3.4 Raad van bestuur en comités van de Raad

3.4.1 Raad van bestuur

Samenstelling van de Raad en onafhankelijke bestuurders

Sinds de algemene vergadering van 26 april 2018 is de Raad samengesteld als volgt:

Evelyn du Monceau

Voorzitster van de Raad

Evelyn du Monceau

Voorzitster van de Raad

1950 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 1984
 • Voorzitster van de Raad sinds 2017
 • Vicevoorzitster van de Raad van 2006 tot 2017
 • Voorzitster van het Governance, Benoemings- en Remuneratiecomité sinds 2006
 • Einde mandaat: 2019

Ervaring

Meer dan 30 jaar in de industriële sector, via verscheidene bestuursmandaten, en in holdingvennootschappen.

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Financière de Tubize SA
 • Lid van de Raad van bestuur van Solvay SA
 • Lid van het vergoedingscomité en het benoemingscomité van Solvay SA

Pierre L. Gurdjian

Vicevoorzitter van de Raad

Pierre L. Gurdjian

Vicevoorzitter van de Raad
Onafhankelijk bestuurder

1961 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2016
 • Lid van het Governance, Benoemings- en Remuneratie comité sinds 2016
 • Einde mandaat: 2020

Ervaring

Senior Partner bij McKinsey and Co. waar hij bijna drie decennia actief was en senior professional in de domeinen Filantropie en Onderwijs.

Belangrijkste externe mandaten

 • Voorzitter van de Raad van bestuur van de Université Libre de Bruxelles
 • Lid van de Raad van bestuur van Lhoist

Jean-Christophe Tellier

Uitvoerend bestuurder

Jean-Christophe Tellier

Uitvoerend bestuurder

1959 – Fransman

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2014
 • Einde mandaat: 2022

Ervaring

Meer dan 25 jaar in de farmaceutische sector, bij Ipsen en Novartis waar hij verscheidene senior uitvoerende functies bekleedde.

Belangrijkste externe mandaten

 • Vicevoorzitter en Verkozen Voorzitter van de Raad van bestuur van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
 • Voorzitter van de Innovation Board Sponsored Committee (EFPIA)
 • Voorzitter van de IMI (Innovative Medicines Initiative) Bestuursraad
 • Lid van de Raad van bestuur van PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)
 • Lid van de Raad van bestuur van WELBIO (Walloon Institute for Life Lead Sciences)

Alice Dautry

Onafhankelijk bestuurster

Alice Dautry

Onafhankelijk bestuurster

1950 – Franse

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2015
 • Lid van het Wetenschappelijk Comité sinds 2015
 • Einde mandaat: 2019

Ervaring

Meer dan 30 jaar in het wetenschappelijk domein, voornamelijk bij het Instituut Pasteur waarvan ze voorzitster was (2005-2013)

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Board of Trustees van het Institute of Science and Technology in Oostenrijk
 • Lid van de Raad van toezicht van KLM

Kay Davies

Onafhankelijk bestuurster

Kay Davies

Onafhankelijk bestuurster

1951 – Britse

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2014
 • Voorzitster van het Wetenschappelijk Comité sinds 2014
 • Lid van het Governance, Benoemings- en Remuneratiecomité sinds 2017
 • Einde mandaat: 2022

Ervaring

Meer dan 20 jaar in wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Oxford

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Biotech Growth Trust
 • Lid van de Raad van bestuur van Genome England

Albrecht De Graeve

Onafhankelijk bestuurder

Albrecht De Graeve

Onafhankelijk bestuurder

1955 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2010
 • Lid (sinds 2010) en Voorzitter (sinds 2015) van het Auditcomité
 • Einde mandaat: 2021

Ervaring

Meer dan 30 jaar ervaring op globaal niveau in diverse industriële sectoren (Alcatel, VRT en Bekaert)

Belangrijkste externe mandaten

 • Voorzitter van de Raad van bestuur van Bekaert NV
 • Voorzitter van de Raad van bestuur van Telenet Group Holding NV
 • Voorzitter van de Raad van bestuur van Sibelco NV

Roch Doliveux

Bestuurder

Roch Doliveux

Bestuurder

1956 – Fransman

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2017
 • Einde mandaat: 2021

Ervaring

Meer dan 30 jaar ervaring in de farmaceutische sector, waarvan 10 jaar als UCB’s Chief Executive Officer en Voorzitter van het Uitvoerend Comité.

Belangrijkste externe mandaten

 • Voorzitter van het GLG Healthcare Instituut
 • Voorzitter van de Raad van bestuur van de Pierre Fabre Groep
 • Voorzitter van de Raad van bestuur van de Vlerick Business School
 • Voorzitter van het Caring Entrepreneurship Fund (Koning Boudewijnstichting)
 • Lid van de Raad van bestuur van Stryker Corporation

Charles-Antoine Janssen

Bestuurder

Charles-Antoine Janssen

Bestuurder

1971 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2012
 • Lid van het Auditcomité sinds 2015
 • Einde mandaat: 2020

Ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring in operaties, met inbegrip van UCB waar hij verschillende leidinggevende posities bekleedde. Vandaag beheert hij private equity activiteiten en investeringen met sociale impact.

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Financière de Tubize SA
 • Managing partner bij Kois Invest
 • Mede-oprichter, lid van de Raad van bestuur en lid van de Adviesraad van meerdere private vennootschappen, organisaties zonder winstoogmerk en private equity fondsen

Cyril Janssen

Bestuurder

Cyril Janssen

Bestuurder

1971 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2015
 • Einde mandaat: 2019

Ervaring

Met meer dan 20 jaar ervaring als onafhankelijk adviseur heeft Cyril mandaten gehad in zowel de audiovisuele als niet-gouvernementele sector. Als sterke pleitbezorger voor het welzijn van kinderen, lag de focus van Cyril de voorbije 10 jaar op investeren in initiatieven met een sterke maatschappelijke impact en die gericht zijn op het leven gemakkelijker maken voor gezinnen.

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Financière de Tubize SA
 • Lid van de Raad van bestuur van Financière Eric Janssen
 • Lid van het Steering Committee van het Caring Entrepreneurship Fund (Koning Boudewijnstichting)

Viviane Monges

Onafhankelijk bestuurster

Viviane Monges

Onafhankelijk bestuurster

1963 – Franse

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2017
 • Lid van het Auditcomité sinds 2018
 • Einde mandaat: 2021

Ervaring

30 jaar in financiële functies, voornamelijk in de farmaceutische sector (Wyeth, Novartis, Galderma, Nestlé).

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de strategische Raad van Neomedlight
 • Lid van de Raad van bestuur van Novo Holdings
 • Lid van de Raad van bestuur van Idorsia
 • Lid van de Raad van bestuur van Voluntis

Norman J. Ornstein

Onafhankelijk bestuurder

Norman J. Ornstein

Onafhankelijk bestuurder

1948 – Amerikaan

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2008
 • Einde mandaat: 2019

Ervaring

Meer dan 40 jaar als professor en analist van Amerikaanse politiek en beleid

Belangrijkste externe mandaten

 • Voorzitter van Campaign Legal Center (VS)
 • Residerend professor, American Enterprise Instituut

Cédric van Rijckevorsel

Bestuurder

Cédric van Rijckevorsel

Bestuurder

1970 – Belg

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2014
 • Einde mandaat: 2022

Ervaring

Meer dan 20 jaar in de banken- en financiële sector, hoofdzakelijk bij IDS Capital

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Financière de Tubize SA
 • Lid van de Raad van bestuur van Barnfin SA
 • Dagelijks bestuurder en stichter van IDS Capital (Zwitserland en VK)

Ulf Wiinberg

Onafhankelijk bestuurder

Ulf Wiinberg

Onafhankelijk bestuurder

1958 – Deen / Zweed

UCB Bestuursmandaat

 • Lid sinds 2016
 • Lid van het Auditcomité sinds 2016
 • Einde mandaat: 2020

Ervaring

Bijna 20 jaar in hogere leidinggevende functies in farmaceutische ondernemingen en in gezondheidszorg organisaties

Belangrijkste externe mandaten

 • Lid van de Raad van bestuur van Alfa Laval AB
 • Lid van de Raad van bestuur van Agenus Inc.
 • Voorzitter van de Raad van bestuur van Hansa Medical

Tijdens de algemene vergadering van 26 april 2018 werden de mandaten van Jean-Christophe Tellier, Kay Davies (onafhankelijk bestuurder) en Cédric van Rijckevorsel hernieuwd voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

Alice Dautry, Kay Davies, Albrecht De Graeve, Viviane Monges, Pierre Gurdjian, Norman Ornstein en Ulf Wiinberg kwalificeren allemaal als onafhankelijk bestuurder en voldoen aan alle onafhankelijkheidsvoorwaarden bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Raad en de Corporate Governance Code.

Evelyn du Monceau, Charles-Antoine Janssen, Cyril Janssen en Cédric van Rijckevorsel zijn vertegenwoordigers van de Referentieaandeelhouder en zij kunnen bijgevolg niet kwalificeren als onafhankelijk bestuurder. Roch Doliveux was CEO van UCB van 2005 tot 31 december 2014. Hierdoor kwalificeert hij niet als onafhankelijk bestuurder in overeenstemming met de criteria bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De mandaten van Evelyn du Monceau, Alice Dautry, Cyril Janssen en Norman J. Ornstein zullen aflopen op de algemene vergadering van 25 april 2019. Het mandaat van Norman J. Ornstein zal niet hernieuwd worden, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 heeft bereikt.

Op advies van het Governance, Nomination and Compensation Committee (”GNCC”) zal de Raad aan de algemene vergadering van 25 april 2019 voorstellen om:

 • het mandaat van mevr. Alice Dautry als onafhankelijk bestuurster te hernieuwen voor de statutaire termijn van 4 jaar;
 • de mandaten van mevr. Evelyn du Monceau en dhr. Cyril Janssen als bestuurder te hernieuwen voor de statutaire termijn van 4 jaar;
 • mevr. Jan Berger te benoemen als nieuwe onafhankelijk bestuurster voor de statutaire termijn van 4 jaar.

Volgens de informatie verstrekt aan de Vennootschap, voldoen mevr. Alice Dautry en mevr. Jan Berger beiden aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden opgelegd door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Raad en de Corporate Governance Code. Indien herbenoemd, zal mevr. Alice Dautry lid blijven van het Wetenschappelijk Comité.

Mits bevestiging van de voormelde herbenoemingen en benoeming door de algemene vergadering van 25 april 2019 en in overeenstemming met het Charter, zal Evelyn du Monceau Voorzitster blijven van de Raad en van het GNCC. De samenstelling van de bijzondere comités van de Raad (GNCC, Auditcomité en Wetenschappelijk comité) zal niet veranderen.

Als gevolg van de hierboven vermelde herbenoemingen en benoeming, zal de Raad nog steeds samengesteld zijn uit een meerderheid van onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders in 2019. Alle bijzondere comités van de Raad zullen ook nog steeds samengesteld zijn uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. Het Auditcomité in het bijzonder wordt voorgezeten worden door Albrecht De Graeve, onafhankelijk bestuurder. Jean-Christophe Tellier is de enige uitvoerende bestuurder (CEO).

De Raad van UCB is samengesteld uit één derde vrouwen, zoals vereist door artikel 518bis §1 van het Wetboek van vennootschappen. Dit aantal zal stijgen door de voorgestelde benoeming van een bijkomende vrouw (mevr. Jan Berger) die een mannelijke bestuurder zal vervangen1.

1 De Raad is samengesteld uit 4 vrouwen op een totaal van 13 leden. In overeenstemming met artikel 518bis §1 van het Wetboek van vennootschappen, die het vereiste minimum aantal bestuurders van het andere geslacht vastlegt op een derde (d.i. vrouwen in het geval van UCB), moet dit minimum aantal afgerond worden naar het dichtstbijzijnde gehele getal (13/3 = 4,33), het dichtstbijzijnde gehele getal is bijgevolg 4). Mits bevestiging van de voormelde benoeming door de algemene vergadering van 25 april 2019 zal de Raad samengesteld zijn uit 5 vrouwen op een totaal van 13 leden.

Werking van de Raad

In 2018 kwam de Raad zes keer samen, inclusief voor hun jaarlijkse off-site strategische meeting (oktober). De aanwezigheidsgraad van zijn leden was als volgt:

 

 

Evelyn du Monceau, Voorzitster

100%

Pierre L. Gurdjian, Vicevoorzitter

100%

Jean-Christophe Tellier, Uitvoerend bestuurder

100%

Alice Dautry

100%

Kay Davies

100%

Albrecht De Graeve

100%

Roch Doliveux

100%

Charles-Antoine Janssen

100%

Cyril Janssen

100%

Viviane Monges

100%

Norman J. Ornstein

83%

Cédric van Rijckevorsel

100%

Ulf Wiinberg

100%

 

 

Gedurende het jaar had de Raad ook verschillende telefonische conferenties om geïnformeerd of ge-update te worden over belangrijke projecten of zaken.

In 2018 betroffen de belangrijkste besprekingen, beoordelingen en beslissingen van de Raad: de strategie en investeringen van UCB, opvolging van de prestaties en uitvoering van de strategie, de verslagen van het Auditcomité, het Wetenschappelijk Comité en het GNCC, deugdelijk bestuur en (re)organisatie van UCB, risico en risicobeheersing (met inbegrip van regelmatige opvolging van rechtszaken en een “Cyber Security” review), opvolgingsplanning, de benoemingen voorbehouden aan de Raad, het beleid inzake verloning en Lange-Termijn Incentives Plannen, de jaarrekeningen en financiële rapportering, belangrijke financieringstransacties en bedrijfszaken, bedrijfsontwikkeling en M&A projecten, inclusief maar niet beperkt tot O&O-contracten, investeringen, licentieovereenkomsten, evenals de rapporten en voorstellen van besluit aan de algemene vergadering.

Er waren in 2018 geen transacties of contractuele betrekkingen tussen UCB, met inbegrip van de met haar verbonden vennootschappen, en een lid van de Raad die tot een belangenconflict aanleiding zouden kunnen geven, met uitzondering van het vermelde in sectie 3.12 hieronder.

Er was dit jaar geen specifiek inductieprogramma voor de Raad aangezien er geen nieuwe bestuurder werd aangesteld in 2018. Het management bleef tijdens het jaar contact houden met de Raad om vragen te beantwoorden of nog om een degelijke opvolging en begrip van het bedrijf en de omgeving te verzekeren.

Sinds 2014, en twee keer per jaar (de vergaderingen in juli en december) houdt de Raad ook een bijzondere sessie waarbij het uitvoerend lid (de CEO) niet aanwezig is.

De secretaris van de Raad is Xavier Michel (Group Secretary General).

Evaluatie van de Raad

In overeenstemming met zijn Charter (sectie 3.5) moet de Raad een (interne) evaluatie doen op regelmatige basis en minstens om de twee jaar. In 2017 heeft Raad een volledige interne evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan werden geanalyseerd in februari 2018 en passende acties werden ondernomen om de belangrijkste resultaten van de evaluatie te implementeren. De evaluatie liet over het algemeen zien dat er een unaniem perspectief is van een sterk presterende Raad met een gebalanceerde samenstelling, een doordachte constructieve cultuur en die effectief functioneert. De Raad identificeerde enkele focusgebieden voor verdere verbetering, zoals: blijven de kwaliteit opdrijven van de dialoog met het management en anticiperen op wijzigingen op korte en middellange termijn in de samenstelling en de daaruit voortvloeiende opvolgingsproblemen.

Erebestuurders

De Raad heeft de volgende bestuurders benoemd als erebestuurders:

 • Karel Boone, Erevoorzitter
 • Mark Eyskens, Erevoorzitter
 • Georges Jacobs de Hagen, Erevoorzitter
 • Daniel Janssen, Erevicevoorzitter
 • Gerhard Mayr, Erevoorzitter
 • Prins Lorenz van België
 • Alan Blinken
 • Arnoud de Pret
 • Michel Didisheim
 • Peter Fellner
 • Guy Keutgen
 • Jean-Pierre Kinet
 • Paul Etienne Maes (†)
 • Tom McKillop
 • Gaëtan van de Werve
 • Jean-Louis Vanherweghem
 • Bridget van Rijckevorsel

3.4.2 Comités van de Raad

Auditcomité

De Raad heeft een Auditcomité opgezet waarvan de werking en het intern reglement in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, de Corporate Governance Code en het Charter. Het is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, allemaal niet-uitvoerende bestuurders, en wordt voorgezeten door Albrecht De Graeve, zelf ook een onafhankelijk bestuurder. Alle leden hebben de nodige deskundigheid in audit en boekhouding zoals vereist door artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen.

 

 

 

 

 

Einde mandaat

Onafhankelijk bestuurder

Aanwezig­heidsgraad

1

Lid van het Audit Comité sinds 26 april 2018

Albrecht De Graeve, Voorzitter

2021

x

100%

Charles-Antoine Janssen

2020

 

100%

Ulf Wiinberg

2020

x

100%

Viviane Monges1

2021

x

100%

Het Auditcomité vergaderde vier keer in 2018. Elk Auditcomité ging gepaard met een besloten sessie met enkel de interne auditors en de commissaris, zonder dat het management aanwezig was. Indien nodig werden de vergaderingen van het Auditcomité, al dan niet deels, bijgewoond door de commissaris.

De vergaderingen van het Auditcomité werden ook bijgewoond door Detlef Thielgen (Chief Financial Officer), Doug Gingerella (Global Internal Audit) en Xavier Michel (Group Secretary General), die optreedt als secretaris van het Auditcomité.

De vergaderingen werden deels ook bijgewoond op regelmatige basis door Jean-Christophe Tellier (CEO), Evelyn du Monceau (Voorzitster van de Raad) en andere leden van het management of personeel afhankelijk van het onderwerp (boekhouding, belastingen, risico’s, pensioenen, kwaliteit, IT, ...).

In 2018, en overeenkomstig zijn intern reglement (zie het Charter dat beschikbaar is op de website van UCB), hield het Auditcomité toezicht op het financiële verslaggevingsproces (met inbegrip van de jaarrekeningen), de systemen voor interne controle en risicobeheer van UCB alsook hun doeltreffendheid, de interne audit alsook de doeltreffendheid daarvan, het audit plan en de hieruit voortkomende resultaten, de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarverslagen, en de onafhankelijkheid van de commissaris, met inbegrip van de verlening van bijkomende diensten aan UCB waarvoor het Auditcomité de vergoedingen beoordeelde en goedkeurde. Daarnaast beoordeelde het Auditcomité problemen verbonden aan de verplichte rotatie van de commissaris, bedrijfsherstructureringsprojecten, wereldwijd risicobeheer (met inbegrip van een beoordeling van cyber en IT risico’s, rechtszaken en belastingen, alsook het globale risico-overzicht en -beleid voor de UCB Groep), de waardeverminderingen en eigenvermogenswaarde van dochtervennootschappen, pensioenplannen en -verplichtingen, nieuwe IFRS-regels en andere nieuwe fiscale of boekhoudkundige regels, alsook de tevredenheidsonderzoeken van de commissaris.

Governance, benoemings- & remuneratiecomité

De Raad richtte een governance, benoemings- & remuneratiecomité (“GNCC”) op, waarvan de samenstelling, de werking en het intern reglement in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code. De huidige samenstelling van het GNCC is als volgt:

 

 

 

 

 

Einde mandaat

Onafhankelijk bestuurder

Aanwezig­heidsgraad

Evelyn du Monceau, Voorzitster

2019

 

100%

Kay Davies

2022

x

100%

Pierre L. Gurdjian

2020

x

100%

 

 

 

 

Het GNCC vergaderde vier keer in 2018. De vergaderingen van het comité werden bijgewoond door Jean‑Christophe Tellier (CEO), behalve wanneer er zaken werden besproken die op hem betrekking hadden, en door Jean-Luc Fleurial (Head of Talent & Company Reputation), die optreedt als secretaris van het GNCC, behalve wanneer er zaken werden besproken die op hem betrekking hadden of op de remuneratie van de CEO.

In 2018, en overeenkomstig zijn intern reglement (zie het Charter dat beschikbaar is op de website van UCB), beoordeelde het GNCC de benoemingsvoorstellen die ter goedkeuring aan de Raad werden voorgelegd (voor het Uitvoerend Comité en senior management posities), de prestaties van de leden van het Uitvoerend Comité en hun bezoldiging. Het deed ook voorstellen en beoordeelde de opvolgingsplanning van de leden van de Raad, het Uitvoerend Comité en senior executives. Het beoordeelde en deed relevante voorstellen of aanbevelingen aan de Raad over de toekomstige samenstelling en de vergoeding van de Raad, effectief vanaf goedkeuring door de algemene vergadering van 25 april 2019. Het beoordeelde het remuneratiebeleid, de lange-termijn incentives toe te kennen aan het management (inclusief de CEO) alsook de prestatiecriteria waaraan deze incentives zijn gekoppeld, en legde deze ter goedkeuring voor aan de Raad. Het GNCC heeft de totale beloningsstrategie en aanpak beoordeelt, maakte een algehele beoordeling van het deugdelijk bestuur binnen UCB, en stelde een jaarlijks verslag op over deugdelijk bestuur voor de Raad. Het keek ook toe op de opvolging van de resultaten van de evaluatie van de Raad die werd uitgevoerd in 2017.

Een meerderheid van de leden van het GNCC is onafhankelijk en voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden bepaald door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Raad en de Corporate Governance Code. Alle leden hebben de nodige deskundigheid en ervaring op het gebied van remuneratiebeleid zoals vereist door artikel 526quater, §2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.

Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité staat de Raad bij in zijn beoordeling van de kwaliteit van UCB’s O&O en de concurrentiële positie hiervan. Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit leden die wetenschappelijke en medische expertise hebben, en die momenteel allen onafhankelijk zijn.

 

 

 

 

 

Einde mandaat

Onafhankelijk bestuurder

Aanwezig­heidsgraad

Kay Davies, Voorzitster

2022

x

100%

Alice Dautry

2019

x

100%

 

 

 

 

Ze vergaderen regelmatig met Dhaval Patel, Head Patient Value Unit NewMedicines™ & Chief Scientific Officer. De leden van het Wetenschappelijk Comité zijn ook nauw betrokken bij de activiteiten van de Wetenschappelijke Adviesraad van UCB, die is samengesteld uit externe gereputeerde wetenschappelijke medische deskundigen. De Wetenschappelijke Adviesraad werd in september 2005 door het Uitvoerend Comité opgericht om de O&O activiteiten van UCB kritisch op te volgen, wetenschappelijk nazicht en strategische input te geven over de beste manier om UCB te positioneren als een succesvolle leider in biofarmaceutica en om het Uitvoerend Comité te adviseren over strategische keuzes op het gebied van het vroege stadium van O&O en O&O technologie. Het Wetenschappelijk comité brengt verslag uit aan de Raad over de beoordeling van de Wetenschappelijke Adviesraad wat betreft UCB’s onderzoeksactiviteiten en strategische oriëntatie.