2.2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Voor het boekjaar eindigend op 31 december

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

1

FVOCI: Financiële activa aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

Winst van de periode

 

823

771

Niet-gerealiseerde resultaten

 

 

 

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Nettowinst/-verlies (-) op de voor verkoop beschikbare financiële activa1

 

-35

-12

- Wisselkoersverschillen op omzetting van buitenlandse activiteiten

 

65

-340

- Effectief gedeelte van winst/verlies (-) op kasstroomafdekkingen

 

-194

157

Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden

 

53

-47

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

 

 

- Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

32

12

27

- Winstbelasting met betrekking tot de componenten van niet-gerealiseerde resultaten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden

 

-3

-18

Niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

-102

-233

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

721

538

Toerekenbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van UCB NV

 

699

508

Minderheidsbelangen

 

22

30

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na belastingen

 

721

538