Materialiteit, dialoog met belanghebbenden en verantwoord ondernemerschap

Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van onze onderneming en een integraal onderdeel van UCB’s strategie om waarde te creëren voor patiënten. Met de Patient Value Strategy als basis en de resultaten van onze doorgaande interactie met diverse belanghebbenden (intern en extern), werden de vijf materiële aspecten van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid, voor het eerst geïdentificeerd in 2015, ook dit jaar voortgezet. Deze worden verder beoordeeld om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes van UCB stevig verankerd zijn in onze bedrijfsstrategie en UCB zich blijft concentreren op deze materiële aspecten relevant voor onze belanghebbenden en voor de realisatie van onze strategie. Deze materiële aspecten zijn:

Dialoog creëren met belanghebbenden

Onze belanghebbenden (Icoon)

Het is de visie van UCB om de patiënt centraal te stellen in onze activiteiten om via een maatschappelijk verantwoorde aanpak innovatieve en duurzame oplossingen te vinden. De inspiratie en het vertrouwen van patiënten vormen de basis van onze motivatie om de toegangskloof tot hoogwaardige geïndividualiseerde gezondheidszorg te verkleinen en hen te ondersteunen bij hun vaak levenslange ziekte.

In 2017 bleef UCB doorgaan met de bijeenkomsten met diverse belanghebbenden die de materiële onderwerpen zoals hierboven aangegeven versterkten. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd op internationaal, nationaal en regionaal niveau. De belanghebbenden gaven er zonder voorbehoud hun mening over de besproken onderwerpen. Gemiddeld werden twee bijeenkomsten met belanghebbenden per maand georganiseerd.

Alex en Pieter, UCB, ontmoeten Gikonko gezondheidscentrummedewerkers, Rwanda (Foto)

Alex en Pieter, UCB en personeel van het Gikonko-gezondheidscentrum, Rwanda

Alex en Pieter, UCB, spreken met Gikonko gezondheidscentrummedewerker, Rwanda (Foto)

Alex en Pieter, UCB in dialoog met personeel van het Gikonko-gezondheidscentrum, Rwanda