Ons deugdelijk bestuur

Als biofarma bedrijf worden wij geconfronteerd met een uitdagende en steeds evoluerende zakelijke en juridische omgeving.

Zaken doen op een ethische, duurzame en verantwoorde wijze is fundamenteel voor UCB’s basiswaarden. We hebben een sterke cultuur van integriteit, met beleid en procedures om ervoor te zorgen dat de hoogste ethische standaarden worden toegepast doorheen de waardeketting van de onderneming, met inbegrip van de basisprincipes over hoe de organisatie werkt, hoe beslissingen worden genomen en hoe wordt omgegaan met risico’s.

Onze Raad van bestuur

De Raad van bestuur is het bestuursorgaan van UCB. De rol van de Raad bestaat erin om UCB als een ondernemer te leiden binnen een kader van behoedzame en doeltreffende controles die het mogelijk maken risico’s te beoordelen en te beheren. De Raad bepaalt de strategische doelen van UCB, ziet erop toe dat de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn opdat UCB haar doelstellingen kan halen en beoordeelt de prestaties van het management. De Raad bepaalt de waarden en normen van UCB en zorgt ervoor dat het zijn verplichtingen aan aandeelhouders en andere belanghebbenden begrijpt en nakomt. Het neemt collegiale verantwoordelijkheid op voor de goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

Meer over onze Raad van bestuur 

Ons Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité bestaat uit het top management van UCB. Het bestuurt de UCB groep in de meest uitgebreide zin en verzekert de goede werking van het bestuur van de UCB Groep. Het zorgt voor de implementatie, de toetsing en de coördinatie van de strategische plannen van de UCB Groep op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, operaties, financiële, administratieve, risico- en juridische kwesties, personeelsbeleid en investeringen.

Meer over ons Uitvoerend Comité

Halim, heeft ankyloserende spondylitis