11 Kosten voor personeelsbeloningen

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Lonen en salarissen

 

807

790

Kosten voor sociale zekerheid

 

123

121

Vergoedingen na uitdiensttreding – toegezegd-pensioenregelingen

32

61

72

Vergoedingen na uitdiensttreding – toegezegde bijdragenregelingen

 

18

25

Op aandelen gebaseerde betalingen aan werknemers en bestuurders

27

65

88

Verzekering

 

51

47

Overige personeelsbeloningen

 

55

57

Totaal kosten voor personeelsbeloningen

 

1 180

1 200

 

 

 

 

De totale kosten voor personeelsbeloningen worden toegerekend aan functionele lijnen binnen de winst- en verliesrekening.

De overige personeelsbeloningen bestaan voornamelijk uit ontslagvergoedingen, afvloeiingsregelingen en uitkeringen voor langdurige / tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 

 

 

Aantal werknemers per 31 december

2018

2017

Met uurloon

0

3

Met maandloon

3 024

3 139

Directie

4 471

4 336

Totaal

7 495

7 478

 

 

 

Meer informatie over vergoedingen na uitdiensttreding en op aandelen gebaseerde betalingen vindt u in Toelichtingen 32 en 27.