Gebieden van betrokkenheid koppelen aan materiële aspecten en aan SDG’s

Toegang tot medicijnen, Madagaskar (Foto)

Toegang tot medicijnen, Madagascar

Als organisatie onderschrijven wij verschillende initiatieven zoals uiteengezet in de zeventien doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de VN, die een duidelijk referentiepunt vormen voor vooruitgang naar een wereld waarin iedereen recht heeft op een gezond leven, ontwikkeling, bescherming en deelname aan de samenleving. Daartoe heeft UCB de aandachtsgebieden die bijdragen aan economische, milieu en maatschappelijke duurzaamheid grondig onderzocht. Er zijn, in samenwerking met verschillende externe belanghebbenden, 26 belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd voor het bedrijf. Deze worden in dit rapport beschreven in de vijf materiële aspecten, en zijn ook gekoppeld aan de negen SDG’s, zoals hieronder weergegeven.

Alle aandachtsgebieden hebben een belangrijk verband met ons zakelijke succes, de reputatie en de duurzaamheid van het bedrijf en UCB is vastbesloten om een open dialoog te onderhouden met belanghebbenden in verschillende regio’s om de waarde en de impact van de actiegebieden te bepalen. Gezien het belang van de vergrijzing van de bevolking heeft UCB demografische veranderingen opgenomen als aandachtsonderwerp.

1 Verantwoordelijke en ethische bedrijfsvoering
2 Een agile, efficiënte en innovatieve organisatie opzetten
3 Milieurbeheer en duurzaamheid
4 Toegang bieden tot epilepsiezorg in landen met slechte voorzieningen
5 Betrokkenheid van medewerkers