdruk in de gehele waardeketen te verlagen

Koolstofvermindering

Wij streven ernaar onze GHG-emissies te verlagen door het:

  • verhogen van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, op procentuele basis;
  • verbeteren van de energie-efficiëntie van onze processen, installaties en gebouwen; en
  • veranderen van ons gedrag waar mogelijk (zoals, slimmer reizen).

In 2017 is het percentage van gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen gestegen naar 92%.

Als belangrijke belanghebbende heeft Technical and Supply Operations (TSO) de koolstofreductie als uitdaging opgepakt aan het begin van 2017 met de lancering van Green@TSO. Dit langetermijnsinitiatief zal onze teams verantwoordelijk voor ontwikkeling, productie, leveringsketen, apparaten en verpakkingen uitdagen om oplossingen te vinden voor reductie van de koolstofuitstoot met 35% per 2030. Het project richt zich ook op vermindering van de waterconsumptie met 20% en een verlaging van het afval met 25% per 2030.

Gedurende 2017 waren meer dan 350 TSO-collega’s betrokken bij 40 workshops. Ze leverden 600 ideeën aan die tot nu toe hebben geleid tot 120 projecten. Zo hebben onze productieteams in Braine en Bulle bijvoorbeeld groene roadmaps gedefinieerd, die energie-efficiëntieprojecten voor de korte termijn identificeren. Het team Supply Chain identificeerde vier clusters (verpakking, netwerkrouting, vervoerders, laadefficiëntie en intermodale transportmethoden), waaromtrent efficiëntieverbeteringsprogramma‘s worden opgezet vanaf 2018.

Koolstofcompensatie

Hoewel onze belangrijkste focus ligt bij het terugdringen van GHC-emissies moeten we compensatie bieden voor de emissies die we niet kunnen terugdringen op de korte termijn, om het doel van koolstofneutraliteit per 2030 te kunnen halen voor de activiteiten die we direct beïnvloeden. Daarom heeft UCB in 2017 samengewerkt met duurzaamheidsorganisaties die zich richten op herbebossing en milieubescherming, die onze koolstofcompensatie-inspanningen zullen coördineren.

Met CO2Logic zullen we het EcoMakala-project in het Virunga Park, in de buurt van Goma in de Democratische Republiek van Congo (DRC), ondersteunen. In 15 jaar zal bijna 10 000 hectare (100 km2 of 60% van het oppervlak van Brussel) bos worden geplant, resulterend in een CO2-compensatie van bijna 300 000 ton aan CO2.

Onze partner zal tijdens een periode van 10 jaar ook de lokale populatie voorzien van energie-efficiënte fornuizen en duurzaam geproduceerde houtskool. Dit helpt het illegaal kappen van bossen (nodig voor het hout waarmee nu de dagelijkse maaltijden worden bereid) in het Virunga-park te voorkomen. Via dit initiatief wordt de uitstoot van zo’n 400 000 ton CO2 voorkomen. Het EcoMakala-project wordt momenteel gecertificeerd door de Gold Standard om zo robuust projectmanagement en betrouwbare monitoring en rapportering te waarborgen.

Productie van energiezuinige kooktoestellen, DR Congo (Foto)

Productie van energie-efficiënte fornuizen, DR Congo

Herbebossingsproject bij het Nationale Virunga Park, DR Congo (Foto)

Herbebossingsproject bij National Virunga Park, DR Congo

Herbebossingsproject bij het Nationale Virunga Park, DR Congo (Foto)

Herbebossingsproject bij National Virunga Park, DR Congo

Met WeForest zal ongeveer 12 000 hectare verdund bos in Tigray in Noord-Ethiopië hersteld worden in een periode van 13 jaar. Het Desa’a Forest-project wordt momenteel gecertificeerd volgens de Plan Vivo-standaard en zal resulteren in het compenseren van bijna 200 000 ton aan CO2 per 2030, en van meer dan 800 000 ton aan CO2 per 2050, de totale duur van het project.  

Naast de compensatie van CO2 , dat de opwarming van de aarde helpt te bestrijden, bieden de projecten ook werkgelegenheid aan de gemeenschap in de directe regio en helpt het hun leefomstandigheden te verbeteren. In feite dragen de klimaatprojecten bij aan veel van de SDG’s van de VN.