12 Overige bedrijfsbaten/-lasten

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Voorzieningen

-19

5

Waardevermindering op handelsvorderingen

-4

-4

Verlies uit de verkoop van vaste activa

-7

-1

Terugbetaling door derden van ontwikkelingskosten

1

8

Ontvangen overheidssubsidies

15

14

Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en commercialisering van Evenity™

-10

-39

Overige baten/lasten (-)

0

6

Totaal overige bedrijfsbaten / -lasten

-24

-11

 

 

 

Het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst met Amgen voor de ontwikkeling en commercialisering van Evenity™ bedroeg € -10 miljoen in lasten (in vergelijking met € -39 miljoen in 2017). Alle doorrekeningen van kosten voor ontwikkeling en commercialisering naar / van Amgen worden geclassificeerd als overige bedrijfsbaten / -lasten. Het equivalent totale netto doorrekeningen per 31 december 2018 bestaat uit € 2 miljoen marketing- en verkoopbaten (€ -17 miljoen lasten in 2017) en € -12 miljoen ontwikkelingskosten (€ -22 miljoen in 2017).

De voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op BTW risico’s en risico’s gelinkt aan de recupereerbaarheid van subsidies.