1.3 Opbrengsten en recurrente EBITDA

1.3.1 Netto-omzet per product

De totale netto-omzet steeg in 2018 naar € 4 412 miljoen, 5% meer dan vorig jaar of +8% CW.

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Immunologie

 

 

 

 

Cimzia®

1 446

1 424

2%

5%

Neurologie

 

 

 

 

Vimpat®

1 099

976

13%

17%

Keppra® (inclusief Keppra® XR/E Keppra®)

790

778

2%

5%

Neupro®

321

314

2%

4%

Briviact®

142

87

63%

70%

Gevestigde merken

 

 

 

 

Zyrtec® (Zyrtec-D/Cirrus®)

101

103

-2%

2%

Xyzal®

90

104

-14%

-11%

Overige producten

323

368

-12%

-9%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 312

4 154

4%

8%

Bepaalde afdekkingen heringedeeld volgens netto-omzet

100

28

>100%

 

Totale netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

 

 

 

 

 

Kernproducten

De netto-omzet van Cimzia® (certolizumab pegol) voor patiënten met inflammatoire TNF gemedieerde ziekten verhoogde in een competitieve marktomgeving tot € 1 446 miljoen (+2%; +5% CW), gedreven door de introductie van nieuwe indicaties.

De netto-omzet van Vimpat® (lacosamide) steeg tot € 1 099 miljoen (+13%; +17% CW), wat een nieuwe blockbuster betekent voor UCB, en toont duurzame dubbelcijferige groei aan in alle markten waar Vimpat® beschikbaar is voor mensen die leven met epilepsie.

Keppra® (levetiracetam), eveneens tegen epilepsie, haalde een netto-omzet van € 790 miljoen (+2%; +5% CW). Dit was vooral gedreven door de groei in de internationale markten, met name Japan waar de netto-omzet met +13% (+16% CW) groeide tot € 154 miljoen.

Briviact® (brivaracetam), sinds 2016 beschikbaar voor patiënten met epilepsie, behaalde een netto-omzet van € 142 miljoen na € 87 miljoen in 2017, een groei met 63% (+70% CW).

Bijgevolg bereikte UCB's epilepsiefranchise een netto-omzet van € 2 031 miljoen, een stijging van 10%.

Neupro® (rotigotine), de pleister voor de ziekte van Parkinson, haalde een netto-omzet van € 321 miljoen (+2%; +4% CW), groeit nog steeds in Europa en de VS en bereikte zijn piekverkoop in 2018.

Gevestigde merken

Zyrtec® (cetirizine, inclusief Zyrtec®-D/Cirrus®) voor mensen die met allergie leven, haalde een netto-omzet van € 101 miljoen (-2%; +2% CW).

De netto-omzet van Xyzal® (levocetirizine), eveneens voor allergie, daalde tot € 90 miljoen (14%; -11% CW), voornamelijk door generische concurrentie in de internationale markten.

Andere producten: De netto-omzet voor de andere gevestigde merken verminderde met 12% (-9% CW) tot € 323 miljoen voornamelijk door de afstoting van ‘Innere Medizin”. Gecorrigeerd voor afgestoten en beëindigde niet-kernproducten, daalden de andere gevestigde merken met 7%.

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet leidden tot een stijging van € 100 miljoen (na € 28 miljoen in 2017), wat het resultaat weergeeft van de transactionele indekkingsactiviteiten van UCB, die moeten erkend worden in de “netto-omzet” in overeenstemming met IFRS. Deze houden vooral verband met de Amerikaanse dollar.

1.3.2 Netto-omzet per geografisch gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil actuele wisselkoersen

Verschil CW

€ miljoen

2018

2017

€ miljoen

%

€ miljoen

%

Netto-omzet in de VS

2 158

2 069

90

4%

192

9%

Cimzia®

896

918

-21

-2%

21

2%

Vimpat®

822

746

76

10%

115

15%

Keppra®

221

232

-11

-5%

0

0%

Briviact®

109

63

45

72%

51

80%

Neupro®

101

96

5

5%

9

10%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Overige

9

14

-5

-34%

-4

-31%

Netto-omzet in Europa

1 325

1 288

37

3%

42

3%

Cimzia®

400

370

29

8%

31

8%

Keppra®

216

235

-18

-8%

-18

-8%

Vimpat®

206

177

29

16%

30

17%

Neupro®

174

168

6

3%

6

4%

Briviact®

29

22

7

32%

7

33%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Zyrtec®

55

52

4

7%

4

7%

Xyzal®

27

29

-1

-5%

-1

-5%

Overige

218

235

-18

-7%

-17

-7%

Netto-omzet op internationale markten

829

798

31

4%

83

10%

Keppra® (inclusief E Keppra®)

352

311

41

13%

59

19%

Cimzia®

150

136

13

10%

25

19%

Vimpat®

70

53

17

33%

22

42%

Neupro®

46

50

-3

-7%

-2

-4%

Briviact®

4

1

2

>100%

3

>100%

Gevestigde merken

 

 

 

 

 

 

Xyzal®

63

75

-13

-17%

-10

-13%

Zyrtec® (inclusief Cirrus®)

46

51

-5

-10%

-1

-2%

Overige

98

120

-22

-19%

-13

-10%

Netto omzet vóór afdekkingen

4 312

4 154

158

4%

317

8%

Bepaalde afdekkingen heringedeeld volgens netto-omzet

100

28

72

>100%

 

 

Totale netto-omzet

4 412

4 182

230

5%

330

8%

 

 

 

 

 

 

 

De door UCB gerapporteerde netto-omzet in de VS steeg tot € 2 158 miljoen (+4%; +9% CW); gedreven door de kernproducten. De netto-omzet van Cimzia® daalde met 2% bij actuele wisselkoersen en steeg met 2% bij constante wisselkoersen tot € 896 miljoen. Vimpat® steeg met 10% (+15% CW) tot € 822 miljoen. De Keppra® franchise daalde tot € 221 miljoen (-5%; 0% CW), met generische concurrentie sinds 2008, en Briviact® behaalde een netto-omzet van € 109 miljoen; +72%; +80% CW. Netto-omzet voor Neupro® steeg tot € 101 miljoen (+5%).

De netto-omzet in Europa bedroeg € 1 325 miljoen (+3%; +3% CW), gedreven door de voortdurende duurzame groei van de kernproducten: Cimzia® (€ 400 miljoen; +8%), Vimpat® (€ 206 miljoen; +16%), Keppra® (€ 216 miljoen; -8%) en Briviact® (€ 29 miljoen; +32%) dat in 2016 gelanceerd werd, net als Neupro® (€ 174 miljoen; +3%). De gevestigde merken daalden, voornamelijk als gevolg van verplichte prijsdalingen en generische concurrentie. Gecorrigeerd voor de afstoting van “Innere Medizin”, steeg de netto-omzet in Europe met 4%.

De netto-omzet van de internationale markten, inclusief Japan en China die de grootste netto-omzetbijdragers waren, bedroeg € 829 miljoen (+4%; +10% CW) dankzij de duurzame groei van de kernproducten. Daarvan steeg de netto-omzet in Japan met 5% tot € 305 miljoen dankzij een duurzame vraag vanuit de markt. In Japan, bleef de netto-omzet van Cimzia® stabiel bij € 34 miljoen, rapporteerde Vimpat® een netto-omzet van € 22 miljoen, groeide de netto-omzet van E Keppra® tot € 154 miljoen (+13%) en bereikte Neupro® een netto-omzet van € 31 miljoen. De netto-omzet in China bedroeg € 151 miljoen.

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet leidden tot een stijging van € 100 miljoen (na € 28 miljoen in 2017), wat het resultaat weergeeft van de transactionele indekkingsactiviteiten van UCB, die moeten erkend worden in de “netto-omzet” in overeenstemming met IFRS.

1.3.3 Royaltyinkomsten en -vergoedingen

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Biotechnologische IE

56

59

-4%

0%

Zyrtec® in de VS

12

26

-56%

-53%

Toviaz®

19

19

1%

6%

Overige

5

4

25%

27%

Aan de omzet gekoppelde afschrijvingen van immateriële activa

92

108

-15%

-11%

 

 

 

 

 

In 2018 daalden de royaltyinkomsten en -vergoedingen tot € 92 miljoen (-15%).

Royaltyinkomsten voor Zyrtec® werden gedreven door de levenscyclus van het product.

Royaltyinkomsten voor Toviaz® bleven stabiel. De franchise royalties betaald door Pfizer, voor de behandeling voor een overactieve blaas, geven de prestaties weer van de franchise in de markt.

1.3.4 Overige opbrengsten

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten uit contractproductie

83

91

-9%

-8%

Xyzal® in de VS

0

56

-100%

-100%

Samenwerkingen in Japan

8

30

-75%

-75%

Product winstdeling

11

16

-32%

-32%

Overige

26

47

-44%

-43%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

 

 

 

 

 

Overige opbrengsten bedroegen € 128 miljoen (-47%) in vergelijking met € 240 miljoen in 2017 toen er een impact van € 56 miljoen was door de eenmalige overige opbrengsten als gevolg van een licentieovereenkomst met betrekking tot Xyzal® zonder voorschrift in de VS. Gecorrigeerd voor deze eenmalige overige opbrengsten in 2017 bedroeg de daling van overige opbrengsten 30%.

De opbrengsten uit contractproductie daalden van € 91 miljoen tot € 83 miljoen, waarbij contractproductie voor de in 2016 afgestote gevestigde merken niet langer inbegrepen zijn.

Onze samenwerkingsactiviteiten in Japan omvatten de samenwerking met Otsuka voor E Keppra® en Neupro®, met Astellas voor Cimzia® en met Daiichi Sankyo voor Vimpat®. De opbrengsten bedroegen € 8 miljoen in vergelijking met € 30 miljoen in 2017. 2017 kende het voordeel van een ontvangen omzetmijlpaalbetaling, die zich niet opnieuw voordeed in 2018 aangezien de volgende mijlpaal nog moet bereikt worden.

De productwinstdelingsovereenkomsten voor Dafiro®/Provas® en Xyzal® bereikten een opbrengst van € 11 miljoen (-32%) gedreven door de levenscyclus van deze producten.

De ”overige” opbrengsten bedroegen € 26 miljoen (-44%) en omvatten mijlpaalbetalingen en andere betalingen van onze O&O-partners. Dit is het gevolg van de afstoting van “Innere Medizin” en het zich niet opnieuw voordoen van O&O betalingen zoals ontvangen in 2017.

1.3.5 Brutowinst

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Kostprijs van de omzet

-1 198

-1 200

0%

1%

Kostprijs van de omzet voor producten en diensten

-823

-848

-3%

-3%

Royaltylasten

-241

-227

6%

11%

Afschrijvingen van immateriële activa gerelateerd aan omzet

-134

-125

8%

9%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

 

 

 

 

 

In 2018 bereikte de brutowinst € 3 434 miljoen (+3%), gedreven door de netto-omzetgroei en een voortdurend verbeterde productmix. De brutomarge verbeterde van 73,5% in 2017 tot 74,1%.

De kostprijs van de omzet bestaat uit drie componenten: de kostprijs van de omzet voor producten en diensten, de royaltylasten en de afschrijvingen van aan de omzet gekoppelde immateriële activa:

  • De kostprijs van de omzet voor producten en diensten daalde met 3% tot € 823 miljoen.
  • De royaltylasten stegen naar € 241 miljoen van € 227 miljoen. Royaltylasten voor producten op de markt, voornamelijk Cimzia® en Vimpat®, bleven stijgen door de groei van beide producten.

Afschrijvingen van aan de omzet gekoppelde immateriële activa: Onder IFRS 3 (“Bedrijfscombinaties”) heeft UCB op zijn balans een aanzienlijk bedrag aan immateriële activa staan, die verband houden met de overnames van Celltech en Schwarz Pharma (lopend onderzoek en ontwikkeling, productiekennis, royaltystromen, handelsbenamingen, enz.). De afschrijvingskosten van de immateriële activa waarvoor al producten zijn gelanceerd bereikten € 134 miljoen van € 125 miljoen in 2017 – gedreven door de lancering van Cimzia® in psoriasis in de EU en de VS in 2018.

1.3.6 Recurrente EBIT en recurrente EBITDA

 

 

 

 

 

 

Actueel

Verschil

€ miljoen

2018

2017

Actuele wisselkoersen

CW

Opbrengsten

4 632

4 530

2%

5%

Netto-omzet

4 412

4 182

5%

8%

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

-15%

-11%

Overige opbrengsten

128

240

-47%

-46%

Brutowinst

3 434

3 330

3%

6%

Marketing- en verkoopkosten

-964

-940

3%

6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-1 161

-1 057

10%

11%

Algemene en administratiekosten

-180

-192

-6%

-5%

Overige bedrijfsbaten/-lasten (-)

-24

-11

>100%

>100%

Totale bedrijfskosten

-2 329

-2 200

6%

8%

Recurrente EBIT (rEBIT)

1 105

1 130

-2%

1%

Plus: Afschrijving van immateriële activa

170

160

6%

8%

Plus: Afschrijving van materiële vaste activa

123

85

44%

47%

Recurrente EBITDA (rEBITDA)

1 398

1 375

2%

5%

 

 

 

 

 

De bedrijfskosten, die de marketing- en verkoopkosten, de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de algemene en administratiekosten en de overige bedrijfsbaten/-lasten omvatten, bedroegen € 2 329 miljoen (+6%) en weerspiegelen:

  • met 3% gestegen marketing- en verkoopkosten tot € 964 miljoen; marketing- en verkoopinspanningen werden verbeterd en toegespitst op Cimzia®, Vimpat® en Briviact® waar de meeste patiënten baat bij kunnen hebben. Neupro® heeft zijn piekverkoop bereikt in 2018 en wordt verwacht om de maturiteit van zijn levenscyclus te bereiken.
  • 10% hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten van € 1 161 miljoen ten gevolge van een ver gevorderde pijplijn die zich in de laatste fase van het klinische ontwikkelingsproces bevindt, met inbegrip van het fase 3-programma voor bimekizumab in psoriasis waarvoor de rekrutering voltooid is (resultaten verwacht in het vierde kwartaal van 2019). De O&O ratio (als percentage van de opbrengsten) steeg tot 25%, tegenover 23% in 2017.
  • met 6% gedaalde algemene en administratiekosten van € 180 miljoen, met dank aan een gedisciplineerde uitgavenbeheersing.
  • Overige bedrijfslasten bedroegen € 24 miljoen tegenover € 11 miljoen in 2017, vooral door de samenwerkingsovereenkomst voor de voorbereiding van de commercialisering van Evenity™ (€ -10 miljoen), voorzieningen voor BTW & de recupereerbaarheid van subsidies (€-19 miljoen), afstoting van activa (€ -6 miljoen), waardevermindering op handelsvorderingen (€ -4 miljoen), gecompenseerd door ontvangen subsidies (€ 15 miljoen).

De totale bedrijfskosten in verhouding tot de opbrengsten (bedrijfskostenratio) bedroegen 50,3% vergeleken met 48,6%, als een gevolg van hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

De recurrente EBIT daalde naar € 1 105 miljoen, een afname van 2% in vergelijking met 2017, als een gevolg van hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten en hogere afschrijvingen:

  • De totale afschrijving van immateriële activa (product gerelateerde en andere) bedroeg € 170 miljoen (6%), gedreven door de lancering van Cimzia® in psoriasis in 2018;
  • Afschrijvingen van materiële vaste activa stegen naar € 123 miljoen (44%) als gevolg van de impact van IFRS 16 op het boeken van leaseovereenkomsten. Deze omvatten € 10 miljoen gerelateerd aan voorfinanciering van kapitaaluitgaven zoals voorzien in de overeenkomst tussen UCB en Lonza voor de productie door Lonza van gepegyleerde actieve bulkproducten op basis van antilichaamfragmenten. Deze zijn opgenomen in de kostprijs van de omzet, en worden opnieuw toegevoegd voor de berekening van recurrente EBITDA.

De recurrente EBITDA steeg tot € 1 398 miljoen tegenover € 1 375 miljoen (+2%; +5% CW), gedreven door de groei van onze kernproducten, die de hogere marketing- en verkoopkosten en hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten compenseert. De recurrente EBITDA ratio (als percentage van de opbrengsten) oversteeg voor het tweede jaar op rij de 30%-grens, namelijk 30,2% tegenover 30,4% in 2017.