2.1 Onze aanpak van risicobeheer

Volgens het Wereld Economisch Forum 2018 Wereldwijd Risico-rapport1 bevinden we ons in een transformationele periode voor onze wereld. Hoewel er bemoedigende tekenen zijn dat de ergste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog achter de rug is, zien we een versnelling van sociale verwevenheid en technologische vooruitgang die de wereldwijde mogelijkheden en het aanpassingsvermogen naar een nieuwe limiet duwt.

Binnen ondernemingsrisicobeheer bij UCB behouden we onze toewijding aan onze visie en onze patiëntenwaardestrategie en proberen we nieuwe manieren te vinden om onze steeds veranderlijkere, complexere en dubbelzinnige omgeving te beheren en te benutten.

Mijn eerste ontmoeting met 'meneer Parkinson’ was op 13 november 1987 om 8u37 ‘s ochtends. Ik deed letterlijk mijn horloge af om te douchen toen mijn nieuwe leven begon. Na een lichamelijk onderzoek was de diagnose duidelijk: Ik had de ziekte van Parkinson Vreemd genoeg was ik opgelucht. Ik wist dat meneer Parkinson en ik vrienden konden zijn.

Christer, heeft de ziekte van Parkinson

2.1.1 Onze verbinding met de strategie versterken en onze risicolens uitbreiden:

Voortbouwend op de solide basis van het risicokader en het bestuursplatform van UCB, heeft risicobeheer boeiende kansen gehad om onze impact in 2018 te vergroten. Ondernemingsrisicobeheer is formeel gepositioneerd in de groep Bedrijfsstrategie en Bedrijfsontwikkeling en optimaliseert de mogelijkheden om bij te dragen tot het succes van UCB's zakelijke doelstellingen en de strategie voor de langere termijn.

Met deze integratie kan UCB de interfaces tussen strategie, ondernemingsrisicobeheer en objectieve setting verbeteren voor een meer flexibele en waardevermeerderende aanpak, en ons begrip van onzekerheid vergroten, zowel uit onze interne context als uit nieuwe risico's die voortkomen uit de externe omgeving.

2.1.2 Voortzetting van onze inzet naar robuust risicobeheer

Proces en raamwerk

Gebruik makend van de belangrijkste vertegenwoordigers van alle nalevings-, operationele en strategische bedrijfsdomeinen, worden risico's geïdentificeerd en beoordeeld vanuit elk bedrijfsonderdeel en zijn leiderschapsteam. Daarnaast wordt een "top-down / outside-in" -beoordeling uitgevoerd om een ​​holistisch risicoprofiel te voltooien.

Toprisico's zijn verbonden met de strategische prioriteiten om de impact te naar waarde te kunnen schatten. Een goed begrip van beide, hoe het risico geneigd is en hoe goed UCB voorbereid is om te reageren, wordt gecommuniceerd met en besproken met zowel ons Uitvoerend Comité als onze Raad van bestuur. Omdat de risico's waarmee we geconfronteerd worden evolueren, is onze aanpak van het beheer van deze risico's ook dynamisch, waardoor nieuwe of gewijzigde risico's op elk moment van het jaar kunnen worden beoordeeld en gecommuniceerd.

In de specifieke context van milieu- en sociale risico's is de evaluatie van de risico's die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van UCB verankerd in ons Ondernemingsrisicobeheer-model. UCB past het voorzorgsbeginsel toe bij innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten als hulpmiddel voor maatschappelijk en milieu risicobeheer. We bestuderen de voordelen en mogelijke risico’s voor gezondheid en milieu van innovatie en nieuwe technologieën op een wetenschappelijke en transparante wijze. 

Bestuur en toezicht

UCB blijft aantonen dat het zich inzet voor het beheren van onzekerheid door aan de top verantwoordelijkheid te creëren en het ondernemen van actie door de bedrijfsonderdelen te stimuleren. Elk toprisico is eigendom van een lid van het Uitvoerend Comité. Dat lid is verantwoordelijk voor het begrijpen van de aard van het risico, en het ons in staat stellen het te beantwoorden.

1 Het Wereldwijde Risico Raport 2018, 13e editie, Wereld Economisch Forum (2018)