2.5 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Voor verkoop beschikbare financiële activa1

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

1

FVOCI: Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

Balans per 1 januari 2018

2 614

-357

3 811

-155

-220

30

90

5 813

-77

5 736

Winst van de periode

800

800

23

823

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

66

-35

-141

-101

-1

-102

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

800

9

66

-35

-141

699

22

721

Dividenden (Toelichting 41)

-222

-222

-222

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

58

58

58

Overboeking tussen reserves

53

-53

Eigen aandelen (Toelichting 26)

-38

-38

-38

Andere bewegingen

Balans per 31 december 2018

2 614

-342

4 394

-146

-154

-5

-51

6 310

-55

6 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

 

 

€ miljoen

Aandelen­kapitaal en uitgifte­premies

Eigen aandelen

Over­gedragen resultaat

Overige reserves

Cumula­tieve omreke­nings­verschillen

Voor verkoop beschikbare investe­ringen

Kasstroom­afdekkingen

Totaal

Minder­heids­belangen

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2017

2 614

-283

3 263

-164

132

42

-20

5 584

-107

5 477

Winst van de periode

753

753

18

771

Niet-gerealiseerde resultaten van de periode

9

-352

-12

110

-245

12

-233

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

753

9

-352

-12

110

508

30

538

Dividenden (Toelichting 41)

-217

-217

-217

Op aandelen gebaseerde betalingen (Toelichting 27)

60

60

60

Overboeking tussen reserves

45

-45

Eigen aandelen (Toelichting 26)

-119

-119

-119

Andere bewegingen

-3

-3

-3

Balans per 31 december 2017

2 614

-357

3 811

-155

-220

30

90

5 813

-77

5 736