Financiële data

Kerncijfers

 

 

 

 

 

 

Actueel1

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW2

1

Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk dat het totaal van bepaalde financiële cijfers in de tabellen in dit overzicht van de bedrijfsprestaties niet gelijk is aan de weergegeven som.

2

CW: Constante wisselkoersen

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

Marketing- en verkoopkosten

-964

-940

3%

6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-1 161

-1 057

10%

11%

Algemene en administratiekosten

-180

-192

-6%

-5%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

-24

-11

>100%

>100%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 105

1 130

-2%

1%

Niet-recurrente baten/lasten (-)

4

-43

>-100%

>-100%

EBIT (operationele winst)

1 109

1 087

2%

5%

Netto financiële kosten

-93

-99

-6%

-5%

Winst vóór belastingen

1 015

988

3%

6%

Winstbelastingen

-200

-218

-8%

-5%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

815

770

6%

9%

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

>100%

>100%

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Recurrente EBITDA

1 398

1 375

2%

5%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

341

209

63%

 

Netto financiële schuld

237

525

-55%

 

Netto kasstroom uit voortgezette operationele bedrijfsactiviteiten

1 098

896

23%

 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd (miljoen)

188

188

0%

 

Winst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,24

4,00

6%

6%

Kernwinst per aandeel (€ per gewogen gemiddeld aantal aandelen – niet-verwaterd)

4,78

4,82

-1%

3%

Netto-omzet per product

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Immunologie

 

 

 

 

Cimzia®

1 446

1 424

2%

5%

Neurologie

 

 

 

 

Vimpat®

1 099

976

13%

17%

Keppra® (inclusief Keppra® XR/E Keppra®)

790

778

2%

5%

Neupro®

321

314

2%

4%

Briviact®

142

87

63%

70%

Gevestigde merken

 

 

 

 

Zyrtec® (Zyrtec-D/Cirrus®)

101

103

-2%

2%

Xyzal®

90

104

-14%

-11%

Overige producten

323

368

-12%

-9%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 312

4 154

4%

8%

Bepaalde afdekkingen heringedeeld volgens netto-omzet

100

28

>100%

 

Totale netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

 

 

 

 

 

Netto-omzet per geografisch gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil actuele wisselkoersen

Verschil CW

€ miljoen

2018

2017

€ miljoen

%

€ miljoen

%

Netto-omzet in de VS

2 158

2 069

90

4%

192

9%

Cimzia®

896

918

-21

-2%

21

2%

Vimpat®

822

746

76

10%

115

15%

Keppra®

221

232

-11

-5%

0

0%

Briviact®

109

63

45

72%

51

80%

Neupro®

101

96

5

5%

9

10%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Overige

9

14

-5

-34%

-4

-31%

Netto-omzet in Europa

1 325

1 288

37

3%

42

3%

Cimzia®

400

370

29

8%

31

8%

Keppra®

216

235

-18

-8%

-18

-8%

Vimpat®

206

177

29

16%

30

17%

Neupro®

174

168

6

3%

6

4%

Briviact®

29

22

7

32%

7

33%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Zyrtec®

55

52

4

7%

4

7%

Xyzal®

27

29

-1

-5%

-1

-5%

Overige

218

235

-18

-7%

-17

-7%

Netto-omzet op internationale markten

829

798

31

4%

83

10%

Keppra® (inclusief E Keppra®)

352

311

41

13%

59

19%

Cimzia®

150

136

13

10%

25

19%

Vimpat®

70

53

17

33%

22

42%

Neupro®

46

50

-3

-7%

-2

-4%

Briviact®

4

1

2

>100%

3

>100%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Xyzal®

63

75

-13

-17%

-10

-13%

Zyrtec® (inclusief Cirrus®)

46

51

-5

-10%

-1

-2%

Overige

98

120

-22

-19%

-13

-10%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 312

4 154

158

4%

317

8%

Bepaalde afdekkingen heringedeeld volgens netto-omzet

100

28

72

>100%

 

 

Totale netto-omzet

4 412

4 182

230

5%

330

8%

 

 

 

 

 

 

 

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Biotechnologische IE

56

59

-4%

0%

Zyrtec® in de VS

12

26

-56%

-53%

Toviaz®

19

19

1%

6%

Overige

5

4

25%

27%

Aan de omzet gekoppelde afschrijvingen van immateriële activa

92

108

-15%

-11%

 

 

 

 

 

Overige opbrengsten

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten uit contractproductie

83

91

-9%

-8%

Xyzal® in de VS

0

56

-100%

-100%

Samenwerkingen in Japan

8

30

-75%

-75%

Product winstdeling

11

16

-32%

-32%

Overige

26

47

-44%

-43%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

 

 

 

 

 

Brutowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Kostprijs van de omzet

-1 198

-1 200

0%

1%

Kostprijs van de omzet voor producten en diensten

-823

-848

-3%

-3%

Royaltylasten

-241

-227

6%

11%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

-134

-125

8%

9%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

 

 

 

 

 

Recurrente EBIT en recurrente EBITDA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

Marketing- en verkoopkosten

-964

-940

3%

6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-1 161

-1 057

10%

11%

Algemene en administratiekosten

-180

-192

-6%

-5%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

-24

-11

>100%

>100%

Totale bedrijfskosten

-2 329

-2 200

6%

8%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 105

1 130

-2%

1%

Plus: Afschrijving van immateriële activa

170

160

6%

8%

Plus: Afschrijving van materiële vaste activa

123

85

44%

47%

Recurrente EBITDA (rEBITDA)

1 398

1 375

2%

5%

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Recurrente EBIT

1 105

1 130

-2%

1%

Kosten van bijzondere waardeverminderingen

0

-1

-74%

-69%

Reorganisatiekosten

-20

-23

-11%

-10%

Nettowinst op afstotingen

47

3

>100%

>100%

Overige niet-recurrente baten/lasten (-)

-23

-22

6%

7%

Totale niet-recurrente baten/lasten (-)

4

-43

>-100%

>-100%

EBIT (operationele winst)

1 109

1 087

2%

5%

Netto financiële kosten (-)

-93

-99

-6%

-5%

Resultaat van geassocieerde deelnemingen

-1

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winst vóór belastingen

1 015

988

3%

6%

Winstbelastingen

-200

-218

-8%

-5%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

815

770

6%

9%

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

>100%

>100%

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

 

 

 

 

 

Kern-WPA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Totale niet-recurrente baten (-)/lasten

-4

43

>-100%

>-100%

Winstbelasting op niet-recurrente lasten (-)/baten

7

12

-43%

-43%

Financiële éénmalige baten (-)/lasten

0

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winstbelasting op financiële éénmalige baten/lasten (-)

0

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-8

-1

>100%

>100%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

134

125

8%

9%

Winstbelasting op afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

-28

-25

11%

11%

Kern-winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

901

907

-1%

3%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (miljoen)

188

188

0%

 

Kern-WPA toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB (€)

4,78

4,82

-1%

3%

 

 

 

 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Netto-omzet

5

4 412

4 182

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

92

108

Overige opbrengsten

9

128

240

Opbrengsten

 

4 632

4 530

Kostprijs van de omzet

 

-1 198

-1 200

Brutowinst

 

3 434

3 330

Marketing- en verkoopkosten

 

-964

-940

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

 

-1 161

-1 057

Algemene en administratiekosten

 

-180

-192

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

12

-24

-11

Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten

 

1 105

1 130

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

13

0

-1

Reorganisatiekosten

14

-20

-23

Overige baten/lasten (-)

15

24

-19

Operationele winst

 

1 109

1 087

Financiële opbrengsten

16

16

15

Financiële kosten

16

-109

-114

Aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen

 

-1

0

Winst vóór belastingen

 

1 015

988

Winstbelastingen

17

-200

-218

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

815

770

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

8

1

Winst

 

823

771

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

800

753

Minderheidsbelangen

 

23

18

Gewone winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,04

0,01

Totale gewone winst per aandeel

 

4,24

4,00

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

40

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

40

0,04

0,01

Totale verwaterde winst per aandeel

 

4,24

4,00

 

 

 

 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

1

FVOCI: Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

Winst van de periode

 

823

771

Niet-gerealiseerde resultaten

 

 

 

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Nettowinst/-verlies (-) op de voor verkoop beschikbare financiële activa1

 

-35

-12

- Wisselkoersverschillen op omzetting van buitenlandse activiteiten

 

65

-340

- Effectief gedeelte van winst/verlies (-) op kasstroomafdekkingen

 

-194

157

Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

53

-47

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

32

12

27

- Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

-3

-18

Niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

-102

-233

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

721

538

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

699

508

Minderheidsbelangen

 

22

30

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

721

538

Geconsolideerde balans

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Activa

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

Immateriële activa

19

870

817

Goodwill

20

4 970

4 838

Materiële vaste activa

21

805

673

Uitgestelde belastingvorderingen

31

760

715

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

159

197

Totaal vaste activa

 

7 564

7 240

Vlottende activa

 

 

 

Voorraden

23

647

597

Handelsvorderingen en overige vorderingen

24

835

809

Te ontvangen belastingen

 

81

12

Financiële en overige activa (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

22

105

194

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 262

1 049

Activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

8.2

20

16

Totaal vlottende activa

 

2 950

2 677

Totaal activa

 

10 514

9 917

Eigen vermogen en verplichtingen

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

26

6 310

5 813

Minderheidsbelangen

22.6

-55

-77

Totaal eigen vermogen

 

6 255

5 736

Langlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

198

303

Obligaties

29

1 152

1 231

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

32

57

Uitgestelde belastingverplichtingen

31

39

53

Personeelsbeloningen

32

419

441

Voorzieningen

33

155

121

Handels- en overige verplichtingen

34

26

26

Totaal langlopende verplichtingen

 

2 021

2 232

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

Leningen

28

74

39

Obligaties

29

75

0

Andere financiële verplichtingen (inclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

133

53

Voorzieningen

33

51

37

Handels- en overige verplichtingen

34

1 786

1 724

Te betalen belastingen

35

119

96

Verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

8.2

0

0

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2 238

1 949

Totaal verplichtingen

 

4 259

4 181

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

10 514

9 917

 

 

 

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Jaarwinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

 

800

753

Minderheidsbelangen

 

24

18

Aanpassing voor winst(-)/verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

-11

0

Aanpassing voor winst(-)/verlies uit geassocieerde deelnemingen

 

1

0

Aanpassing voor niet-geldelijke transacties

36

254

150

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit operationele activiteiten

36

202

218

Aanpassing voor posten te vermelden onder kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten

36

2

35

Wijzigingen in het werkkapitaal

36

-35

-79

Ontvangen rente

16

20

16

Kasstromen uit operationele activiteiten

 

1 257

1 111

Betaalde belastingen gedurende de periode

 

-168

-184

Netto kasstromen gebruikt voor (-) / uit operationele activiteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

1 098

896

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-9

31

Netto kasstromen uit operationele activiteiten

 

1 089

927

Verwerving van materiële vaste activa

21

-94

-100

Verwerving van immateriële activa

19

-247

-109

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen

 

-13

-7

Verwerving van overige investeringen

 

-21

-17

Subtotaal verwervingen

 

-375

-233

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa

 

1

0

Ontvangsten uit verkoop van andere bedrijfsactiviteiten, na aftrek van overgedragen geldmiddelen

 

52

2

Ontvangsten uit de verkoop van andere investeringen

 

2

3

Subtotaal ontvangsten uit verkopen

 

55

5

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit investeringsactiviteiten:

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

-320

-228

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit investeringsactiviteiten:

 

-320

-228

Ontvangsten uit leningen

28

8

19

Terugbetalingen van leningen (-)

28

-177

-45

Terugbetaling van financiële leaseverplichtingen

28

-33

-1

Inkoop (-)/vervreemding van eigen aandelen

26

-51

-105

Uitgekeerde dividenden aan aandeelhouders van UCB, na aftrek van dividenden betaald op eigen aandelen

26.2, 41

-222

-217

Betaalde rente

16

-63

-53

Netto kasstromen gebruikt voor (-)/uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

-538

-402

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

0

Netto kasstromen gebruikt voor financieringsactiviteiten

 

-538

-402

Netto toename / afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

 

231

297

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

240

266

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-9

31

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode

 

1 022

756

Effect van wisselkoersschommelingen

 

-16

-31

Netto geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

 

1 237

1 022

 

 

 

 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Voor verkoop beschikbare financiële activa1

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

1

FVOCI: Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

Balans per 1 januari 2018

2 614

-357

3 811

-155

-220

30

90

5 813

-77

5 736

Winst van de periode

800

800

23

823

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

66

-35

-141

-101

-1

-102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

800

9

66

-35

-141

699

22

721

Dividenden (Toelichting 41)

-222

-222

-222

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

53

-53

Eigen aandelen (Toelichting 26)

-38

-38

-38

Andere bewegingen

Balans per 31 december 2018

2 614

-342

4 394

-146

-154

-5

-51

6 310

-55

6 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Voor verkoop beschikbare investe­ringen

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2017

2 614

-283

3 263

-164

132

42

-20

5 584

-107

5 477

Winst van de periode

753

753

18

771

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

-352

-12

110

-245

12

-233

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

753

9

-352

-12

110

508

30

538

Dividenden (Toelichting 41)

-217

-217

-217

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

60

60

60

Overboeking tussen reserves

45

-45

Eigen aandelen (Toelichting 26)

-119

-119

-119

Andere bewegingen

-3

-3

-3

Balans per 31 december 2017

2 614

-357

3 811

-155

-220

30

90

5 813

-77

5 736