Inkoop, productie en toeleveringsketen

UCB zet zich in voor de bevordering van ethische en verantwoordelijke praktijken in onze toeleveringsketen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze relaties en partnerschappen op het gebied van inkoop, productie en leveranciers groei en concurrentievoordelen opleveren.

Een uitgebreid wereldwijd netwerk zorgt voor een toereikend aanbod van hoogwaardige medische producten die belangrijk zijn voor mensen met ernstige chronische ziekten. De toeleveringsketen is een functioneel georganiseerde entiteit met sterk gecentraliseerd beheer en met directe banden naar de afdelingen van UCB, gerelateerde productfranchises, en commerciële regio’s.

De kernwaarde voor de afdelingen productie, levering en inkoop is een effectieve aansturing van het externe netwerk van leveranciers, externe productieorganisaties (contract manufacturing organizations, CMO), contractlaboratoria, vervoerders, externe logistiek en commerciële distributeurs, waarbij risicobeheer een belangrijk onderdeel vormt.

De toeleveringsketen in één oogopslag
De bevoorradingsketen in één oogopslag (Grafiek)

Collega’s van de inkoopafdeling zijn actief in 20 landen met toezicht op in totaal 21 580 verschillende leveranciers, voornamelijk in acht landen, d.w.z., België, China, Duitsland, Japan, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De Supply Chain Security Council houdt toezicht op het verantwoordelijke toeleveringsketenbeheer en houdt productie- en leveringspartners aan hoge kwaliteitsnormen. De Council controleert de veiligheid van producten en de toeleveringsketen en handhaaft de wereldwijde strategie van UCB ter bestrijding van namaak om de gezondheid van de patiënt en de volksgezondheid te garanderen. Het multidisciplinaire team is ook verantwoordelijk voor het opsporen, beperken, aanpakken en voorkomen van risico’s die voortkomen uit potentiële vervalsing, diefstal, namaak of verduistering van producten die de veiligheid van patiënten in gevaar kunnen brengen.

UCB hanteert eveneens vergelijkbare normen voor kwaliteit en doeltreffendheid voor technisch complexe formuleringen en specifieke verpakkingen die worden geproduceerd in onze eigen wereldwijde productie en in onze externe productieorganisaties. Het toeleveringsbeheer omvat een goede planning van de toeleveringsketen, voorraadbeheer en transport-/leveringsbeheer, temperatuurbeheersing, logistieke dienstverleners en logistieke beveiliging, strict beleid van milieubescherming en milieuveiligheid condities, naleving van voorschriften voor gevaarlijke goederen alsoook een wereldwijd handelsbeheer.

UCB ondertekende Science Based Targets-initiatieven, waarmee de uitstoot van broeikasgassen volgens de COP21-ambitie (om de stijging van de wereldwijde temperatuur aan het eind van deze eeuw onder de 2 °C te houden) voor onze gehele waardeketen wordt gedefinieerd, dus inclusief het externe netwerk van leveranciers, contractproductie­organisaties (contract manufacturing organizations, CMO), onderzoekslaboratoria, vervoerders, externe logistiek en commerciële distributeurs.

Door middel van het serialisatieprogramma wordt een extra controle en verificatie in de hele toeleveringsketen gegarandeerd, terwijl onze handelsprogramma’s partnerschappen met onze distributeurs beheren om onze geneesmiddelen te helpen beschermen en de integriteit van deze geneesmiddelen tot aan de levering aan de patiënt te waarborgen.