Brief aan de belanghebbenden

Geachte aandeelhouders, partners, medewerkers en iedereen die leeft met een ernstige ziekte,

In een steeds meer gereguleerde externe wereld waar innovatie essentieel is, bevestigen we onze patiëntenwaardestrategie die UCB verder zal voortstuwen naar succes en een duurzame groei zal bevorderen.

UCB behaalde sterke resultaten in 2017. Enerzijds groeide de winst en de omzet voor het vierde jaar op rij. Anderzijds behaalden we ook, een jaar vroeger dan voorzien, onze recurrente EBITDA/omzetdoelstelling van 30%. We toonden ons vermogen om een steeds meer gedifferentieerde pijplijn uit te bouwen aan de hand van resultaten voor Cimzia® bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, Evenity™, padsevonil en bimekizumab en versterkten verder onze wetenschappelijke platformen. 2017 was echter ook een jaar van externe en interne uitdagingen hetgeen leidde tot koersfluctuaties van ons aandeel.

Extern vertaalt de verschuiving van volume naar waarde zich in verschillende snelheden en op uiteenlopende manieren in de verschillende gezondheidszorgstelsels. Verschillende wetenschappelijke vooruitgangen leidden daarnaast tot een toenemend aantal innovatieve producten hetgeen druk zet op de kosten van het gezondheidszorgsysteem en resulteert in een lager rendement op farmaceutische O&O-investeringen.

Intern bevestigden de resultaten van Evenity™ een tot nu toe ongekende werkzaamheid. Evenwel werd ook een numeriek onevenwicht in bijwerkingen opgetekend als een nieuw veiligheidssignaal in ARCH wat een onvoorziene uitdaging vormde. De positieve resultaten van Fase 2b van bimekizumab en de proof-of-concept resultaten van padsevonil leiden tot versnelde Fase 3-programma‘s. Hoewel deze resultaten de duurzaamheid van UCB op lange termijn ondersteunen, zetten ze tegelijkertijd druk op de middelen op korte termijn.

Bezoek van Jean-Christophe Tellier, CEO, Myanmar (Foto)

Bezoek van Jean-Christophe Tellier, CEO, Myanmar

Bezoek van Fabrice Enderlin, EVP en Jean-Christophe Tellier, CEO, Myanmar (Foto)

Bezoek van Fabrice Enderlin, EVP en Jean-Christophe Tellier, CEO, Myanmar

UCB behaalde sterke resultaten in 2017

In het afgelopen jaar heeft UCB een omzetgroei van 9% of € 4,53 miljard gerealiseerd, een recurrente EBITDA van € 1,38 miljard behaald en een jaar vroeger dan oorspronkelijk gepland onze doelstelling behaald van een recurrente EBITDA/winstmarge van 30%.

Onze kernproducten bleven groeien. Op basis van zijn gedifferentieerde profiel houdt Cimzia® goed stand in een competitieve omgeving. Vimpat®, Keppra® en Briviact® bereikten meer en meer patiënten met epilepsie, dankzij nieuwe indicaties en lanceringen in nieuwe landen. Rekening houdend met zijn sterke prestaties hebben we onze piekverkoop richtlijn voor Briviact® in het jaar vóór het verstrijken van het patent (2026) verhoogd van € 450 naar € 600 miljoen. Neupro® voor de ziekte van Parkinson behaalde de verwachte resultaten.

In 2017 toonden de O&O-resultaten onze focus op steeds meer gedifferentieerde oplossingen die onze belofte weerspiegelen om de zorgstandaard te verhogen: de resultaten van EvenityTM bevestigden een ongekende werkzaamheid. Bimekizumab behaalde positieve en competitieve resultaten in Fase 2b bij patiënten met psoriasis, psoriatische artritis en spondylitis ankylopoetica en we startten het Fase 3-programma in psoriasis. En padsevonil behaalde een positieve proof-of-concept bij zeer refractaire epilepsiepatiënten en startte Fase 2b in februari 2018; Cimzia® biedt nu ook een unieke oplossing voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

In mei voltooiden de ARCH-resultaten de reeks gegevens die de superieure werkzaamheid van Evenity™ ten opzichte van de huidige standaardzorg aantoonden. Het toonde ook een onvoorziene uitdaging: een numeriek onevenwicht in cardiovasculaire gebeurtenissen. Om dit veiligheidssignaal, dat niet werd waargenomen in de FRAME-studie, te begrijpen is een uitgebreide evaluatie aan de gang. Het indienen van de commercialiseringsaanvraag bij de Europese autoriteiten vond plaats zoals gepland eind 2017.

Om onze onderzoekscapaciteiten continu te verbeteren, heeft UCB Beryllium LLC overgenomen, een kleinschalig, op onderzoek gebaseerd, bedrijf in Boston, Massachusetts (VS), gespecialiseerd in eiwitexpressie en structurele biologie. UCB heeft ook een risicofonds opgezet ter ondersteuning van veelbelovende maar zeer vroege of risicovolle activa, benaderingen of technologieën. Dit onderstreept het vermogen van UCB om zich nog beter te connecteren met externe wetenschap en om onze wetenschappelijke capaciteiten aan te vullen in dialoog met nieuwe partners.

Nieuwe programma‘s voor patiëntondersteuning werden gelanceerd of uitgebreid. UCBCares®, een centraal klantencontactpunt dat meerwaarde creëert voor patiënten en zorgverleners die contact opnemen met ons bedrijf, werd geïmplementeerd in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In de VS verbindt UCB Assist epilepsiepatiënten met een specifieke casemanager om hen verder bij te staan.

“We zijn zeer verheugd dat we – na realisatie van onze netto-schuld/recurrente EBITDA-doelstelling van 1:1 twee jaar eerder in 2016 – onze 30% recurrente EBITDA/omzetratio hebben bereikt – ook een jaar eerder dan voorzien – op basis van de sterke groei van onze kernproducten. De volgende jaren worden nu gewijd aan het versnellen van de groeifactoren voor de periode na 2021, terwijl we onze inzet voor concurrerende winstgevendheid op de middellange termijn opnieuw bevestigen.”

Jean-Christophe Tellier, CEO

2018 en verder: groei, duurzaamheid en winstgevendheid

In deze context is UCB‘s strategie voor meerwaarde voor de patiënt de beste manier om succes op lange termijn te bereiken.

Onze belangrijkste medicijnen zullen blijven groeien en zullen steeds meer patiënten bereiken door bijkomende lanceringen in nieuwe indicaties of regionale uitbreiding. We zullen blijven investeren boven het industriegemiddelde in O&O om baanbrekende geneesmiddelen te bieden met ontegensprekelijke meerwaarde voor patiënten, gezondheidsprofessionals en betalers en om de duurzaamheid van UCB op lange termijn te waarborgen. Dankzij haar sterke financiële basis zal UCB haar financiële en strategische flexibiliteit selectief kunnen gebruiken om haar interne pijplijn aan te vullen met externe innovatieve activa, programma‘s of platformen door middel van partnerschappen, licenties of overnames.

Op korte termijn zullen we onze investeringen vergroten om onze nieuwe groeifactoren te maximaliseren voor de periode na 2021 maar om duurzaamheid op lange termijn te bevorderen, willen we na deze periode terugkeren naar een concurrerende winstgevendheid en onze recurrente EBITDA/inkomstenratio verhogen tot 31% in 2021. Voor 2018 willen we een omzet van € 4,5 tot € 4,6 miljard, een recurrente EBITDA van ongeveer € 1,3 tot € 1,4 miljard en een kern-WPA van € 4,30- 4,70 per aandeel bereiken.

UCB heeft de ambitie om de door de patiënt verkozen biotech-leider te zijn die meerwaarde creëert voor de patiënt in specifieke populaties door unieke resultaten, de beste individuele ervaring en het verbeteren van de levenskwaliteit van zoveel mogelijk patiënten Kenichiro, heeft reumatoïde artritis

Dankzij de steun van de Raad van bestuur, de begeleiding van het Uitvoerend Comité en – het allerbelangrijkste – de inzet van alle UCB-medewerkers, heeft UCB zich met succes omgevormd tot een toonaangevend biotechbedrijf, geïnspireerd door patiënten en gedreven door de wetenschap.

Ons traject en onze prestaties in de afgelopen jaren, waaronder de groei van strategische therapeutische producten en het afstoten van niet-kernactiva of -activiteiten, bieden een solide basis voor verdere, duurzame expansie en groei.


Jean-Christophe Tellier,

Chief Executive Officer


Evelyn du Monceau,
Voorzitster van de Raad