2.2 Toprisico’s 2018

We behouden een sterke verbondenheid met onze Raad van bestuur/Auditcomité en brengen feedback met betrekking tot risico terug in de organisatie. De Wereldwijde Interne Audit-functie is verantwoordelijk voor het onafhankelijk en regelmatig beoordelen van de toprisico's en het overeenkomen met de bedrijfsfuncties over hun plan van aanpak. De geïllustreerde risico's zijn een weergave van de belangrijkste risico's die werden geïdentificeerd en beheerd in 2018.

Toprisico's geïdentificeerd

UCB’s antwoord

Concurrentie van biosimilars en nieuwe medicijnklassen

Biosimilaire nieuwkomers en hun marktimpact nemen wereldwijd toe. Tegelijkertijd draagt ​​de lancering van nieuwe klassen van op biologische gebaseerde geneesmiddelen bij aan de rijke complexiteit van de biologische markt. Als een belangrijk onderdeel van zijn strategie ondersteunt UCB de toenemende innovatie en toegang tot biologische producten door te investeren in superieure algemene waardeproposities in populaties van patiënten doelgroepen.
Als een innovatief bedrijf houd UCB zich bezig met meerdere gerichte differentiatiestrategieën. We streven actief naar het evenwicht tussen het bieden van superieure patiëntenresultaten tegen concurrerende zorgkosten, beïnvloed door een diepgaand begrip van de behoeften van patiënten en regelgevende belanghebbenden.

Intensiteit van opeenvolgende productintroducties

UCB heeft sterke pijplijnresultaten opgeleverd, terwijl we blijven streven naar, en investeren in, sterk gedifferentieerde geneesmiddelen die zich richten op de behoeften van vast omlijnde populaties. Onze volgende reeks nieuwe oplossingen zouden snel achter elkaar kunnen komen, waardoor er behoefte is aan duidelijke waardeberichten en lanceringswendbaarheid.
UCB past zijn capaciteiten en herschikt middelen en talenten op een wendbare manier aan om het lanceringssucces in een snel veranderende omgeving te optimaliseren. Leiderschap en capaciteiten zullen blijven evolueren in overeenstemming met onze Patiëntenwaarde­strategie met de ontwikkeling van een innovatief en adaptief vermogen van alle leiders en teams.

Toprisico's geïdentificeerd

UCB’s antwoord

Wisselkoersvolatiliteit

De inkomsten van UCB zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen als gevolg van het wereldwijde karakter van haar activiteiten. De netto-omzet in de VS was goed voor 50% van de totale gerapporteerde netto-omzet in 2018. Productie, onderzoek en ontwikkeling en andere bedrijfskosten werden hoofdzakelijk in Euro, Pond Sterling en Zwitserse Frank gemaakt. Bijgevolg zijn de resultaten en kasstromen van UCB blootgesteld aan volatiliteit in vreemde valuta, voornamelijk aan de afschrijving van de Amerikaanse Dollar, en in mindere mate aan de depreciatie van de Japanse Yen en de appreciatie van de Zwitserse Frank en het Pond Sterling ten opzichte van de Euro.
De financiële risico's van de UCB-groep worden centraal beheerd. Het beleid voor het beheer van financiële risico's van de Groep is opgesteld om de netto vreemde valutablootstellingen van de UCB-groep te identificeren en om de verwachte kasstromen in vreemde valuta af te dekken gedurende een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 26 maanden. Bovendien wordt de valutasamenstelling van de activa en passiva van de groep nauwlettend gevolgd. Voor meer informatie Zie Toelichting 4.

Wereldwijde prijsstelling en toegangsuitdagingen

Farmaceutische prijzen worden nog steeds kritisch bekeken, met wereldwijde betalers, zowel overheid als particulieren, die op zoek zijn naar middelen om de kosten te verlagen. Strategieën voor uitbetalers omvatten neerwaartse prijsdruk, kortingsoverwegingen, toename van de out-of-pocket kosten voor patiënten en toegangsbeperkingen.

Wijzigingen in toegang tot Medicare en andere veranderingen in de houding van de Amerikaanse overheid kunnen het vermogen van UCB verhinderen om de benodigde diensten en oplossingen aan te bieden aan onze patiënten.
UCB werkt actief samen met betalers en industrie verenigingen om patiënten de beste toegang te bieden en tegelijkertijd duurzame oplossingen te promoten die wereldwijd een belangrijk verschil maken.

Onze uitvoerende en leidende teamcomités controleren, en zijn betrokken bij het Amerikaanse beleidsecosysteem om onze visie om een ​​verschil te maken voor mensen met ernstige ziekten te blijven waarmaken.

Cybersecurity/big data en kunstmatige intelligentie

Onze wereld is in toenemende mate afhankelijk van het evoluerende digitale landschap om de doelen van vandaag te bereiken en nieuwe paradigma's voor de toekomst te creëren. Cyberveiligheid en gegevensprivacy in alle vormen zijn van het grootste belang voor UCB, omdat inbreuken en verstoringen reputatieschade, financiële en operationele schade kunnen veroorzaken. Kunstmatige intelligentie (KI) verandert de manier waarop we leven en communiceren. Met de ervaring die UCB al heeft opgedaan in de KI-ruimte, onderzoeken we voortdurend hoe dit een rol kan spelen in het leven van onze patiënten en in onze manier van zakendoen.
UCB heeft een veelzijdige strategie voor cyberbeveiliging en gegevensbeheer, samen met actieve programma's voor de juiste preventie-, detectie- en responscontroles. Dit omvat continue monitoring en analyse, detectie van, en reactie op, indringingsincidenten, beveiligingstesten en bewustmakingstrainingen en campagnes voor gebruikers. Bovendien bouwt UCB een Cybercrisisprogramma dat ons in staat stelt om grote beveiligingsincidenten (bijvoorbeeld datalekken of malware) goed af te handelen.1

UCB heeft processen opgezet om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving. Ethische beoordelingen vormen een integraal onderdeel van elk relevant KI-project bij UCB.

Toprisico's geïdentificeerd

UCB’s antwoord

Intellectuele eigendom

Intellectuele Eigendomsrechten (IE) zijn essentieel om innovatie te bevorderen van steeds complexere wetenschap en snel evoluerende patiënten noden. Moeilijkheden bij het verkrijgen en verdedigen van octrooien die waardevolle innovatie beschermen, komen vaak voor. In een politiek uitdagende omgeving is de publieke perceptie van intellectueel eigendom vaak negatief en verkeerd begrepen.
UCB verplicht zich om IE selectief te maken, te onderhouden en te verdedigen wanneer er sprake is van kerninnovatie en wanneer dit een echte patiënten- en maatschappelijke meerwaarde heeft. We zijn ons proactief bewust van het competitieve landschap rond onze programma's. UCB bevordert een verandering in de algemene kijk op IE, innovatie en toegang door actieve betrokkenheid van het overheidsbeleid en het bevorderen van risicodeling met andere belanghebbenden in de gezondheidszorg. We blijven onze IE efficiënt verdedigen met proceswinst op Vimpat® (VS, VK, NL), Neupro® (VS) en Toviaz® (VS).

In 2018 werden geen onderbouwde klachten over aan klanten privacy gegevens vastgesteld door middel van interne monitoring- en auditactiviteiten. Eén incident met betrekking tot gestolen IT-materiaal is gecommuniceerd aan de autoriteiten en dit IT-incident heeft niet geleid tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken betrokkenen.

Opvolging van 2017

Biologische voorzieningen

Met de snelle toename van nieuwe biologische en biosimilaire producten heeft UCB het potentieel erkend voor beperkte interne en externe wereldwijde grootschalige capaciteit om aan onze ontwikkelings- en commerciële behoeften te voldoen. Onze responsstrategie was zowel de externe bevoorrading te beveiligen als onze interne productiecapaciteit uit te breiden. Door acties die in 2018 op beide fronten werden uitgevoerd, kon UCB dit toprisico verminderen.