Dierenwelzijn

Dierproeven zijn een cruciaal aspect van medisch onder­zoek, zowel voor het ontwikkelen van nieuwe doorbraken in experimenteel onderzoek als om te zorgen voor maximale veiligheid van nieuwe behandelingen voordat deze worden toegepast bij menselijke proefpersonen. UCB handelt als verantwoordelijk bedrijf in het beheer van dierenwelzijn en heeft gepaste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al haar laboratoria en onderzoekscentra die bij dierproeven zijn betrokken zich houden aan de vastgestelde normen en beleidslijnen, die zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen.

Twee onderzoekscentra van UCB in het Verenigd Koninkrijk en België voeren dierproeven uit en beide hebben een commissie voor dierenwelzijn en ethiek ingesteld, die verantwoordelijk is voor het handhaven van de hoogste normen inzake dierenwelzijn. Deze comités beoordelen ook alle nieuw voorgestelde projectlicenties aangaande dieren, om te bepalen of het experimentele werk nodig is, of de doelstelling van het werk kan worden gehaald zonder gebruik van dieren en of de standaarden voor dierenwelzijn die zijn toegepast voldoende zijn om lijden te minimaliseren.

UCB zet zich in voor het verantwoord en gepast gebruik van dieren in medisch onderzoek en voldoet aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en industrienormen.

Brits onderzoekscentrum.

Het Britse onderzoekscentrum in Slough is volledig in overeenstemming met de Britse Dierenwet (Scientific Procedures) 1986, die de EU-richtlijn 2010/63 omvat. De regelgevende eenheid Animals in Science bezoekt de locatie regelmatig, vaak onaangekondigd, om te waarborgen dat hoge standaarden van dierenwelzijn worden toegepast. Waar mogelijk streven we ernaar om het gebruik van dieren te voorkomen en andere alternatieven te kiezen, het aantal dieren dat nodig is te minimaliseren voor betrouwbare wetenschappelijke cijfers en procedures voor het minimaliseren van lijden te verfijnen (de 3R’s van replacement (vervanging), reduction (reductie) en refinement (verfijning)). UCB is ook actief betrokken bij NC3Rs (U.K. National Council for Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research), bijvoorbeeld door co-financiering van een programmamanager voor overzicht over diverse 3Rs-gebaseerde projecten die de farmaceutische gebieden ondersteunen en door deelname aan specifieke projecten, vaak met andere wereldwijde farmaceutische bedrijven, om wetenschappelijk een aantal van de huidige toxicologische testen te revalueren en de beste praktijken te waarborgen. UCB is ook betrokken bij andere consortia die direct of indirect werken ter ondersteuning van vervanging, reductie en/of verfijning van het gebruik van dieren.

UCB is ook een van de 100 bedrijven die de U.K. Concordat on Openness on Animal Research hebben ondertekend. De deelnemende bedrijven verplichten zich ertoe om het publiek nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over wat dieren­onderzoek inhoudt en over de rol die het speelt in het algehele proces van weten­schappelijke ontdekkingen en behandelings­ontwikkeling, over hoe dergelijke onder­zoeken in het V.K. zijn geregeld en over wat onderzoekers en dierenverzorgers doen om dierenzorg en -welzijn te bevorderen, het gebruik van dieren te verminderen en het lijden en letsels aan dieren te minimaliseren.

Belgisch onderzoekscentrum

Het Belgische onderzoekscentrum in Braine-l’Alleud behoudt de accreditatie van de Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC). Deze particuliere non-profit vereniging propageert een verantwoordelijke behandeling van laboratoriumdieren door vrijwillige accreditatie en beoordelings­programma’s. Deze accreditatie vormt een kwaliteitslabel dat staat voor een hoog niveau van professionalisme op het gebied van de verzorging en het gebruik van proefdieren. In onderzoek gebruikte dieren worden gehuisvest in een optimale leefomgeving waar de stress zo laag mogelijk wordt gehouden. De AAALAC-accreditatie bevordert ook de voortdurende verbetering van de wetenschappelijke topkwaliteit op het gebied van dierproeven en -onderzoek.

Dieren gebruikt voor onderzoek in 2017

Door de progressieve uitvoering van in-silico en in-vitro technieken, is het aantal gebruikte dieren in onder­zoeken door UCB verminderd in de afgelopen tien jaar, met een verdere vermindering van 19% in 2017.

In totaal zijn 98% van alle door UCB-onderzoekers en contractanten gebruikte dieren knaagdieren, waarvan niet-menselijke primaten, honden, lama’s, dwergvarkens en konijnen de resterende 2% vertegenwoordigen.

Knaagdieren gebruikt door UCB-onderzoekers (Icoon)

98%

Van alle dieren die worden gebruikt door onderzoekers en aannemers van UCB zijn knaagdieren