13 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

Een beoordeling van de realiseerbare waarden van de activa van de Groep resulteerde in de boeking van bijzondere waardeverminderingsverliezen ten bedrage van € 0 miljoen (2017: € 1 miljoen).

In 2017 werd er een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 6 miljoen erkend met betrekking tot narcotische hoestonderdrukkers. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering van € 1 miljoen erkend met betrekking tot Metadate®. Verder werd de bijzondere waardevermindering op inotuzumab ozogamicin, in licentie gegeven aan Pfizer, voor een bedrag van € 6 miljoen, die geboekt werd in 2013, teruggenomen aangezien Pfizer bekend maakte dat de Europese Commissie Besponsa® (inotuzumab ozogamicin) goedgekeurd heeft als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met recidiverende of refractaire Acute Lymfatische Leukemie (ALL).

In 2018 werden geen bijzondere waardeverminderingsverliezen geboekt voor materiële vaste activa van de Groep (2017: € 0 miljoen).

Geen redelijkerwijs mogelijke wijziging in één van de basisveronderstellingen waarop het management zich heeft gebaseerd voor de bepaling van de realiseerbare waarde van de activa zou aanleiding kunnen geven tot een boekwaarde die zijn realiseerbare waarde overschrijdt.