UCB: waarde creëren voor patiënten

UCB streeft ernaar om de door de patiënten verkozen biotechnologieleider te zijn door waarde te creëren voor mensen met ernstige chronische ziekten en hun gezinnen. Daarnaast wil UCB een leider zijn op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en milieubewustzijn door zich te houden aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s).

UCB wil voorzien in de behoeften van patiënten door waarde te creëren voor de patiënt. Ons model voor deze waardecreatie begint met het verwerven van inzichten van patiënten en zorgt ervoor dat wij via onze wetenschappelijke expertise unieke oplossingen kunnen ontdekken. Uiteindelijk moeten onze oplossingen een inspiratie zijn voor patiëntenlevens en ervoor zorgen dat zij optimaal kunnen leven.

Het duurzaamheidsrapport 2017 beschrijft onze toewijding en inspanningen om oplossingen voor gezondheidsproblemen te leveren aan patiënten en hun gezinnen. Het beschrijft eveneens onze inzet om tegemoet te komen aan talrijke uitdagingen op het gebied van milieuvereisten en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van patiënten, gemeenschappen, beleidsmakers, de samenleving en andere belanghebbenden. De SDG’s dienen als referentie voor ons bedrijf.

De materiële aspecten van het bedrijf worden grondig en uitgebreid beoordeeld door de raad voor Corporate Societal Responsibility (“CSR”).

Sinds september 2017 is een nieuwe Belgische wet voor niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit van kracht. In relatie tot de duurzaamheidrapport vereist deze wet dat het bedrijf over vijf MVO-aspecten rapporteert: milieuaangelegenheden; sociale en personeelaangelegenheden; mensenrechten; de strijd tegen corruptie en omkoping; en beleid inzake diversiteit en & inclusie. De eerste vier van deze vijf aspecten komen aan bod in dit duurzaamheidsrapport*. De aanvullende informatie voor de vier gebieden omvat het beleid, de zorgvuldigheidsprocedure, de resultaten en de risico’s, alsook de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s). De bevindingen van deze aanvullende vereisten voor informatie zijn verwerkt in de inleiding van de betreffende hoofdstukken in dit rapport. Verdere informatie over diversiteit en inclusie kunt u vinden in het Jaarverslag 2017.

Het duurzaamheidsrapport is opgesteld in overeenstemming met de kerncriteria van de G4-indicatoren inzake duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI). Net zoals vorig jaar wordt voor de G4 financiële indicatoren naar het financiële jaarverslag verwezen.

Training per werknemer (Icoon)

19,5 uur

Opleiding per medewerker
Vrouwen/Mannen (Icoon)

50/50(%)

Vrouwen/Mannen
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (Icoon)

92%

Elektriciteit van hernieuwbare bronnen
Sponsoring voor gemeenscahppen (Icoon)

€ 7 miljoen

Sponsoring van maatschappelijke organisaties
Werknemers beschouwen UCB een maatschappelijk verantwoord bedrijf (Icoon)

88%

Van de medewerkers zien UCB als een sociaal verantwoord bedrijf
Koolstofcompensatie projecten (Icoon)

3

Projecten voor koolstofcompensatie

* Tekst is gemarkeerd met grijze vlakken doorheen het gehele duurzaamheidsrapport.