3.6 Diversiteit op niveau van de Raad en het Uitvoerend Comité

Deze sectie bevat de informatie vereist in uitvoering van artikels 119, §2 en 96, §2, 6° van het Wetboek van vennootschappen (zoals gewijzigd door de Wet van 3 september 2017 die de EU Richtlijn 2014/95 van 22 oktober 2014 over de openbaarmaking van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen implementeerde in het Belgisch recht).

Diversiteit wordt bij UCB omschreven als de collectieve rijkdom van unieke achtergronden, het leven en de culturele ervaringen van mensen.

Bij UCB is diversiteit en inclusie intrinsiek verbonden met de UCB-cultuur: het is consistent met UCB's doel, strategieën en waarden. UCB’s culturele intelligentie is een cruciale factor in de waarde die we brengen naar onze patiënten.

Terwijl diversiteit op zich niet noodzakelijkerwijs meerwaarde creëert, stelt het samenbrengen van verschillende gedachten en perspectieven om effectief samen te werken en het creëren van een omgeving waarin uiteenlopende ideeën en dialoog welkom zijn, het UCB personeel in staat om volledig bij te dragen aan het creëren van waarde voor patiënten.

Gedurende de laatste jaren werd de inzet van UCB op gebied van diversiteit en inclusie versneld door het versterken van de bewustwording hierrond binnen de organisatie. In het bijzonder voor leidinggevenden werd de focus gelegd op:

  • het belang benadrukken van diversiteit en inclusie in onze belangrijkste HR processen zoals aanwerving en talentbeheer;
  • simuleren van scenario's voor geslachtsevenwicht in onze successieplanning voor het management;
  • het meten van de meningen van onze werknemers over de diversiteit en inclusiecultuur binnen UCB, via onze enquête over betrokkenheid van de werknemers die we op regelmatige basis afnemen; en
  • het zorgen voor een gebalanceerde pool van senior leiders, die zijn blootgesteld aan diverse professionele en culturele ervaringen.

Diversiteit op niveau van de Raad van bestuur

Voor de Raad van bestuur werden alle Belgische wettelijke vereisten nageleefd en deze werden ook geïntegreerd in het proces voor recrutering en benoeming van de Raad. Wanneer er vervangingen of benoemingen voor de Raad worden overwogen, houdt UCB systematisch rekening met het verbeteren van de geslachtsdiversiteit binnen de Raad.

De Raad bestaat momenteel uit 4 vrouwen en 9 mannen, met 5 verschillende nationaliteiten. Mits bevestiging van de voormelde herbenoemingen en benoeming door de algemene vergadering van 25 april 2019 (voorgestelde benoeming van mevr. Jan Berger), zal de Raad samengesteld zijn uit 5 vrouwen en 8 mannen, met 5 verschillende nationaliteiten. De voorzitster van de Raad is ook een vrouw.

Diversiteit op niveau van het Uitvoerend Comité

Voor het Uitvoerend Comité hebben we geen formele diversiteitspolitiek. We bekijken onze talenten vanuit een diversiteitsperspectief, om een robuust en divers successieplan te verzekeren, en alle aanbevelingen naar toekomstige samenstelling toe worden strikt op deze basis gedaan.

Vandaag komen UCB’s leidinggevenden uit gevarieerde opleidingen en een multidisciplinaire professionele achtergrond. In de loop van 2018 bestond het Comité uit 3 vrouwen en 9 mannen, met 6 verschillende nationaliteiten.

De omvang van ons Uitvoerend Comité weerspiegelt de overtuiging van UCB dat dit de beste garantie is voor diversiteit in ervaring, kennis en bekwaamheid.

Vandaag de dag is onze aanpak niet om diversiteit en inclusie te formaliseren in een reeks beleidsmaatregelen, maar om actief een cultuur en praktijk van diversiteit en inclusie te promoten.

Meer informatie over diversiteit en inclusie bij UCB in het algemeen kan gevonden worden in de afdeling Onze mensen - diversiteit & inclusie.