Gesprekken met belanghebbenden

Relaties met openbare instanties

UCB heeft in geen van de landen waar het bedrijf actief is aanzienlijke politieke bijdragen gemaakt. UCB Inc. heeft echter een federaal-politiek actiecomité dat federale, staats- en lokale bijdragen doet aan politieke kandidaten in de V.S., zoals wettelijk toegestaan. Hoewel UCB geen belangrijke problemen of formele beleidsovertredingen meldt in 2017, heeft UCB formele beleidsposities ontwikkeld, en is het actief verbonden met beleidsmakers bij de overheid, regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Verder werden er geen klachten over gegevensprivacy of schending daarvan ontvangen.

Landen waarin UCB zaken doet hebben wetten en voorschriften over de betrokkenheid van bedrijven bij het politieke proces. Sommige van deze wetten stellen strikte grenzen aan bijdragen door ondernemingen aan politieke partijen en kandidaten, terwijl andere wetten deze volledig verbieden.

In 2017 zijn twee klachten ontvangen voor een afwijking van vrijwillige industrie-specifieke codes over goede promotionele praktijken in het VK. UCB heeft passende corrigerende en preventieve maatregelen genomen.

In 2017 was UCB niet betrokken bij enige actie met betrekking tot wetten en voorschriften over concurrentiebeperkend gedrag, antitrust of monopolie.

Relaties met vakverenigingen

UCB is lid van verschillende internationale en lokale brancheorganisaties, bijv. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA, V.S.), de Biotechnology Industry Organization (BIO, V.S.), de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA, België), de Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA, Japan), het R&D-based Pharmaceutical Association Committee (RDPAC, China) en de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA, Zwitserland).

Jérémie en Joël, UCB (Foto)

Jérémie en Joël, UCB

Gezien het strategische belang nemen verschillende medewerkers actief deel aan allerlei taakgroepen, projecten en comités die zich bezighouden met actuele problemen in de sector, bijv. gezondheid, veiligheid en milieu, intellectuele eigendom, publiek beleid, wereldwijde gezondheidszorg en naleving. Jean-Christophe Tellier, de CEO van UCB, is bijvoorbeeld lid van de Raad van Bestuur van EFPIA, en voorzitter van het Innovatiecomité van de Raad van Bestuur van EFPIA. Hij is ook plaatsvervangend voorzitter van het Innovative Medicines Initiative (IMI) Governing Board, een publiek-private samenwerking tussen EFPIA en de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Hij is ook lid van de CEO-stuurgroep van IFPMA en de Raad van Bestuur van PhRMA en BIO, Washington (VS) en de Waalse Excellence in Life Sciences and Biotechnology (WELBIO), in Waver (België) om oplossingen te bespreken op het gebied van innovatie, biotechnologie en farmaceutica.

UCB is lid van het Access Accelerated-initiatief “een wereldwijde samenwerking op weg naar het VN Duurzaamheid ontwikkelingsdoel om vroegtijdig overlijden aan niet-overdraagbare ziekten per 2030 terug te dringen” (accessaccelerated.org). Het initiatief wordt aangestuurd vanuit IFPMA en een afzonderlijke financiële bijdrage bovenop onze jaarlijkse IFPMA-lidmaatschapskosten werd gedaan.  Access Accelerated is gelanceerd in januari 2017 op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

Daarnaast is UCB een actief lid van de EFPIA werkgroep die zich richt op de uitvoering van de Falsified Medicine Directive (FMD) ontworpen om patiënten te beschermen tegen de kans dat namaakmedicijnen terecht komen in de erkende medicijnketen. UCB is ook lid van de Transported Asset Protection Association (TAPA), Rx-360 (een internationaal consortium voor de farmaceutische toeleveringsketen) en het EFPIA Security Forum in een samenwerking met andere belanghebbenden om benchmarking mogelijk te maken, samen oplossingen te vinden en te bespreken en de productintegriteit en transparantie van de toeleveringsketen te garanderen.

UCB is ook een van de 19 leden van TransCelerate Biopharma Inc. TransCelerate is een organisatie zonder winstoogmerk met als missie om samen te werken in biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling om de uitvoering van oplossingen te identificeren, prioriteren, ontwerpen en faciliteren om zo een efficiënte, effectieve en hoogwaardige levering van nieuwe medicijnen te krijgen. Via TransCelerate werken UCB en de andere leden samen met organisaties voor patiëntbetrokkenheid, overheidsdiensten voor gezondheidszorg, onderzoekslocaties, onderzoeksgemeenschappen en andere industriële groepen en initiatieven wereldwijd.

En tenslotte is UCB ook lid van Patient Focused Medicines Development (PFMD), een initiatief waarin patiëntorganisaties, farmaceutische bedrijven en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg samenkomen.  Het doel van PFMD is om de wereldwijde gezondheid te verbeteren door de toekomst van zorg voor en met patiënten vorm te geven. De missie is om initiatieven en beste praktijken samen te brengen die de stem van de patiënt integreren in de levenscyclus van medicijnontwikkeling, waardoor het maken en uitvoeren van een effectief, wereldwijd gestandaardiseerd raamwerk en de benodigde gereedschappen en ondersteuning voor de adoptie van het raamwerk door de diverse belanghebbenden versneld kan worden.