Milieugegevens

Onze milieuvoetafdruk - Onze vooruitgang in 2018

 

 

 

 

 

 

 

2015 (referentiejaar)

2016

2017

2018

Verschil 2018/2015

1

Deze indicator werd enigszins aangepast om de nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren.

Bereik (% werknemers)

86%

86%

90%

90%

4%

Energie (megajoules)

1 137 502

854 906

797 9001

829 248

-27%

Elektriciteit van hernieuwbare bronnen

59%

80%

92%

92%

33%

CO2 emissies (ton)

112 415

94 002

86 965

78 328

-30%

Directe broeikasgassen emissies – scope 1

37 573

28 415

26 0901

27 508

-27%

(Markt-gebaseerde) indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

28 108

10 936

5 888

5 818

-79%

(Locatie-gebaseerde) indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

 

 

 

20 703

 

Andere indirecte broeikasgassen emissies – scope 3

46 734

54 651

54 987

45 009

-4%

Water (m3)

804 360

704 310

663 359

799 469

-1%

Afval (ton)

9 746

8 713

7 090

6 970

-24%

Teruggewonnen afval

95%

97%

91%

92%

-3%

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2018 – Actueel

Verschil %

302-1

Totaal

Totaal energieverbruik

Gigajoule

1 137 502

829 248

-27%

 

Gas

Gasverbruik

Gigajoule

652 584

465 729

-29%

 

Stookolie

Verbruik stookolie

Gigajoule

12 956

16 115

24%

 

Brandstof voor voertuigen

Brandstofverbruik utilitaire voertuigen

Gigajoule

158

112

-29%

 

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik

Gigajoule

471 804

347 292

-26%

302-4

Bespaarde energie

Energie bespaard door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Gigajoule

6 743

6 653

-1%

 

 

 

 

 

 

 

Koolstofvoetafruk

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2018 – Actueel

Verschil %

305-1

Directe broeikasgassen emissies – scope 1

Elektriciteit

Ton CO2

0

0

niet van toepassing

 

Gas

Ton CO2

36 610

26 512

-28%

 

 

Olie

Ton CO2

963

997

2%

305-2

Indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

Elektriciteit
(markt-gebaseerd)

Ton CO2

28 108

5 818

-79%

 

Elektriciteit
(locatie-gebaseerd)

Ton CO2

niet van toepassing

20 703

niet van toepassing

 

Gas

Ton CO2

0

0

niet van toepassing

 

 

Olie

Ton CO2

0

0

niet van toepassing

305-3

Andere indirecte broeikasgassen emissies – scope 3

Zakenreizen

Ton CO2

46 734

45 009

-4%

 

 

 

 

 

 

 

Waterverbruik

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2018 – Actueel

Verschil %

303-1

Water

Totaal volume water

m3

804 360

799 469

-1%

 

 

Leidingwater

m3

624 427

552 985

-11%

 

 

Grond- en oppervlaktewater

m3

179 933

246 484

37%

 

 

 

 

 

 

 

Afvalproductie

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2018 – Actueel

Verschil %

306-2

Afvalver­wijdering

Totaal gewicht aan afval

Ton

9 745

6 790

-28%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat niet wordt hergebruikt

Ton

520

536

3%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat wordt hergebruikt

Ton

9 255

6 435

-30%

 

 

Subtotalen

Ton

 

 

%

 

 

Subtotaal afval dat hoofdzakelijk als brandstof of een ander middel voor energieopwekking wordt hergebruikt (EU-afvalterugwinningscode R1)

Ton

2 919

2 120

-27%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door terugwinning of regeneratie van oplosmiddelen (EU-afvalterugwinningscode R2)

Ton

2 839

2 598

-8%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (EU-afvalterugwinningscode R3)

Ton

1 604

1 204

-25%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen (EU-afvalterugwinning R5)

Ton

1 790

404

-76%

 

 

Subtotaal afval hergebruikt volgens andere methoden (EU-afvalhergebruikscodes R4 R5 R6 R9)

Ton

74

108

47%

306-3

Totaal aantal en volume van belangrijke lekken

Aantal

 

0

0

niet van toepassing

 

Volume

Ton

0

0

niet van toepassing

306-4

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afval zoals gedefinieerd door de plaatselijk geldende voorschriften

Ton

6 455

4 844

-25%

 

Niet-gevaarlijk afval

Ander vast afval (met uitzondering van emissies en afvalwater)

Ton

3 291

2 126

-35%