1.5 Kern-WPA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Winst

823

771

7%

10%

Toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

23

18

26%

32%

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

800

753

6%

10%

Totale niet-recurrente baten (-)/lasten

-4

43

>-100%

>-100%

Winstbelasting op niet-recurrente lasten (-)/baten

7

12

-43%

-43%

Financiële éénmalige baten (-)/lasten

0

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winstbelasting op financiële éénmalige baten/lasten (-)

0

0

niet van toepassing

niet van toepassing

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-8

-1

>100%

>100%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan de omzet

134

125

8%

9%

Winstbelasting op afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

-28

-25

11%

11%

Kern-winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB

901

907

-1%

3%

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (miljoen)

188

188

0%

 

Kern-WPA toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB (€)

4,78

4,82

-1%

3%

 

 

 

 

 

De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB, gecorrigeerd voor het effect na belastingen van niet-recurrente elementen, financiële eenmalige posten, de bijdragen na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en de netto afschrijving van immateriële activa gerelateerd aan de omzet, geeft aanleiding tot een kern-winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van UCB van € 901 miljoen (-1%), wat leidt tot een kern-winst per aandeel (WPA) van € 4,78, ten opzichte van € 4,82 in 2017, op een niet-verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen van 188 miljoen. De beperkte afname is voornamelijk gerelateerd aan niet-recurrente baten in 2018 en niet-recurrente lasten in 2017.