1.7 Kasstroomoverzicht

De evolutie van door de biofarmaceutische activiteiten gegenereerde kasstromen wordt beïnvloed door de volgende elementen:

  • De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 1 089 miljoen, waarvan € 1 098 miljoen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, in vergelijking met € 896 miljoen in 2017 uit de onderliggende netto winstgevendheid, gecompenseerd door een hogere behoefte aan commerciële en ontwikkelingsvoorraden.
  • De kasstroom uit investeringsactiviteiten toonde een uitstroom van € 320 miljoen (voorgezette bedrijfsactiviteiten), in vergelijking met € 228 miljoen in 2017 na investering in activa zoals midazolam, verworven van Proximagen, en de laatste mijlpaalbetaling aan Dermira, gecompenseerd met de afstoting van niet-kernactiva.
  • De kasstroom uit financieringsactiviteiten heeft een uitstroom van € 538 miljoen, en omvat het dividend betaald aan aandeelhouders van UCB (€ 222 miljoen), de verwerving van eigen aandelen (€ 51 miljoen) en de terugbetaling van leningen (€ 169 miljoen).