1.5 Innovatie

Innovatie vormt de kern van de strategie, acties, cultuur en investeringen van UCB.

Door de afgelopen jaren meer dan 20% van zijn omzet in R & D te investeren, is UCB een van de grootste investeerders in innovatie in Europa in de farmaceutische industrie en in de wereldwijde kopgroep wat innovatie-investeringen per medewerker betreft. We bevorderen innovatief risico nemen en ondernemerschap, uitdaging en transparantie, essentiële componenten van een innovatiecultuur.

De voortgang van de O&O-pijplijn, de voortdurende toename van door UCB gegenereerde publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op hoog niveau en ons vermogen om topwetenschappelijk talent aan te trekken, zijn de vruchten van onze innovatiefocus.

UCB streeft ernaar het leven van patiënten te verbeteren door hen te helpen het leven te leiden dat ze willen. We richten onze strategie en middelen op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve oplossingen voor de patiënten die we bedienen.

UCB is echt een zeer inspirerende werkplek die voortdurend evolueert in termen van organisatie en activiteitenmodel om uiteindelijk meer waarde te bieden aan de patiënten; ik ben blij om deel uit te maken van deze reis

Élisabeth, UCB

Digitalisering

Vooruitgang op het gebied van digitale technologieën en kunstmatige intelligentie (AI - Artificial Intelligence) versnelt waarschijnlijk de integratie van verschillende processen in de gezondheidszorg en medische oplossingen en verkleint de toegang tot de dienstenkloof voor patiënten. Patiënten omarmen digitale toegang tot gezondheidszorg snel en zoeken zorg via internet.

UCB bewaakt de types van, soms ontwrichtende, transformaties en nieuwe gegevenstoegankelijkheid van digitale technologieën, met name op het gebied van medicijnontdekking, klinische read-outs (biosensoren) en medische hulpmiddelen, om de toegang te verbeteren, objectief de patiënttrajecten te begrijpen en de periode om onder meer nieuwe oplossingen op de markt te brengen in te korten. Anticiperen op, en waarderen van, veranderingen en het implementeren van verandermanagement zal belangrijk zijn voor UCB.

AI gebiedt flexibiliteit en de behoefte aan nieuwe vaardigheden binnen UCB's personeelsbestand. Aangezien nieuwe en innovatieve trajecten de norm zullen worden op het gebied van productie, toeleveringsketen, geneesmiddelenontwikkeling, regelgeving en veiligheid, en ondersteuning en overzichtsfuncties, moeten we klaar zijn om hier gebruik van te maken.

Verschillende departement houden zich bezig met AI-initiatieven en scouting van ecosystemen, en aangezien de patiënt centraal staat in UCB haar patiëntenwaarde strategie UCB, ligt de nadruk op het verbeteren van de patiëntenreis en het verkorten van de tijd die nodig is om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn het myUCB-platform voor door patiënten gemelde resultaten en verbeterde patiëntenervaring voor patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken of het deep-machine-leren om beelden van nieuwe medische aandoeningen, bijvoorbeeld Bonebot, te interpreteren.

UCB is voorbereid om de veranderingen te omarmen die zijn gecreëerd door externe en interne innovatieve digitale technologieplatforms, om bedrijfsmodellen aan te passen en ervoor te zorgen dat de impact op de waarde van de patiënt adequaat kan worden gemeten en gerapporteerd.