10 Operationele kosten volgens aard

De onderstaande tabel toont een aantal kostenitems die in de winst- en verliesrekening worden geboekt met een classificatie op basis van hun aard binnen de Groep:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Kosten voor personeelsbeloningen

11

1 180

1 200

Afschrijvingen van materiële vaste activa

21

117

74

Afschrijving van immateriële activa

19

170

160

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa (netto)

13

0

1

Totaal

 

1 467

1 435