Verantwoorde en ethische bedrijfsvoering

(Materieel aspect 1)

Verantwoord en ethisch ondernemen (Icoon)

Verantwoord en ethisch zakendoen is fundamenteel voor de basiswaarden van UCB. Wij hebben een sterke cultuur van integriteit, met beleid en procedures om ervoor te zorgen dat de hoogste ethische standaarden worden toegepast doorheen de waardeketen van het bedrijf.

UCB: een cultuur van integriteit

UCB zet zich ten volle in voor een cultuur van integriteit, transparantie en ethisch leiderschap. De waardenverklaring van UCB beschrijft de kernprincipes en waarden die bepalend zijn voor hoe de organisatie te werk gaat en hoe beslissingen worden genomen. Het is een instrument waarmee medewerkers kunnen begrijpen hoe het besluitvormingsproces wordt beïnvloed op basis van integriteit, transparantie en ethiek.

Het succes van het bedrijf is afhankelijk van de integriteit van zijn medewerkers.

Michel en Tom, UCB (Foto)

Michel en Tom, UCB

Gedragscode

De Gedragscode van UCB, beschikbaar in 14 talen, schetst de verwachtingen en grenzen voor het gedrag van UCB-medewerkers. De Gedragscode eist Prestatie met integriteit en bepaalt de bindende principes van het zakelijk en ethisch gedrag dat wordt verwacht van iedere medewerker en van derden die namens UCB handelen. Het omvat verschillende onderwerpen zoals belangenconflicten, vertrouwelijkheid, naleving, richtlijnen ter bestrijding van omkoping en corruptie, respect, en beleidsregels over mensenrechten en kinderarbeid.

De Gedragscode is een verplichte training die tweejaarlijks moet worden voltooid. 91% van onze UCB-collega’s heeft deze opleiding in 2017 afgerond, exclusief de nieuwe medewerkers, die twee maanden hebben om deze opleiding af te ronden.

De training voor Patiëntveiligheidsrapportering (verplichte veiligheidsrapportering) dient elk twee jaar gevolgd te worden; dit jaar heeft 96% de training afgerond. De training voor anti-omkoping en anti-corruptie dient te worden afgerond door een bepaald aantal medewerkers, waarvan 91% de training heeft afgerond.