GRI normen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png Volledige openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png Gedeeltelijke openbaarmaking

β Indicatie dat Standaard publicatie-item extern gewaarborgd is

Universele normen

Organisatie profiel

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-1

Naam van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Wij zijn UCB

102-4

Locatie van de activiteiten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden

102-5

Eigendomsbelangen en rechtsvorm

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Verklaring Inzake Deugdelijk Bestuur

102-6

Actieve markten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wij zijn UCB

102-7

Omvang van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden
Medewerkers data

 

Totaal aantal werknemers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Medewerkers data

 

Totaal aantal activiteiten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden

 

Netto-omzet (voor organisaties uit de particuliere sector) of netto-opbrengsten (voor organisaties uit de publieke sector)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden

 

Totale kapitalisatie (voor organisaties uit de particuliere sector) uitgesplitst in schuld en eigen vermogen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden

 

Hoeveelheid van de geleverde producten of diensten.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden

102-8

Informatie over werknemers en andere werkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers

 

Totaal aantal werknemers per arbeidscontract (vast en tijdelijk), per geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers
Medewerkers data

 

Totaal aantal werknemers per arbeidscontract (vast en tijdelijk), per regio

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers
Medewerkers data

 

Totaal aantal werknemers naar type werk (voltijds en deeltijds), per geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers
Medewerkers data

 

Of een aanzienlijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werkers die geen werknemer zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werkers die geen werknemer zijn.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers
Medewerkers data

 

Eventuele significante variaties in de aantallen die in de Toelichtingen 102-8-a, 102-8-b en 102-8-c worden gerapporteerd (zoals seizoensgebonden variaties in de toeristische of agrarische sector).

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze medewerkers
Medewerkers data

 

Een toelichting op de wijze waarop de gegevens zijn samengesteld, met inbegrip van eventuele veronderstellingen.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze medewerkers
Medewerkers data

102-9

Toeleveringsketen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toeleveringsketen en inkoop

102-10

Significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Geen significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen

102-11

Voorzorgsbeginsel of -aanpak

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk

102-12

Externe initiatieven

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Relaties met vakverenigingen
Toegang tot Gezondheid in MVO-projecten

102-13

Lidmaatschap in verenigingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Relaties met vakverenigingen
Toegang tot Gezondheid in MVO-projecten

 

 

 

 

 

Strategie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-14

Verklaring van senior beslisser

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden

102-15

Belangrijkste effecten, risico’s en kansen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer
Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

 

 

 

 

 

Ethiek en integriteit

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-16

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wij zijn UCB

102-17

Adviesmechanismen en bezorgdheden over ethiek

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gedragscode
Inkoop
Mensenrechten

 

 

 

 

 

Deugdelijk bestuur

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-18

Structuur deugdelijk bestuur

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Ons deugdelijk bestuur

102-20

Verantwoordelijkheid op uitvoerend niveau voor economische, milieu- en sociale onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

102-21

Raadpleging van belanghebbenden over economische, milieu- en sociale onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-22

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn comités

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad van bestuur en comités van de Raad

102-23

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad van bestuur en comités van de Raad

102-24

Benoeming en selectie van het hoogste bestuurslichaam

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Governance, benoemings- & remuneratiecomité

102-26

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij de vaststelling van het doel, de waarden en de strategie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Uitvoerend Comité

102-30

Doeltreffendheid van risicomanagementprocessen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

102-32

De rol van het hoogste bestuurslichaam in de duurzaamheidsrapportage

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn specifiek per land

 

 

 

 

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-42

Het identificeren en selecteren van belanghebbenden

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-43

Benadering van belanghebbendenbetrokkenheid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-44

Belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten die onder de aandacht zijn gebracht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

 

 

 

 

 

Rapportageprincipes

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

102-45

Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze jaarrekening

102-46

Definiëren van de inhoud van het verslag en de grenzen van de onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-48

Herformulering van informatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk

102-49

Verandering in de rapportage

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-50

Verslagperiode

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-51

Datum van het meest recente verslag

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-52

Rapportagecyclus

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-53

Contactpunt voor vragen over het rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Contacten

102-54

Vorderingen uit hoofde van rapportage in overeenstemming met de GRI-normen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrokkenheid van de belanghebbenden en materialiteit

102-55

GRI-inhoud index

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

GRI-tabellen

102-56

Externe assurance

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

 

 

 

 

 

Specifieke thematische normen

Economisch

Economische aspecten

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 201: Economische prestatie 2018

 

 

 

201-1

Rechtstreekse gegenereerde en verdeelde economische waarde

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze jaarrekening

201-3

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en andere pensioenregelingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze jaarrekening
Personeelsbeloningen

 

 

 

 

 

Aanwezigheid op de markt

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 202: Aanwezigheid op de markt 2018

 

 

 

202-2

Aandeel van het topmanagement dat wordt aangeworven uit de lokale gemeenschap

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Diversiteit en inclusie

 

 

 

 

 

Anti-corruptie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie

GRI 205: Anti-corruptie 2018

 

 

 

205-1

Operaties beoordeeld op risico’s in verband met corruptie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Bestrijding van omkoping en corruptie

205-2

Communicatie en opleiding over anticorruptiebeleid en -procedures

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gedragscode
Toezicht op naleving

 

Totaal aantal en percentage van de leden van het bestuurslichaam waaraan het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst per regio.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage medewerkers aan wie het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst naar werknemerscategorie en regio.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Het totale aantal en het percentage zakelijke partners aan wie het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst naar type zakelijke partner en regio. Beschrijf of het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd aan andere personen of organisaties.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage van de leden van het bestuurslichaam die een opleiding over corruptiebestrijding hebben ontvangen, uitgesplitst naar regio

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage werknemers dat een opleiding over corruptiebestrijding heeft gevolgd, uitgesplitst naar werknemerscategorie en regio

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

β

Gedragscode

205-3

Bevestigde gevallen van corruptie en genomen maatregelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Bestrijding van omkoping en corruptie

 

 

 

 

 

Milieu

Energie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 302: Energie 2018

 

 

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Richting koolstofneutraliteit

302-4

Vermindering van het energieverbruik

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Richting koolstofneutraliteit

 

 

 

 

 

Water

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 303: Water en afvalwater 2018

 

 

 

303-1

Wateronttrekking per bron

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wateronttrekking

 

 

 

 

 

Uitstoot

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 305: Uitstoot 2018

 

 

 

305-1

Directe broeikasgassen emissies – scope 1

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Koolstofvermindering

305-2

Indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Koolstofvermindering

305-3

Andere indirecte broeikasgassen emissies – scope 3

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Koolstofvermindering

 

 

 

 

 

Afvalwater en afval

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 306: Afvalwater en afval

 

 

 

306-2

Afval per soort en verwijderingsmethode

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Afvalproductie

306-3

Aanzienlijke lekkages

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Afvalproductie

306-4

Transport van gevaarlijk afval

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Afvalproductie

 

 

 

 

 

Sociaal

Werkgelegenheid

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie.

GRI 401: Tewerkstelling 2018

 

 

 

401-1

Nieuwe medewerkers en verloop van medewerkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Aantrekken en aanwerven van medewerkers
Medewerkers verloop

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid op het werk

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie.

GRI 403: Gezondheid en veiligheid op het werk 2018

 

 

 

403-2

Soorten letsel en letselpercentages, beroepsziekten, uitvaldagen en ziekteverzuim en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Welzijn van de medewerkers en gezondheid en veiligheid op het werk

403-3

Werknemers met een hoge incidentie van of een hoog risico op ziekten in verband met hun beroep

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Welzijn van de medewerkers en gezondheid en veiligheid op het werk

 

 

 

 

 

Opleiding en educatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie.

GRI 404: Opleiding en educatie 2018

 

 

 

404-1

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per medewerker

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Opleiding bij UCB

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig prestatie- en loopbaanontwikkelingsbeoordelingen ontvangt

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Prestatiebeoordeling van onze medewerkers

 

 

 

 

 

Diversiteit en gelijke kansen

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie.

GRI 405: Diversiteit en gelijke kansen 2018

 

 

 

405-1

Diversiteit van bestuursorganen en medewerkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Diversiteit op niveau van de Raad en het Uitvoerend Comité
Medewerkers data

 

 

 

 

 

Non-discriminatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

GRI 406: Non-discriminatie 2018

 

 

 

406-1

Gevallen van discriminatie en genomen corrigerende maatregelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze medewerkers

 

 

 

 

 

Kinderarbeid

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 408: Kinderarbeid 2018

 

 

 

408-1

Operaties en leveranciers met een aanzienlijk risico op incidenten met kinderarbeid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gedragscode

 

 

 

 

 

Beoordeling van de mensenrechten

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 412: Beoordeling van de mensenrechten 2018

 

 

 

412-2

Training van werknemers over mensenrechtenbeleid of -procedures

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Gedragscode

 

Totaal aantal uren dat in de verslagperiode is besteed aan opleiding over mensenrechtenbeleid of procedures met betrekking tot aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Percentage medewerkers dat tijdens de verslagperiode is opgeleid in mensenrechtenbeleid of -procedures met betrekking tot aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Gedragscode

 

 

 

 

 

Lokale gemeenschappen

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen, Prijszetting en Ziektebewustwording’ worden beheerd door de Marketing en Patiëntentoegang Patiëntenwaarde Praktijk.

GRI 413: Lokale gemeenschappen 2018

 

 

 

413-1

Activiteiten met betrokkenheid van de lokale gemeenschap, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze medewerkers
Onze maatschappelijke inzet
Toegang tot Gezondheid in MVO-projecten

 

 

 

 

 

Publiek beleid

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 415: Publiek beleid 2018

 

 

 

415-1

Politieke bijdragen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Relaties met openbare instanties

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid van de klant

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 416: Gezondheid en veiligheid van de klant 2018

 

 

 

416-1

Beoordeling van de gezondheids- en veiligheidseffecten van product- en dienstencategorieën

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Veiligheid van patiënten en geneesmiddelen

416-2

Incidenten van niet-naleving met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidseffecten van producten en diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Veiligheid van patiënten en geneesmiddelen

 

 

 

 

 

Marketing en bijsluiters

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 417: Marketing en bijsluiters 2018

 

 

 

417-1

Vereisten voor product- en dienstinformatie en etikettering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid

417-3

Gevallen van niet-naleving van de voorschriften inzake marketingmededelingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Marketingcommunicatie en ongevraagde verzoeken om medische informatie

 

 

 

 

 

Privacy van de klant

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

GRI 418: Privacy van de klant 2018

 

 

 

418-1

Gestaafde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en verlies van klantgegevens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

 

 

 

 

 

Sociaal-economische naleving

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

GRI 419: Sociaal-economische naleving 2018

 

 

 

419-1

Niet-naleving van wet- en regelgeving op sociaal en economisch gebied

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Relaties met openbare instanties

 

 

 

 

 

Betrokkenheid van medewerkers

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

GRI 501: Betrokkenheid van medewerkers 2018

 

 

 

501-1

Percentage collega’s die deelnemen aan UCB Voices

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Medewerkers inzichten

501-2

Percentage collega’s dat de verplichte trainingsprogramma’s afrondt

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Gedragscode

501-3

Initiatieven ter ondersteuning van milieuduurzaamheid en milieubewustzijn georganiseerd door collega’s

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Van milieustrategie naar milieuactie

501-4

Initiatieven ter ondersteuning van de MVO-patiënteninitiatieven van UCB in landen met weinig middelen, georganiseerd door collega’s.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

In 2018 werden er geen activiteiten georganiseerd

 

 

 

 

 

Innovatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Innovatie, Onderzoek en Ontwikkeling’ worden beheerd door de NewMedicines Patiëntenwaarde Eenheid en de Bedrijfsstrategie en Bedrijfsontwikkeling Patiëntenwaarde Functie, ondersteund door andere afdelingen.

GRI 502: Innovatie 2018

 

 

 

502-1

Percentage van de omzet geïnvesteerd in O&O

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Van Patiëntenwaarde Strategie naar actie in O&O
Innovatie

 

 

 

 

 

Prijszetting

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen’ worden beheerd door de Marketing en Patiëntentoegang Patiëntenwaarde Praktijk en de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie, ondersteund door andere afdelingen.

GRI 503: Prijszetting 2018

 

 

 

503-1

Toegangsinitiatieven

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Van Patiëntenwaarde Strategie naar patiëntentoegang
Risicobeheer

 

 

 

 

 

Ziektebewustzijn

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen’ worden beheerd door de Marketing en Patiëntentoegang Patiëntenwaarde Praktijk en de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntenwaarde Functie, ondersteund door andere afdelingen.

GRI 504: Ziektebewustzijn 2018

 

 

 

504-1

Ziektebewustzijn en educatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ziektebewustzijn verhogen

 

 

 

 

 

Toegang tot gezondheidszorg

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen, Prijszetting en Ziektebewustwording’ worden beheerd door de Marketing en Patiëntentoegang Patiëntenwaarde Praktijk.

GRI 505: Toegang tot gezondheidszorg 2018

 

 

 

505-1

Toegang tot gezondheidszorg in landen met weinig middelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toegang tot Gezondheid in MVO-projecten

 

 

 

 

 

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png Volledige openbaarmaking

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png Gedeeltelijke openbaarmaking

β Indicatie dat Standaard publicatie-item extern gewaarborgd is