1.8 Vooruitzichten voor 2019

Voor 2019 verwacht UCB een voortgezette groei van haar kernproducten die de verdere groei van de onderneming zal bewerkstelligen. UCB zal ook haar sterke ontwikkelingspijplijn uitbreiden om potentiële nieuwe oplossingen voor patiënten aan te bieden en haar bestaande pijplijnactiva aanvullen met externe mogelijkheden.

We verwachten opbrengsten in 2019 tussen € 4.6 – 4.7 miljard. Recurrente EBITDA in het bereik van 27 - 29% van de opbrengsten, wat de hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling weergeeft. Bijgevolg wordt verwacht dat de kern-winst per aandeel (kern-WPA) zal uitkomen tussen € 4,40 en € 4,80, op basis van een gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 188 miljoen.

De hierboven genoemde cijfers voor de vooruitzichten voor 2019 zijn berekend op dezelfde basis als de werkelijke cijfers voor 2018.

Het nieuwe tijdperk behoort toe aan degenen die met nieuwe ideeën komen en geloven in de schoonheid ervan.

Tiwari, UCB