1.7 Toeleveringsketen en inkoop

1.7.1 Beheer van de toeleveringsketen

UCB zet zich in voor de bevordering van ethische en verantwoordelijke praktijken in onze toeleveringsketen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze relaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop, productie en leveranciers groei en concurrentievoordelen opleveren.[3]

Een uitgebreid wereldwijd netwerk zorgt voor een toereikend aanbod van hoogwaardige medische producten die belangrijk zijn voor mensen met ernstige chronische ziekten. Het beheer van de toeleveringsketen is een functioneel georganiseerde entiteit met sterk gecentraliseerd beheer en met directe banden naar de departementen van UCB, gerelateerde productfranchises, en commerciële regio’s. Het moet duidelijk zijn dat toeleveringsketens zeer complex kunnen zijn.

De kernwaarde voor de afdelingen productie, levering en inkoop is een effectieve aansturing van het externe netwerk van leveranciers, externe productieorganisaties, contractlaboratoria, vervoerders, externe logistiek en commerciële distributeurs, waarbij risicobeheer een belangrijk onderdeel vormt.

Een diagram van de toeleveringsketen in één oogopslag:

Van de in totaal 36 GMP/GDP-Inspecties van de Regelgevende Instanties van de toeleveringsketen van UCB (24 inspecties op de partnersite en 12 op UCB-locaties of filialen), waren er geen met kritieke bevindingen. 

1.7.2 Beheer en duurzaamheid van de toeleveringsketen

De Veiligsraad voor de Toeleveringsketen houdt toezicht op het verantwoordelijke toeleveringsketenbeheer en houdt productie- en leveringspartners aan hoge kwaliteitsnormen. De Raad controleert de veiligheid van de producten en de toeleveringsketen en handhaaft de wereldwijde strategie van UCB ter bestrijding van namaak om de gezondheid van de patiënt en de volksgezondheid te garanderen. Het multidisciplinaire team van de Raad is ook verantwoordelijk voor het opsporen, beperken, aanpakken en voorkomen van risico’s die voortkomen uit potentiële vervalsing, diefstal, namaak of verduistering van producten die de veiligheid van patiënten in gevaar kunnen brengen.

UCB hanteert vergelijkbare hoge kwaliteitsnormen voor kwaliteit en doeltreffendheid voor technisch complexe formuleringen en specifieke verpakkingen die worden geproduceerd in onze eigen wereldwijde productie en in onze externe productieorganisaties. Het beheer van de toeleveringsketen omvat een waaier aan activiteiten waaronder een goede planning van de toeleveringsketen, voorraadbeheer en transport-/leveringsbeheer, temperatuurbeheersing, logistieke dienstverleners en logistieke beveiliging, verzekeren van solide milieugezondheid en -veiligheidsvoorwaarden, naleving van de voorschriften voor gevaarlijke goederen en wereldwijd handelsbeheer.

UCB ondertekende de Science Based Targets-initiatieven, waarmee de uitstoot van broeikasgassen volgens de COP21-ambitie (om de stijging van de wereldwijde temperatuur aan het eind van deze eeuw onder de 2° C te houden) voor onze gehele waardeketen wordt gedefinieerd, dus inclusief het externe netwerk van leveranciers, externe productieorganisaties, onderzoekslaboratoria, vervoerders, externe logistiek en commerciële distributeurs.

Meer specifiek heeft elk team van de Global Manufacturing and Centre of Excellence nu een toegewijd teamlid dat zich richt op groene logistiek en transportanalyse, om de MVO-onderwerpen naar een hoger niveau te tillen. Het Toeleveringsketen departement heeft ook een methode gedefinieerd om de CO2-emissies van primaire en secundaire distributiepartners te verzamelen en te berekenen. Naarmate de CO2-basislijn wordt vastgesteld, kunnen we de CO2-uitstoot volgen en meten en kunnen we samen met leveranciers verder zoeken naar manieren om de uitstoot te verminderen.

Door middel van het serialisatieprogramma wordt een extra controle en verificatie in de hele toeleveringsketen gegarandeerd, terwijl onze handelsprogramma’s de samenwerkingsverbanden met onze distributeurs beheren om onze geneesmiddelen te helpen beschermen en de integriteit van deze geneesmiddelen tot aan de levering aan de patiënt te waarborgen.

1.7.3 Inkoop

UCB vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheden in de gehele toeleveringsketen, inclusief leveranciers, waar te maken. Daarom vereist UCB dat partners hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de Gedragscode. Voor elke nieuwe Aanvraag tot Voorstel/Offerte/Informatie wordt de zakenpartner verzocht de principes in de Gedragscode te accepteren en moet hij ook een samenvattend document ondertekenen, met de nadruk op de volgende gebieden:

  1. Ethiek, Nalevingsprogramma's, Trainingen en Monitoring bij de Leverancier;
  2. Anti-Corruptie;
  3. Onderzoek, Uitsluitingen, Beroepsschorsing gerelateerd aan Omkoping, Witwassen van Geld, Fraude of andere relevante strafbare feiten;
  4. Openbaarmakingsvereisten; en
  5. Gegevensprivacy en beveiliging.

Collega’s van de inkoopafdeling overzien meer dan 22 000 verschillende leveranciers in 34 landen voornamelijk vanuit acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Japan, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

3 Bereik van Rapportage: De Veiligheidsraad voor de Toeleveringsketen houdt toezicht op productiefaciliteiten en partners in de toeleveringsketen.